Edukacija specijalizanata iz oblasti infektologije

Edukacija specijalizanata iz oblasti infektologije

posted in: Vijesti | 0

U skladu sa preporukama za pandemiju SARS-CoV-2 u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, poduzete su mjere kako bi se osigurala blagovremena i adekvatna edukacija svih uposlenika iz oblasti vezanih za pandemiju.

U organizaciji Sektora za naučno istraživački rad i stručno usavršavanje, a u saradnji sa Klinikom za zarazne bolesti i Sektorom za higijensko-epidemiološki nadzor, za specijalizante koji u programu bazne specijalizacije imaju dio staža iz infektologije, organizovana je edukacija na temu „Edukacija specijalizanata iz oblasti infektologije sa fokusom na SARS -CoV-2”.
Prema riječima v.d pomoćnika direktora za nastavu i naučno- istraživački rad prof. dr. med. sc. Ervina Alibegovića edukaciju predvode vrsni stručnjaci iz najrelevajntnijih oblasti vezanih za ovu temu.
Edukacija za prvu grupu specijalizanata realizovana je tokom juna mjeseca, a za drugu grupu specijalizanata edukacija je započela 2. jula i trajat će do kraja mjeseca. Prisustvo edukaciji će biti bodovano od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.