Poboljšanje klimatizacije u UKC Tuzla

Poboljšanje klimatizacije u UKC Tuzla

posted in: Vijesti | 0

Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu JZU UKC Tuzla, uz podršku menadžmenta JZU UKC Tuzla, realizovao je akciju klimatizacije najugroženijih prostora u Ustanovi u cilju poboljšanja uslova rada uposlenika te benefita za pacijente.
Tim povodom, danas je održan sastanak,  na kome  su elaborirani dosadašnji  radovi  i donesene smjernice za dalji nastavak klimatizacije Ustanove. Sastanku su prisustvovali doc.dr.med.sci. Nešad Hotić, direktor UKC Tuzla, prof.dr. med.sci. Fahrija Skokić, pomoćnik direktora za medicinske poslove, dipl.ing.el.teh. Mujo Šerak , načelnik Sektora za tehničke poslove, Zijad Latifović, predsjednik Sindikata i dr. Esad Brkić, član Predsjedništva Sindikata.
Iz odobrenih sredstava Sindikata u ovaj projekat je izdvojeno  približno 45.000. KM za nabavku 40-tak klima uređaja.
„Mi smo na Sjednici Predsjedništva sindikata  donijeli odluku da usmjerimo  novčana sredstva namijenjena za druženje članova Sindikata,  u nabavku  klima uređaja  kako bi poboljšali uslove rada naših uposlenika odnosno boravka  pacijenata“ , rekao je predsjednik NSSR JZU UKC Tuzla Zijad Latifović.
Prema riječima Zijada Latifovića,  na sastanku je dogovoren nastavak akcije a koji podrazumijeva popravak odnosno repariranje demontiranih klima uređaja i njihovo ponovno stavljanje u funkciju .

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra doc.dr.med.sci  Nešad  Hotić osvrnuo se na niz projekata koji su u posljednjih pet godina realizovani u Ustanovi: u Klinici za dječije bolesti, Klinici za zarazne bolesti, Klinici za plućne bolesti i Klinici za psihijatriju,  uključujući kapitalni projekat energetske efikasnosti na objektu Gradina, te dodao da su trenutno intenzivirani radovi  u Bolničkoj apoteci.
Prema riječima direktora  Hotića ovaj projekat, kao i svaka inicijativa koja doprinosi boljim uslovima rada, stručnosti i poboljšanju rezultata liječenja uvijek će imati bezrezervnu podršku  menadžmenta UKC Tuzla.

Posebna zahvalnost iskazana je Sektoru za tehničke poslove JZU UKC Tuzla za izuzetan trud pri instalaciji i montaži klima uređaja u vrlo kratkom vremenskom preriodu.