Najavljen  Prvi simpozij dječije i adolescentne psihijatrije Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

Najavljen Prvi simpozij dječije i adolescentne psihijatrije Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

posted in: Vijesti | 0

U organizaciji Udruženja za dječiju i adolescentnu psihijatriju u Bosni i Hercegovini, Klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, a u saradnji sa Udruženjem psihijatara u Bosni i Hercegovini, 6. i 7. jula 2018. godine održat će se Prvi simpozij dječije i adolescentne psihijatrije Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Tim povodom na Klinici za psihijatriju UKC Tuzla održana je konferencija za novinara na kojoj je predstavljen program simpozija koji će se održati na temu “Zanemarivanje i drugi problemi djece i omladine u savremenom društvu: psihičke posljedice”, te najavljena radionica za školske psihologe, školske pedagoge i odgajatelje predškolskih i školskih ustanova.
Pokrovitelji simpozija su Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Evropsko društvo za dječiju i adolescentnu psihijatriju. Prema riječima načelnika Klinike za psihijatriju i predsjednika organizacionog odbora simpozija, prof. dr. Izeta Pajevića, cilj organizatora je bio okupiti specijaliste neuropsihijatrije koji se bavi dječijom i adolescentnom psihijatrijom, te na visokom stručnom nivou obraditi najaktuelnije probleme sa kojima se susreću djeca i adolescenti u savremenom društvu.
“Imajući u vidu osjetljivost i ranjivost osoba u dječijoj i adolescentnoj dobi i povećanu potrebu za psihijatrijskom zaštitom te populacije, osoblje Klinike za psihijatriju već duži niz godina poduzima aktivnosti u cilju stvaranja preduslova za poboljšanje zaštite mentalnog zdravlja djece i adolescenata”, rekao je prof. Pajević.

Doc. dr. med. sci. Nermina Kravić, šef Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju tokom obraćanja novinarima je predstavila predavače i program radionice koja će se održati u petak, 6. jula 2018. godine u Behram-begovoj medresi u Tuzli na temu “Rano prepoznavanje psihičkih problema kod djece i mladih”. Doc. Kravić je naglasila da od ukupnog broja pregleda djece i adolescenata na Klinici za psihijatriju najveći broj su činila djeca i adolescenti sa tegobama iz neurotskih i sa stresom povezanih poremećaja, a potom djeca sa poremećajima ponašanja i emocionalnim poremećajima. Doc. dr. Kravić je istakla i to da se svake godine, na akutnom odjeljenju, zbog urgentnosti slučaja, kao što je pokušaj suicida ili agresivno ponašanje i psihotični poremećaji, hospitaliziraju maloljetni pacijenti.

Prof. dr. med. sci. Mevludin Hasanović, šef Odjeljenja za socijalnu psihijatriju je naglasio značaj održavanja simpozija dječije i adolescentne psihijatrije jer će ovaj skup predstavljati priliku da dječiji i adolescentni psihijatri i drugi stručnjaci koji se bave zaštitom psihičkog zdravlja djece i omladine razmijene iskustva i aktuelne informacije iz ove, u praksi, nedovoljno afirmisane medicinske oblasti. Prof. dr. Hasanović je rekao da je iskazan veliki interes stručne javnosti za ovaj događaj, te da je prijavljen veliki broj učesnika simpozija.