Otvoren Peti kongres pedijatara u BiH

Otvoren Peti kongres pedijatara u BiH

posted in: Vijesti | 0

Svečanom ceremonijom u hotelu Mellain u Tuzli otvoren je Peti kongres pedijatara u BiH sa međunarodnim učešćem. Kongres je okupio više od 300 učesnika, i oko 50 predavača iz BiH, Turske, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije.
Organizator kongresa posebnu pažnju je posvetio izboru tema i pozvanih predavača kako bi sudionicima ponudio aktuelan sadržaj. Glavne teme kongresa su: primarna zdravstvena zaštita djece, zakonske legislative, preventivna i socijalna pedijatrija, klinički problemi u pedijatriji, dječija hirurgija i adolescentna ginekologija i mentalno zdravlje djece.

Kako je u svom obraćanju navela predsjenica organizacionog odbora kongresa i predsjednica Udruženja pedijatara u BiH, prof. dr. Fahrija Skokić događaj će biti prilika da se govori o reformi u zdravstvenoj zaštiti djece. Tom prilikom istakla je da je značaj kongresa u tome što će biti obrađene teme koje su posvećene zdravstvenoj zaštiti djece u raznim razvojnim periodima, sa različitih aspekata i kroz različite probleme.
Prof. dr. Skokić je u razgovoru sa novinarima naglasila i problem starosne strukture pedijatara. Kako je istakla, prema podacima iz 2016. godine, 250 ljekara je registrovano na području FBiH, a 129 na području RS, a oni brinu za više od milion djece.
Ministar zdravstva TK, Bahrudin Hadžiefendić smatra da je ovaj kongres veliko priznanje zdravstvenom sistemu TK.
“Ubijeđen sam da će nemjerljiv rezultat svih radova koji su prijavljeni na ovom kongresu rezulturati velikim poboljšanjem u zdravstvenom sektoru, prije svega u liječenju djece i napretku pedijatrije”, rekao je ministar Hadžiefendić.
Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, doc. dr. Nešad Hotić u svom obraćanju je istakao da su zdravlje i životi djece u rukama pedijatara, te da iz tog razloga pedijatri dijele goruću ambiciju da oblikuju i definišu bolje smjernice i standarde kojima će unaprijediti ovu granu medicine. “Nadam se da će kongres pedijatara biti prilika da se podijele iskustva, govori o modernim trendovima u razvoju pedijatrije i jednostavno razgovara o tome šta treba biti urađeno da se medicinska njega učini više efektivnom, nađu bolje metode i unaprijede preventivne prakse”, rekao je doc. dr. Hotić.
Peti kongres petijatara u BiH zvanično otvorenim je proglasio premijer TK, Jakub Suljkanović.