Najavljujemo:

posted in: Vijesti | 0

U organizaciji Udruženja pedijatara u Bosni i Hercegovini od 10. do 13. maja 2018. godine u hotelu Mellain u Tuzli održat će se Peti kongres pedijatara u BiH sa međunarodnim učešćem.

Svečano otvaranje Kongresa je u četvrtak, 10. 5. 2018. sa početkom u 18 sati.

Organizator je posebnu pozornost posvetio izboru kongresnih tema i pozvanih predavača kako bi sudionicima ponudio aktuelan sadržaj.

Glavne teme kongresa su:
Primarna zdravstvena zaštita djece
Zakonske legislative
Preventivna i socijalna pedijatrija
Klinički problemi u pedijatriji
Dječija hirurgija i adolescentna ginekologija i
Mentalno zdravlje djece

 

PROGRAM (pdf)