URED DIREKTORA  (Podaci ažurirani 30.3. 2017. god.)

 

KLINIKE

 

POLIKLINIKE

 

ZAVODI

CENTRI

 

BOLNIČKA APOTEKA (Podaci ažurirani, 23.1.2017.god.)

 

SEKTORI

 

SLUŽBE

 

SESTRINSTVO

PLAN STRUČNIH SASTANAKA MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA JZU UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA TUZLA ZA 2017. GODINU

 

ETIČKI KOMITET