Održan Simpozij komunikacija u zdravstvu

Održan Simpozij komunikacija u zdravstvu

posted in: Vijest | 0

U organizaciji Ljekarske komore Tuzlanskog kantona i Komore zdravstvenih tehničara TK u Kristalnoj dvorani Hotela Tuzla u Tuzli održan je Simpozij Komunikacija u zdravstvu.
Simpozij je namijenjen ljekarima i medicinskim tehničarima, ali i pravnicima u zdravstvu, kao i ostalim strukama angažovanim u zdravstvenom sistemu. Cilj simpozija koji se održava na temu komunikacija i komunikacijskih vještina u zdravstvu je ukazati da je komunikacija klinička vještina koja se uči, podučava i prakticira, te predstavlja preduvjet kvalitetnog djelovanja za mnoge profesije, a naročito u medicini. Na simpoziju su prezentirane i teme kao što je asertivnost, poremećaj interpersonalnih odnosa u timu, kao i upravljanje stresnim situacijama u komunikaciji s pacijentima.
Predsjednik organizacionog odbora simpozijuma i predsjednik Ljekarske komore TK, prof. dr. Haris Huseinagić je istakao da je želja organizatora bila ukazati na način i vrstu komunikacije između liječnika i pacijenta, ali i između lječnika kao kolega, jer vještina komuniciranja predstavlja jedan od ključnih kompetencija za razvoj zdravstvenog sistema.
Simpozij je otvorenim proglasila doc. dr. Munevera Bećarević, predsjednik Komisije za edukaciju Ljekarske komore TK. Doc. dr. Bećarević je istakla značaj komunikologije kao predmeta koji bi trebao biti uvršten u program nastave na svim fakultetima, pa tako i medicini.