Zerem-score – novi sistem mjerenja nauke

Zerem-score – novi sistem mjerenja nauke

posted in: Vijesti | 0

U najnovijem izdanju renomiranog naučnog časopisa Journal of Biomedical Informatics objavljen je članak akademika Envera Zerema sa Univerziteta u Tuzli, pod naslovom The ranking of scientists based on scientific publications assessment (Rangiraanje naučnika na osnovu procjene naučnih publikacija). Članak prikazuje značaj primjene međunarodno priznatih kriterijuma u rangiranju naučnika i evaluacije njihove naučne produkcije te predlaže poboljšanja u dosada poznatim relevantnim scientometrijskim kriterijima za evaluaciju naučnog doprinosa istraživača. Scientimetrija kao nauka bavi se mjerenjem dostignuća u nauci i obuhvata više disciplina, a najznačajnija je mjerenje broja i vrijednosti publikacija naučnog istraživanja. Posljednjih decenija uvedeno je više parametara za mjerenje naučnoistraživačkog rada i rangiranja naučnika u svijetu, a najpoznatiji je tkzv.Hirsch indeks ili H-index.
Zerem-score ili Z-score je novi sistem mjerenja nauke koji značajno poboljšava dosadašnje sisteme scientimetrijskog mjerenja. Istovremeno, treba napomenuti da je Z-score komplimentaran dosadašnjim sistemima mjerenja i može se primijeniti kao njihov korektiv.
Ovaj indeks uzima u obzir broj citiranja svih članaka koji je naučnik objavio, ali i evaluaciju novih članaka na osnovu IF i ukupnog broja citiranja časopisa u kojem je članak objavljen. Kriterijumi uzimaju u obzir i konkretni doprinos (svakog) autora u objavljenom članku.
Taj način rangiranja istraživača procjenom njihovog naučnog doprinosa objektivizira i otklanja diskrepance pri rangiranju naučnika kada apliciraju za naučnoistraživačke grantove ili kada se procjenjuje njihovo akademsko napredovanje.
U dosada objavljenim scientometrijskim kriterijima evaluacije znanstveni doprinos istraživača uglavnom se rangira na osnovu broja citiranja njihovih publikovanih članaka. Takav način rangiranja favorizira starije u odnosu na novije članke slične vrijednosti i na taj način perspektivni, mlađi autori s novijim člancima stavljaju se u neravnopravan položaj.
Računanjem autor scora kao dijela Z-score, u kojem se rangira vrednost članka na osnovu IF i ukupnog broja citiranja časopisa u kojem je članak objavljen, neravnopravnost u procjeni vrijednosti između novih i ranije publikovanih članaka se u velikoj mjeri eliminiše.
Koliki jer značaj članka ‘Ranking of scientists based on scientific publication assessment’ najbolje govori podatak da je u istom broju časopisa editorijal posvećen ovom članku napisao poznati harwardski profesor bioinformatike dr David W. Bates, jedan od najcitiranijih naučnika u svijetu.
Za Klinički centar Tuzla ovo je naročito značajno jer su kriteriji koji su objavljeni u velikom internacionalnom naučnom časopisu napisani na osnovu primjene scientimetrijskih parametara u evaluaciji naučnoistraživačkog rada i rangiranju naučnika u JZU UKC Tuzla.

U nastavku možete pročitati orginalan članak akademika Envera Zerema objavljen u časopisu Journal of Biomedical Informatics Ranking of Scientists-Full Article (pdf)