Prezentovan idejni koncept urgentnog centra

Prezentovan idejni koncept urgentnog centra

posted in: Vijesti | 0

Univerzitetski klinički centar Tuzla i u ovom periodu pandemije koronavirusa pokušava osigurati kvalitetu zdravstvene usluge uvođenjem novih dijagnostičko terapijskih procedura, ali i procesom planiranja kapitalnih investicija. Tim povodom danas je organizovana konferencija za medije na kojoj su učesnici govorili o projektu uvođenja instalacija medicinskih plinova na Klinici za zarazne bolesti, odnosno Covid bolnici, ali i predstavili idejno rješenje izgradnje urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Učesnici današnje konferencije su bili: direktor UKC Tuzla prof. dr. Vahid Jusufović, pomoćnik direktora za medicinske poslove prof. dr. Šekib Umihanić, pomoćnik direktora za naučno-istraživački rad prof. dr. Ervin Alibegović, pomoćnik direktora za ekonomske poslove Sabina Tanović, načelnik Sektora za pravne poslove Ervin Mujkić i arhitekta Damir Tucaković.

Kako je predstavljeno danas na konferenciji za medije uvođenjem instalacija medicinskih plinova u Klinici za zarazne bolesti, odnosno Covid bolnici omogućena je kisaonička potporna terapija, a izgradnja Urgentnog centra omogućila bi rješavanje problema zbrinjavanja hitnih stanja u medicini na jednoj lokaciji.

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prof. dr. Vahid Jusufović je ovom prilikom kazao da se ova zdravstvena ustanova godinama suočava s problemom formiranja i početka izgradnje urgentnog centra, koji predstavlja jedan od uslova za akreditaciju medicinskih standarda.
“Idejnim konceptom ovog projekta planiran je četvoroetažni objekt lociran u neposrednoj blizini postojećeg objekta za hirurške grane Gradina, ukupne površine 3.600 metara kvadratnih korisnog prostora. Urgentni centar bi sa postojećim objektom Gradine bio povezan toplim vezama.
Pored brže i efikasnije hitne medicinske pomoći pacijentima, omogućilo bi se proširenje kapaciteta već postojećih specijalističkih ambulanti, a izgradnjom nove savremene intenzivne njege sa 20 bolesničkih kreveta dobili bi se duplo veći kapaciteti u odnosu na postojeće. Pored laboratorije, kabineta za CT i magnetnu rezonancu, projektom je predviđeno i formiranje operacionih sala, koje bi bile izgrađene po savremenim građevinskim i tehničkim standardima.
Također, bilo bi riješeno i pitanje centralne apoteke, a planirano je i razvođenje medicinskih plinova u cijelom objektu, kao i formiranje parking prostora. Dakle, izgradnjom urgentnog centra sve aktivnosti vezane za zbrinjavanje hitnog urgentnog pacijenta bile bi centralizovane”, precizirao je direktor, prof. dr. Jusufović.

Pomoćnik direktora za medicinske poslove, prof. dr. Šekib Umihanić je u svom obraćanju kazao da u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, na godišnjem nivou bude pruženo oko 3.600 i 3.700 hitnih operativnih zahvata u općoj ili lokalnoj anesteziji, a shodno dosadašnjoj organiziranosti službi, pacijenti se zbrinjavaju na više mjesta u bolnici, dok bi izgradnja urgentnog centra omogućila da se sistem stavi na raspolaganje pacijentu.

Tokom trajanja konferencije za medije rečeno je da je vrijednost građevinskih radova procijenjena na pet do šest miliona konvertibilnih maraka, a ovaj iznos bi se mogao popeti i na skoro 20 miliona maraka zbog nabavke medicinske opreme. Realizacija projekta bi mogla biti ostvariva putem modela javno-privatnog partnerstva. Na tu temu, načelnik Sektora za pravne poslove, Ervin Mujkić je rekao da je Upravni odbor UKC Tuzla usvojio Plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva, kojim je za 2021. godinu planiran početak realizacije projekta izgradnje i opremanja Urgentnog centra. “Plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva će biti dostavljen Vladi TK na razmatranje i usvajanje. Ukoliko Vlada usvoji ovaj Plan, biće imenovano radno tijelo za pripremu prijedloga projekta, te će biti sačinjena studija opravdanosti koja će sadržavati analizu sposobnosti plaćanja/preuzimanja dugoročnih obaveza javnog sektora; finansijsko-ekonomsku analizu; identifikaciju i analizu rizika sa prijedlogom raspodjele rizika između javnog i privatnog partnera; analizu alternativnih pristupa i izlaznih rješenja; analizu vrijednosti za novac i zaključak o opravdanosti investicije i prijedlog modela za implementaciju projekta. Ukoliko studija pokaže da je za realizaciju ovog projekta prihvatljiv model javno-privatnog partnerstva, uslijediće izbor privatnog partnera putem javnog poziva, te ugovaranje, provedba i nadzor projekta”, pojasnio je načelnik Sektora za pravne poslove, Mujkić.