U UKC Tuzla centralizovana priprema citostatske terapije

U UKC Tuzla centralizovana priprema citostatske terapije

posted in: Vijesti | 0

Univerzitetski klinički centar Tuzla u toku 2018. godine nabavio je savremeni aparat za pripremu citostatske terapije. Aparat je smješten uz prostor Onkološko hematološke dnevne bolnice. Riječ je o aparatu koji funkcioniše po principu zatvorenog sistema u kojem se svi lijekovi i materijali neophodni za rastvaranje lijekova prvobitno steriliziraju, a potom se vrši priprema citostatske terapije, odnosno rastvaranje lijekova za svakog pacijenta pojedinačno.
“Aparat koji smo nabavili je izolator koji osigurava sigurnu radnu okolinu za osoblje koje radi na pripremi citostatske terapije i sprečava širenje kontaminacije, budući da se posao pripreme obavlja u izoliranom radnom prostoru. Također, aparat osigurava strogo definirane mikrobiološke i mikroklimatske uvijete za aseptičnu pripremu lijekova.
Ovo je veliki iskorak u smislu poboljšanja kvaliteta usluga prema našim pacijentima, kao i poboljšanja uvijeta zaštite na radu, kako uposlenika bolničke apoteke, tako i svih drugih medicinskih i nemedicinskih radnika koji su tokom svog svakodnevnog rada u kontaktu sa prostorom centralnog rastvaranja citostatika”, rekla je prim. mr.ph. Katica Mišić načelnica Bolničke apoteke UKC Tuzla, te pojasnila da su citostatici grupa lijekova koja nosi velike rizike za zdravlje medicinskog osoblja koje njima rukuje jer se klasificiraju kao potencijalno karcinogeni, mutageni i toksični za reprodukciju. Vrlo male količine ovih lijekova mogu biti opasne za uposlenike koji sa njima rukuju, a posebno ako se to događa kontinuirano u dužem vremenskom periodu. Upravo iz tog razloga je bitno da priprema citostatske terapije omogući siguran lijek za pacijenta, a isto tako da preduprijedi eventualnu kontaminaciju zdravstvenih profesionalaca koji njima rukuju (farmaceuti, farmaceutski tehničari i medicinske sestre).
U okviru priprema za rad na ovom aparatu, tim Bolničke apoteke obavio je edukaciju na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu u Srbiji.
Uposlenici bolničke apoteke izrazili su nadu da menadžment Ustanove nastavi sa daljnjim materijalno tehničkim opremanjem bolničke apoteke kako bi uz kontinuiranu edukaciju osoblja (magistri farmacije i farmaceutski tehničari) mogli pravovremeno i kvalitetno odgovoriti na zahtjeve i potrebe klinika i zavoda,prateći zahtjeve savremene medicine i farmakoterapije.