Uz učešće 120 predavača u Tuzli završen Kongres medicinskih sestara i tehničara

Uz učešće 120 predavača u Tuzli završen Kongres medicinskih sestara i tehničara

posted in: Vijesti | 0

U Hotelu Tuzla u Tuzli od 11. do 14. aprila 2019. godine održan je 7. Kongres medicinskih sestara i tehničara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Kongres je održan u organizaciji Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Komore zdravstvenih tehničara Tuzlanskog kantona, a pod pokroviteljstvom Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.

Organizacioni i naučni odbor su priredili jedinstven naučni program baziran na prikazima interesantnih slučajeva iz kliničke prakse. Program je bio koncipiran tako da je uz teme o savremenim pristupima u sestrinstvu i obrazovanju medicinskih sestara pružio novi uvid u sve aspekte menadžmenta, informacijskih tehnologija i organizacije i poboljšanja kvaliteta u zdravstvu. Održana je i radionica na temu istraživanja i pisanja u sestrinstvu.

Više od 700 registrovanih učesnika veoma pozitivno je ocijenilo organizaciju kongresa, kao i izbor tema i predavača.

Sedmi kongres medicinskih sestara i tehničara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem završen je donošenjem zaključaka i dogovorom o organizaciji narednog kongresa, a najznačajnije odluke odnosile su se na unapređenje sistema obrazovanja medicinskih sestara i tehničara, kao i na stav o formiranju jedinstvene komore medicinskih sestara i tehničara na području Federacije BiH.