4.1.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka rezervnih dijelova za medicinske aparate
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-57-5-193/20
Nabavka višeslojnog CT aparata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 84. od 25.12.2020. godine (S1-24628-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-174-3-186/20
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za protočni cotometar BD Facs Canto II
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 84. od 25.12.2020. godine (S1-24415-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-151-191/20
Nabavka usluga servisiranja aparata za dijalizu proizvođača Braun
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 84. od 25.12.2020. godine (S1-24511-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-180-5-192/20
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača “Philips”
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 84. od 25.12.2020. godine (S2-24627-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-79-5-194/20
Nabavka medicinskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 84. od 25.12.2020. godine (S1-24626-20)
Klikni na link za pregled

25.12.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke  Ultrazvučnog aparata
Klikni na link za pregled

24.12.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke  sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

24.12.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

21.12.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga Revizije finansijskog izvještaja JZU UKC Tuzla
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-169-3-180/20
Nabavka usluga održavanja i servisiranja LIS-a
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 82. od 18.12.2020. godine (S1-23773-20)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA O OBAVJEŠTENJU O NABAVCI
867-1-1-165-8-182/20
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 82. od 18.12.2020. godine (S2-23945-20)
Klikni na link za pregled

21.12.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku javne nabavke sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

21.12.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka nabavke
Klikni na link za pregled

18.12.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga zbrinjavanja patološkog i hemijskog otpada
Klikni na link za pregled

18.12.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga zbrinjavanja patološkog otpada
Klikni na link za pregled

14.12.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog i oštrog otpada
Klikni na link za pregled

14.12.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke-Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-143-4-177/20
Nabavka izotopa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 80. od 11.12.2020. godine (S1-23435-20)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-134-8-179/20
Nabavka usluga servisiranje UPS uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 80. od 11.12.2020. godine (S1-23591-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-142-4-176/20
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 80. od 11.12.2020. godine (S1-23434-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-142-5-175/20
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 80. od 11.12.2020. godine (S1-23433-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-121-4-178/20
Nabavka zaštitne opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 80. od 11.12.2020. godine (S1-23485-20)
Klikni na link za pregled

08.12.2020.
Informacija
Klikni na link za pregled

07.12.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagensa, potrošnog i ostalog materijala potrebnog za dijagnostiku SARS-CoV-2
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-121-4-174/20
Nabavka zaštitne opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78. od 04.12.2020. godine (S1-23050-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-158-4-173/20
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78. od 04.12.2020. godine (S1-22907-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-165-3-171/20
Nabavka prehrambenih prozvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 77. od 27.11.2020. godine (S1-22649-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-129-5-168/20
Nabavka medicinskih i tehničkih plinova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 77. od 27.11.2020. godine (S1-22491-20)
Klikni na link za pregled

27.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga servisiranja medicinske opreme za sterilizaciju proizvođača “Getinge”
Klikni na link za pregled

26.11.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja anestezioloških aparata
Klikni na link za pregled

26.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja anestezioloških aparata “Maquet”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-163-3-166/20
Nabavka usluga zbrinjavanja patološkog i hemijskog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75. od 20.11.2020. godine (S1-21969-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-162-3-162/20
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za elektroforezu proteina u serumu , urinu i likvoru sa imunofikasacijom imunoglobulina primjenjiv za Hydrasis 2 Scan Focusing (Sebia)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75. od 20.11.2020. godine (S1-21764-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-158-5-163/20
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75. od 20.11.2020. godine (S1-21778-20)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-158-8-164/20
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75. od 20.11.2020. godine (S2-21884-20)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-158-8-165/20
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75. od 20.11.2020. godine (S2-21885-20)
Klikni na link za pregled

20.11.2020.
ODLUKA
o poništenju postupka nabavke
Nabavka izotopa
Klikni na link za pregled

20.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja respiratora proizvođača Maquet
Klikni na link za pregled

20.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja aparata BenchMark Ventana
Klikni na link za pregled

18.11.2020.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja JZU UKC Tuzla za period 01.01.-31.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

