Obavijest za bolesnike sa primarnom plućnom hipertenzijom koji su pod kontrolom ljekara Odjeljenja za kardiologiju

Obavijest za bolesnike sa primarnom plućnom hipertenzijom koji su pod kontrolom ljekara Odjeljenja za kardiologiju

posted in: Vijesti | 0

Obzirom na epidemiološku situaciju u vezi pandemije COVID- 19, a u cilju smanjenja rizika za bolesnike i zdravstveno osoblje, obustavljen je rad kardiološke ambulante Odjeljenja kardiologije Klinike za interne bolesti UKC Tuzla.

Preporučuju se sljedeća uputstva:

  1. Obavljat će se telefonske konsultacije sa bolesnicima
  2. Na osnovu dosadašnjeg stanja bolesnika i telefonskog razgovora napisati će se recepti za lijekove koje koristite za liječenje plućne hipertenzije
  3. Medicinska sestra-tehničar će podići pomenute lijekove u bolničkoj apoteci
  4. Bolesnik ili član njegove porodice (sa ličnom/osobnom kartom) koji je naveden u telefonskom razgovoru po dolasku u kliniku za interne bolesti neophodno je da se javi na info pult sestri domaćici ili službi unutrašnje zaštite koji su u obavezi kontaktirati odjeljenje kardiologije
  5. Medicinska sestra- tehničar će pomenute lijekove lično dostaviti do info pulta, te nakon izvršene identifikacije i provjere ličnih dokumenata uručiti lijekove
  6. U slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja bolesnika, potrebno je da se isti javi telefonom svom nadležnom ljekaru, potom uposlenim ljekarima Odjeljenja kardiologije Klinike za interne bolesti na tel. 035/303-378 ili 035/303-110 ili 061/739-289
  7. U slučaju potrebe za hospitalizacijom bolesnika, ona se vrši u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi za stacionarno liječenje, a komunikaciju sa ljekarima Odjeljenja kardiologije ostvaruju nadležni ljekari
  8. Prijem na Odjeljenje kardiologije Klinike za interne bolesti unaprijed bi se dogovarao sa nadležnim ljekarima

Ljekari i drugo medicinsko osoblje Odjeljenja kardiologije Klinike za interne bolesti UKC Tuzla uvijek su u službi Vašeg zdravlja.