Završena kampanja Euromelanoma 2018

Završena kampanja Euromelanoma 2018

posted in: Vijesti | 0

U organizaciji Klinike za kožne bolesti UKC Tuzla, u petak 1. juna 2018. godine, obilježena je evropska kampanja za borbu protiv melanoma “Euromelanoma 2018”, a koja se obilježava od 2011. godine u Bosni i Hercegovini.

Tokom Kampanje na Klinici su organizovani besplatni dermatološki pregledi sumnjivih pigmentnih promjena na koži, te date preporuke za kontrolni pregled dermatologa, dermatoskopiju i hiruršku eksciziju sa patohistološkom analizom.

Prema riječima prim. dr Senije Kuralić mr med sci, načelnice Klinike za kožne bolesti zadatak Kampanje je promocija zdravlja i prevencija malignih oboljenja među kojima je najvažniji melanom, jer je i najzloćudniji tumor uopšte u ljudskom organizmu. Ono što je značajno za melanom je da se pojavljuje uglavnom iz nevusa, ali i na nepromjenjenoj koži.

Podršku organizaciji kampanje “Euromelanoma 2018” pružili su i studenti udruženja Medicus, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Euromelanoma je godišnja kampanja koja se organizira u cilju podizanja svijesti javnosti o melanomu i otkrivanju drugih sumnjivih lezija u najranijem stadiju.

Zbog sve većeg broja slučajeva, potencijalno, po život opasnih tumora kože, Kampanja je fokusirana na važnost rane dijagnoze.

 

Prilikom obavljenih pregleda popunjavani su i upitnici od 18 pitanja vezanih za rizikofaktore za nastanak maligniteta kože. Prikupljeni podaci proslijeđeni su u centralnu bazu podataka u Briselu.