Škola ultrazvučne dijagnostike abdomena

posted in: Vijesti | 0

U okviru kontinuirane edukacije u UKC Tuzla od 19. novembra do 14. decembra 2018. godine održat će se Škola ultrazvučne dijagnostike abdomena.

Školu organizuje Klinika za interne bolesti UKC Tuzla uz saradnju sa Ljekarskom komorom TK.

Osnovni cilj Škole ultrazvuka je da se osavremeni i poboljša nivo ultrasonografije, kao i da se omogući kvalitetnija edukacija ljekara.

Polaznicima Škole će biti omogućeno sticanje teorijskog znanja nephodnog da bi se razumio i obavio ultrazvučni pregled, kao i postizanje zadovoljavajuće praktične uvježbanosti neophodne za rutinski rad.

Proces edukacije je postupan i sistematski, prilagođen nivou znanja polaznika.

Voditelj Škole ultrazvučne dijagnostike abdomena bit će prof. dr. Denijal Tulumović, specijalista interne medicine, subspecijalista nefrolog, načelnik Klinike za interne bolesti.