Najavljujemo:

Najavljujemo:

posted in: Vijesti | 0

Peta škola akušerske anestezije

Američka organizacija Kybele u saradnji sa Klinikom za anesteziologiju i reanimatologiju i Klinikom za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla, razvija projekat edukacije o svim oblicima anestezije i analgezije u porođaju i tehnikama bezbolnog porođaja.
Peta škola akušerske anestezije bit će održana u periodu od 20. do 23. maja 2019. godine. Polaznici će biti anesteziolozi iz Tuzle, Sarajeva, Mostara, Bihaća, Zenice, Orašja i Travnika, a predavači eminentni stručnjaci iz ove oblasti, prof. dr. Edward Ed Riley sa Stanford University, sa saradnicima dr. Jalal Nanji i dr Neil Kalariya.
U toku trajanja škole polaznici će imati priliku da nauče procedure obezboljavanja porođaja kroz rad sa pacijenticama, obave vježbe na fantomima-simulatorima za regionalnu anesteziju, te svakodnevno pohađaju stručne radionice za različite primjene regionalne anestezije i stručna predavanja iz ove oblasti.