Završena Prva škola mamografije

Završena Prva škola mamografije

posted in: Vijesti | 0

U organizaciji JZU UKC Tuzla i Ljekarske komore TK održana je Prva škola mamografije, koja je koncipirana kao bazični kurs u okviru kojeg se polaznici upoznavaju sa dijagnostičkim modalitetima pregleda dojki. U okviru kursa posebna pažnja je posvećena mamografiji kao zlatnom standardu u otkrivanju malignih lezija u dojkama.
Prema riječima dr. Hanife Fejzić, radiologa,  karcinom dojke je na prvom mjestu uzroka smrti od karcinoma kod žena. “Incidenca karcinoma dojke je u stalnom porastu kako u svijetu, tako i u našem okruženju. Najčešće se javlja u postmenopauzalnih žena sa prosječnom starošću obolijevanja od 55 godina. Ali ono što zabrinjava je činjenica da sve češće obolijevaju mlade žene”, istakla je dr. Fejzić i dodala  da još ne postoji preventiva, te da je jedini način smanjenja mortaliteta rana detekcija maligne lezije.
Voditelj škole je bila dr. Mensura Burina, koordinator Tima za dijagnostiku dojke. Predavači su bili afirmisani stručnjaci u oblasti radiologije, patologije, onkologije i plastične hirurgije: prof.dr. Haris Huseinagić, dr. sc. Nihad Mešanović Karcinom dojke1 (3),dipl.ing.el., dr. Hanifa  Fejzić, mr. med. sci, dr. Sanida dr Azabagić, doc. dr Jasminka Mustedanagić-Mujanović, dr. Azra Pašić, mr. med. sci  i prim. dr Dijana Koprić.
Učešće su uzeli i studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Udruženje studenata Medicinskog fakulteta – Medicus koji su okviru škole organizovali predavanje za studente koji su pokazali interesovanje za radiologiju kao oblast svoje specijalizacije. Također Udruženje Medicus je bilo uključeno i u organizaciju akcije za građane u okviru koje su djelili besplatnan informativni materijal o važnosti samopregleda i redovnog naručivanja na mamografiju.