Održan sastanak na temu implementacije energetske efikasnosti u UKC Tuzla

Održan sastanak na temu implementacije energetske efikasnosti u UKC Tuzla

posted in: Vijesti | 0

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u radnoj posjeti su boravili predstavnici Federalnog ministarstva prostornog uređenja i konsultantske kompanije Enova d.o.o. Sarajevo. Predstavnike je primio direktor UKC Tuzla, prof. dr. Vahid Jusufović sa saradnicima.

Povod posjete je implementacija mjera energetske efikasnosti za period 2020 – 2024. godina.

Univerzitetski klinički centar Tuzla prethodno je aplicirao na projekt “Energetska efikasnost u BiH”, te su na Listu objekata od značaja za Federaciju BiH uvrštena dva objekta iz ove ustanove. Objekti predviđeni za implementaciju u JZU UKC Tuzla su Klinika za plućne bolesti i Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku.

Tokom sastanka predstavljena je dinamika aktivnosti kojom je planirana izrada projektne dokumentacije, odabir izvođača radova i izvođenje radova u tekućoj godini. Prema predstavljenom projektu na objektima su planirane mjere poboljšanja toplinskih svojstava vanjske ovojnice-vanjskog zida sa dodatnim slojem termoizolacijske fasade debljine 10 cm, poboljšanje toplinskih svojstava stropa prema tavanu u oba objekta postavljanjem termoizolacijskog sloja mineralne vune debljine 15 cm, zamjena postojeće i montaža nove opreme sistema grijanja, poboljšanje sistema električne rasvjete zamjenom rasvjetnih tijela LED novim rasvjetnim tijelima i uvođenje energetskog menadžmenta na objektima.

Implementacija po ovom projektu planirana je u tekućoj godini.