Druga škola akušerske anestezije

Druga škola akušerske anestezije

posted in: Vijesti | 0

Američka organizacija Kybele u saradnji sa Klinikom za anesteziologiju i reanimatologiju i Klinikom za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla, od 25. do 28.septembra 2017.godine, organizatori su Druge škole akušerske anestezije.

Tim ljekara američke organizacija Kybele će sprovesti edukaciju anesteziologa UKC Tuzla iz oblasti akušerske anestezije, sa akcentom na regionalnu anesteziju i analgeziju u porođaju. Pored praktične obuke u sklopu škole biće upriličena i predavanja eminentnih stručnjaka iz ove oblasti: dr. Gillia Abir, dr. Melissa Kreso, dr. Oleg Turcot i dr. Ivan Veličković. Iskustva koja su stekli ljekari UKC Tuzla nakon održane Prve škole akušerske anestezije u aprilu 2017. godine, prezentirat će prim.dr. Denis Odobašić.

Dr. Ivan Veličković iz SUNY Downstate Medical Center, Brooklyn, New York, je rekao da Kybele Inc. okupljaja američke, kanadske, australijske i evropske zdravstvene profesionalce u timove. Članovi tima Kybele doniraju svoje vrijeme i stečeno iskustvo kako bi pružili praktičanu obuku u tehnikama koje poboljšavaju kvalitet zdravstvene njege.

Tokom trajanja Škole akušerske anestezije planirane su edukacije u primjeni epiduralne anestezije, spinalne anestezije i kombinaciji epiduralne i spinalne anestezije. Šef anestezije Odsjeka za ginekologiju, prim. dr. Senida Keser je pojasnila da se spinalna anestezija vrši posebnom iglom, tanjom od standardnih, koja se uvodi kroz tvrdu moždanu opnu u spinalni prostor i kroz koju se aplicira lokalni anestetik koji djeluje na nerve kičmene moždine. Epiduralna anestezije se smatra suptilnijom i bezbjednijom u poređenju sa spinalnom anestezijom, te se češće koristi.