4. februar – Svjetski dan borbe protiv raka

posted in: Sample Data-Articles | 0

Svjetski dan borbe protiv raka obilježava se svake godine 4. februara. Zbog visoke učestalosti malignih oboljenja i njihove visoke stope smrtnosti rak je prozvan epidemijom modernog doba. Na ovaj način se nastoji podići svijest o prevenciji malignih bolesti, dijagnosticiranju i mogućnostima liječenja.
Rak nije isključivo zdravstveni problem oboljelog pojedinca već ima veliki utjecaj na širi društveni i ekonomski razvoj. Svjetska zdravstvena organizacija je već upozoravala da će bez efikasnih mjera intervencije 84 milijuna ljudi umrijeti od raka u razdoblju između 2005. i 2015. godine. Svake godine kod više od 12 milijuna ljudi dijagnosticira se rak, od kojih 7,6 milijuna umre.

Trećinu (33%) zloćudnih tumora je moguće izliječiti ranim otkrivanjem i pravovremenim liječenjem. Stoga je izuzetno važno otkriti ga u ranoj fazi, odnosno u početnom stadiju.
U FBiH nema skrining programa za rano otkrivanje raka. Iako je javno zdravstvo prepoznalo problem raka, nažalost, još se nisu stekli svi uvjeti za poduzimanje značajnijih koraka kao što su: pokretanje programa ranog otkrivanja raka dojke, raka debelog crijeva, te program prevencije raka vrata maternice i cijepljenje protiv HPV-a.

Prema riječima načelnika Klinike za onkologiju, hematologiju i radioterapiju UKC Tuzla, dr. Adnana Delibegovića, mr. med. sc., na ovoj klinici se primjenjuje savremeni pristup u tretmanu malignih oboljenja. “Riječ je o primjeni ciljane terapije u liječenju malignih bolesti čime je mogućnost nuspojava smanjena u odnosu na standardnu hemoterapiju. Takođe, na Odjeljenju za radioterapiju uz pomoć najsavremenije softverske opreme omogućeno je komformalno i konvencionalno planiranje koje u odnosu na starije metode ima prednost zaštite rizičnih organa i 100 % ozračivanja tumora. Zbog strogih pravila u radioterapiji, gdje se fokus stavlja na sigurnost i bezbjednosti pacijenta, uposlenika i okoline sprovode se sve mjere zaštite koje su regulisane zakonom, a savremena oprema koja to omogućava pokazuje rezultate koji su suglasni sa odredbama Internacionalne Agencije za atomsku energiju (IAEA). Ovakav način liječenja, dovodi do boljih rezultata u izlječenju pacijentata oboljelih od raka, a ujedno i smanjuje sporedne štetne efekte koje sa sobom nosi zračenje pacijenata. Uz kontinuiranu edukaciju svih uposlenika i opremu koju posjeduje Odjeljenje za radioterapiju JZU UKC Tuzla, možemo se svrstati u sami vrh evropske radiotearpije”, kaže dr. Delibegović.

Na Klinici za onkologiju, hematogiju i radioterapiju sprovodi se i transplantacija matičnim ćelijama hematopoeze. Do sada je urađeno 74 transplantacija matičnih ćelija hematopoeze, čime je uspješno nastavljen kontinuitet u provođenju ovog najkomplikovanijeg i visoko specijalizovanog modaliteta liječenja kojeg poznaje dosadašnja savremena medicina, a koji se primjenjuje u liječenju hematoloških i nehematoloških, malignih i nemalignih oboljenja, te brojnih drugih urođenih i stečenih bolesnih stanja.

Prema izvještaju Klinike za onkologiju, hematologiju i radioterapiju u 2014. godini na Odjeljenju za Radioterapiju tretirano je 809 pacijenata različitih lokalizacija tumora. Pružene su ukupno 24 940 usluge podjeljenje po kliničkim fazama RT tretmana. Na Odjeljenju za onkologiju zajedno sa Dnevnom bolnicom aplicirano je oko 5600 parenteralno citoterapija (onkoloških oko 4800 i 800 hematoloških). Dok je na Odjeljenju za hematologiju urađeno 17 transplantacija matičnih ćelija hematopoeze.