16.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavka usluga servisiranje medicinske opreme proizvođača “Philips”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-92-4-161/20
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku za Zavod za patologiju
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 73. od 13.11.2020. godine (S1-21644-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-92-5-160/20
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku za Zavod za patologiju
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 73. od 13.11.2020. godine (S1-21643-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-158-5-156/20
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 73. od 13.11.2020. godine (S1-21254-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-119-5-154/20
Nabavka medicinskih rukavica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 73. od 13.11.2020. godine
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-119-4-155/20
Nabavka medicinskih rukavica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 73. od 13.11.2020. godine
Klikni na link za pregled

12.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
u otvorenom postupku javne nabavke usluga servisiranja medicinske opreme-aparata za dijalizu proizvođača “Braun”
Klikni na link za pregled

12.11.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

12.11.2020.
Informacija
Klikni na link za pregled

11.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja izolatora- komora za citostatike
Klikni na link za pregled

11.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene
Klikni na link za pregled

10.11.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Klikni na link za pregled

10.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-155-3-151/20
Nabavka usluga servisiranje respiratora proizvođača MAQUET
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 69. od 30.10.2020. godine (S1-20210-20)
Klikni na link za pregled

3.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka zaštitne opreme
Klikni na link za pregled

3.11.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka zaštitne opreme
Klikni na link za pregled

3.11.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba- potrošnog i ostalog materijala potrebnog za dijagnostiku SARS-CoV-2
Klikni na link za pregled

3.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka reagenasa. potrošnog i ostalog materijala potrebnog za dijagnostiku SARS-CoV-2
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-153-3-150/20
Nabavka usluga servisiranja aparata BenchMark Ventana
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 23.10.2020. godine (S1-19947-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-91-5-147/20
Nabavka medicinskih sredstava za neurovaskularne procedure
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 23.10.2020. godine (S1-19837-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-91-4-148/20
Nabavka medicinskih sredstava za neurovaskularne procedure
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 23.10.2020. godine (S1-19838-20)
Klikni na link za pregled

22.10.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka potrošnog materijala za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku
Klikni na link za pregled

22.10.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka potrošnog materijala za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku
Klikni na link za pregled

21.10.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (šavni konci)
Klikni na link za pregled

21.10.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (šavni konci)
Klikni na link za pregled

19.10.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme-višeslojni CT aparat za potrebe Izolatorija smještenog u JZU UKC Tuzla Klinika za plućne bolesti
Klikni na link za pregled

16.10.2020.
Informacija
Klikni na link za pregled

8.10.2020.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka roba ” medicinski i tehnički plinovi”
Klikni na link za pregled

8.10.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka reagensa i potrošnog materijala primjenjivih za specijalna imunohistohemijska, imunofluoroscentna bojenja i in situ hibridizaciju
Klikni na link za pregled

8.10.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka reagensa i potrošnog materijala primjenjivih za specijalna imunohistohemijska, imunofluoroscentna bojenja i in situ hibridizaciju
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-110-5-139/20
Nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog i oštrog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 61. od 02.10.2020. godine (S1-18146-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-143-3-138/20
Nabavka izotopa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 61. od 02.10.2020. godine (S1-18072-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-111-5-142/20
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 61. od 02.10.2020. godine (S1-18311-20)
Klikni na link za pregled

5.10.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka vacuum epruveta, sistema i pribora za uzimanje krvi
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-57-8-133/20
Nabavka višeslojnog CT-a
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59. od 25.09.2020. godine (S1-17681-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-90-5-135/20
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za tehnologiju Architect ci8200 architect i1000 i Cell-Dyn Ryby
(proizvođača Abbott)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59. od 25.09.2020. godine (S1-17900-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-34-5-134/20
Nabavka reagenasa i laboratorijskog potrošnog materijala primjenjiv za imunološki analizator BEP 2000 (Siemens), i nefelometar BN II (Siemens) za Zavod za mikrobiologiju i nefelometar BN II (Siemens), Fibrintimer (Siemens), Syva Emit (Siemens) za Zavod za biohemiju
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59. od 25.09.2020. godine (S1-17899-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-142-3-136/20
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59. od 25.09.2020. godine (S1-17901-20)
Klikni na link za pregled

