Delegacija Vlade TK posjetila UKC Tuzla

Delegacija Vlade TK posjetila UKC Tuzla

posted in: Vijesti | 0

U posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla boravila delegacija Vlade Tuzlanskog kantona koju su činili premijer Jakub Suljkanović, ministar zdravstva dr. Bahrudin Hadžiefendić, ministar finansija Miralem Nuhanović, ministar Unutrašnjih poslova Husein Topčagić i ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović.
Premijera i resorne ministre Vlade TK primio je direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prof. dr. Nešad Hotić sa saradnicima, prof. dr. Fahrijom Skokić pomoćnikom direktora za medicinske poslove i dipl. med. teh. Mirzom Jahić pomoćnikom direktora za sestrinstvo.

Tokom sastanka razgovaralo se o nabavci medicinske opreme u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u čijem sufinansiranju je učestvovala Vlada Tuzlanskog kantona.

Direktor Hotić je predstavnicima Vlade TK prezentovao šta je od medicinske opreme nabavljeno, po kojoj tržišnoj cijeni, te gdje je oprema instalirana.
Prema riječima direktora prof. dr. Nešada Hotića, JZU UKC Tuzla je po osnovu provedenog postupka definisanog Zakona o javnim nabavkama realizovala nabavku opreme u vrijednosti od 8.036.514,50 KM sa PDV-om. U sklapanju finansijske konstrukcije za nabavku opreme učestvovalo je i Ministarstvo zdravstva Vlade TK Ugovorom o sufinansiranju nabavke medicinske opreme.

Premijer TK, Jakub Suljkanović ovom prilikom je rekao da je Vlada Tuzlanskog kantona učestvovala u sufinansiranju projekta nabavke medicinske opreme za UKC Tuzla sa 3.300.000,00 KM, te rekao da će Vlada TK i u narednom periodu pružati podršku menadžmentu UKC Tuzla i učestvovati u realizaciji novih projekata nabavke opreme.

Ministar zdravstva u Vladi TK, dr, Bahrudin Hadžiefendić je istakao da je realizacijom ovog projekta izvršena nabavka i zamjena dotrajale medicinske opreme za hiruške grane, neonatalogiju, anesteziju, neurohirurgiju i kardiohirurgiju.