RASPORED RADA SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNIH AMBULANTI U PERIODU OD 18.-31.05.2020.god.

posted in: Vijesti | 0

KLINIKA ZA ZARAZNE BOLESTI

Specijalistička ambulanta 1.

  • Savjetovalište za HIV/AIDS,

( 21.05., 22.05., 26.05., od 08-10 h, 22.05., 26.05., 30.05. od 14-18 h )

  • Kabinet za respiratorne infekcije

(19.05., 21.05., 25.05., 27.05.od 11-13 h i od 14-18 h)

  • Kabinet za urinarne infekcije, zoonoze i nejasna febrilna stanja

( 20.05, 22.05., 26.05.28.05. od 11-13 h i od 14-18 h)

 

Specijalistička ambulanta 2.

  • Kabinet za hepatitise i krvlju prenosive infekcije

( 18.05. od 09-13 h i od 14-18 h, 22.05. od 09-13 h i od 14-18 h)

  • Kabinet za gastrointestinalne infekcije i osipne groznice

(21.05, 25.05., 29.05. od 09-13 h i od 14-18 h)

  • Opšta specijalistička ambulanta

( 19.05., 27.05., 31.05. od 09-13 h i od 14-18 h)

 

Napomena: Pacijenti sa povišenom tjelesnom temperaturom i pacijenti sa respiratornim simptomima se prvo javljaju nadležnom ljekaru porodične medicine ili pedijatru radi eventualnog testiranja na COVID-19 u nadležnom Domu zdravlja.

Prije upućivanja pacijenta na kontrolni pregled nadlažni ljekar primarne zdravstvene zaštite uz uputnicu obavezno dostavlja popunjenu epidemiološku anketu za pacijenta.

 

Potrebne informacije i zakazivanje termina se mogu dobiti na br.telefona:

035 303-324 i 035 303 321