Održan Drugi stručni sastanak Udruženja za dječiju i adolescentnu psihijatriju u Bosni i Hercegovini

Održan Drugi stručni sastanak Udruženja za dječiju i adolescentnu psihijatriju u Bosni i Hercegovini

posted in: Vijesti | 0

U organizaciji Klinike za psihijatriju UKC Tuzla i Udruženja za dječiju i adolescentnu psihijatriju u BiH, održan je Drugi stručni sastanak UDAP-e u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem.

Tema sastanka je bila “Grupna psihoterapija adolescenata sa internalizirajućim eksternalizirajućim poremećajima”, a predavači istaknuti stručnjaci iz oblasti dječije i adolescentne psihijatrije, prof. dr. med. dipl. psych. Klaus Schmeck iz Univerzitetske klinike za psihijatriju iz Bazela, Švicarska i dr. med. Susanne Schluter – Muller, specijalista dječije i adolescentne psihijatrije i psihoterapije iz Bazela, Švicarska. Tokom svojih prezentacija, prof. dr. Schmeck i dr. med. Muller, su ukazali na aspekte psihodrame u grupnoj psihoterapiji za djecu i adolescente sa psihosomatskim i anksioznim poremećajima, kao i na aspekte grupne psihoterapije za djecu i adolescente sa agresivnim i impulsivnim ponašanjem.

Prema riječima dr. Susanne Schluter-Muller, teorija psihodinamske grupne terapije ukazuje da mentalni poremećaji i njihov uticaj na psihosomatske i anksiozne poremećaje i depresiju, mogu nastati kao rezultat stresnog iskustva koje pacijent nije mogao integrirati i nositi se s njim na adekvatan način. Ona je u svom predavanju “Psihodrama u grupnoj psihoterapiji za djecu i adolescente sa psihosomatskim i anksioznim poremećajima” istakla da je psihodrama razvijena kao metoda koja za cilj ima osloboditi ljudsku spontanost i simultanost. “Procedura sesije psihodrame obuhvata strukturiranje i razvoj grupne teme, scensko razumjevanje uloga i aspekte transfera vezano za terapeute. Preduslov za grupnu terapiju psihodramu je spremnost djeteta/adolescenta na angažman u dužem vremenskom periodu, otprilike od 3 do 6 mjeseci, kao i učešće roditelja u porodičnim sesijama”, pojašnjava dr. Schluter-Muller.

Predavanja su pratili psihijatri, psiholozi, defektolozi i socijalni radnici.