25.09.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja JZU UKC Tuzla za period 01.01.-31.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-78-5-127/20
Nabavka roba – reagenski i potrošni materijal primjenjiv za hematološki analizator Unicell DXH 900 Beckman Coulter
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 57. od 18.09.2020. godine (S1-17255-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-134-3-120/20
Nabavka usluga servisiranje UPS uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 57. od 18.09.2020. godine (S1-17160-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-156-5-123/20
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 57. od 18.09.2020. godine (S1-17181-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-48-5-128/20
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za automatizovani sistem Cobas 4800
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 57. od 18.09.2020. godine (S1-17256-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-156-4-124/20
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 57. od 18.09.2020. godine (S1-17182-20)
Klikni na link za pregled

16.09.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka tehničkog potrošnog materijala za građevinarstvo
Klikni na link za pregled

16.09.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka tehničkog potrošnog materijala za građevinarstvo
Klikni na link za pregled

16.09.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku
Klikni na link za pregled

16.09.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku
Klikni na link za pregled

15.09.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskih sredstava za neurovaskularne procedure
Klikni na link za pregled

15.09.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskih sredstava za neurovaskularne procedure
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-52-5-116/20
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 04.09.2020. godine (S1-16526-20)
Klikni na link za pregled

07.09.2020.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinskih rukavica
Klikni na link za pregled

07.09.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskih rukavica
Klikni na link za pregled

27.8.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog i oštrog otpada za Lot 1 i Lot 2
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-129-3-110/20
Nabavka medicinskih i tehničkih plinova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52 od 21.08.2020. godine (S1-15436-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-77-5-112/20
Nabavka usluga verifikacije mjerila u zdravstvu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52 od 21.08.2020. godine (S1-15274-20)
Klikni na link za pregled

19.8.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
02-511-8/20

Klikni na link za pregled

 

19.8.2020.

ODLUKA

o izboru najpovoljnijeg ponuđača
02-734-8/20
Klikni na link za pregled

 

18.8.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-120-3-106/20
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transfuziološki materijali i reagensi)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 46 od 31.07.2020. godine (S1-14218-20)
Klikni na link za pregled

12.08.2020.
ODLUKA
o izmjeni odluke o nabavci medicinske opreme
Klikni na link za pregled

12.08.2020.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2020.
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 
867-1-1-121-3-109/20
Nabavka zaštitne opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 48 od 07.08.2020. godine (S1-14672-20)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 
867-1-1-57-8-107/20
Nabavka višeslojnog ct aparata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 48 od 07.08.2020. godine (S2-14297-20)
Klikni na link za pregled

11.08.2020.
ODLUKA
o poništenju javne nabavke – za javnu nabavku zajedničkog medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

11.08.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača – za javnu nabavku zajedničkog medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

11.08.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača – za javnu nabavku lijeka interferon beta
Klikni na link za pregled

11.08.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Klikni na link za pregled

11.08.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Klikni na link za pregled

11.08.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka rezervnih dijelova za medicinske aparate
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-45-5-101/20
Nabavka usluga servisiranje UPS uređaja i Agregata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 46 od 31.07.2020. godine (S1-14098-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-45-4-102/20
Nabavka usluga servisiranje UPS uređaja i Agregata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 46 od 31.07.2020. godine (S1-14099-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-119-3-104/20
Nabavka medicinskih rukavica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 46 od 31.07.2020. godine (S1-14097-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-19-5-99/20
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 44 od 24.07.2020. godine (S1-13781-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-19-4-100/20
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 44 od 24.07.2020. godine (S1-13782-20)
Klikni na link za pregled

21.7.2020.
ODLUKA
o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku kancelarijskig materijala i tiskanica broj: 02-448-10/20 od 24.6.2020. godine i to u dijelu za LOT 5 i LOT 6
Klikni na link za pregled

21.7.2020.
ODLUKA
o dodjeli Okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču
nabavka kancelarijskig materijala i tiskanica za Lot 5 i Lot 6
Klikni na link za pregled

21.7.2020.
ODLUKA
o izmjeni odluke
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-113-8-96/20
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 42 od 17.07.2020. godine (S2-13134-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-113-3-95/20
Nabavka CT aparata i digitalnog RTG aparata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 42 od 17.07.2020. godine (S1-13135-20)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-79-8-90/20
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 41 od 10.07.2020. godine (S2-12471-20)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-79-8-93/20
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 41 od 10.07.2020. godine (S2-12689-20)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-79-8-87/20
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 39 od 03.07.2020. godine (S2-11971-20)
Klikni na link za pregled

2.7.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

 

Više