30.03.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba – Dvanaestokanalni EKG aparati
Klikni na link za pregled

29.03.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – Optički koherentni tomograf – OCT sa angiografijom
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-183-4-69/21
Nabavka prehrambenih proizvoda Grupa 1
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 19. od 26.03.2021. godine (S1-5418-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-120-5-70/21
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transfuziološki materijali i reagensi)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 19. od 26.03.2021. godine (S1-5722-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-120-4-71/21
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transfuziološki materijali i reagensi)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 19. od 26.03.2021. godine (S1-5723-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-175-5-68/21
Nabavka roba – reagensi kalibratori, kontrole i potrošni materijal primjenjiv za biohemijski analizator AU 480 (Beckman Coulter)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 17. od 19.03.2021. godine (S1-5254-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-165-5-61/21
Nabavka prehrambenih prozvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 17. od 19.03.2021. godine (S1-5053-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-165-4-62/21
Nabavka prehrambenih prozvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 17. od 19.03.2021. godine (S1-5054-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-55-3-63/21
Nabavka medicinskih rukavica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 17. od 19.03.2021. godine (S1- 5069-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-174-5-64/21
Nabavka sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala (kardiovaskularni i invazivni kardiološki materijali)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 17. od 19.03.2021. godine (S1- 5147-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-174-4-65/21
Nabavka sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala (kardiovaskularni i invazivni kardiološki materijali)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 17. od 19.03.2021. godine (S1-5148-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-174-5-66/21
Nabavka sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala (kardiovaskularni i invazivni kardiološki materijali)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 17. od 19.03.2021. godine ((S1- 5149-21)
Klikni na link za pregled

19.03.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – Žuti laser
Klikni na link za pregled

18.03.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda za lot 6
Klikni na link za pregled

18.03.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka tehničkog potrošnog materijala iz oblasti građevinarstva
Klikni na link za pregled

18.03.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka tehničkog potrošnog materijala iz oblasti građevinarstva
Klikni na link za pregled

16.03.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača “Elekta”
Klikni na link za pregled

15.03.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke broj: 02-1430/20
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-47-3-52/21
Nabavka prehrambenih proizvoda – Voće i Povrće
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 15. od 12.03.2021. godine (S1-4472-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-51-3-56/21
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 15. od 12.03.2021. godine (S1-4784-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-79-4-59/21
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (šavni konci)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 15. od 12.03.2021. godine (S1-4787-21)
Klikni na link za pregled

10.03.2021.
ODLUKA
o izmjeni odluke broj:02-1028-9/20 o izboru najpovoljnijih ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke-Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-174-5-48/21
Nabavka sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala (kardiovaskularni i invazivni kardiološki materijali)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 13. od 05.03.2021. godine (S1-4150-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-169-5-46/21
Nabavka usluga državanja i servisiranja LIS-a
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 13. od 05.03.2021. godine (S1-4191-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-163-5-36/21
Nabavka usluga zbrinjavanja patološkog i hemijskog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 26.02.2021. godine (S1-3725-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-163-4-37/21
Nabavka usluga zbrinjavanja patološkog i hemijskog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 26.02.2021. godine (S1-3726-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-120-5-50/21
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transfuziološki materijali i reagensi)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 13. od 05.03.2021. godine (S1-4381-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-9-8-47/21
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (hirurški)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 13. od 05.03.2021. godine (S1-4112-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-22-8-51/21
Nabavka izotopa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 13. od 05.03.2021. godine (S1-4397-21)
Klikni na link za pregled

05.03.2021.
ODLUKA
o dodjeli Okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-40-3-41/21
Nabavka medicinske opreme – Ultrazvučni aparat za ehonosonografiju srca sa programom za stres eho i transezofagusnom sondom srednjih performansi
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 26.02.2021. godine (S1-3851-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-43-3-45/21
Nabavka medicinske opreme – Dvanaestokanalni EKG aparati
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 26.02.2021. godine (S1-4055-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-162-5-38/21
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za elektroforezu proteina u serumu , urinu i likvoru sa imunofikasacijom
imunoglobulina primjenjiv za Hydrasis 2 Scan Focusing (Sebia)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 26.02.2021. godine (S1-3804-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-2-5-34/21
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 26.02.2021. godine (S1-3723-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-2-4-35/21
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 26.02.2021. godine (S1-3724-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-38-3-39/21
Nabavka prehrambenih proizvoda – Meso
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 26.02.2021. godine (S1-3805-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-39-3-40/21
Nabavka prehrambenih proizvoda – brašno i peciva
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 26.02.2021. godine (S1-3806-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-25-3-23/21
Nabavka medicinske opreme – optički koherentni tomograf – OCT sa angiografijom
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 19.02.2021. godine (S1-3291-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-33-3-31/21
Nabavka medicinske opreme – operacioni mikroskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 19.02.2021. godine (S1-3671-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-26-3-24/21
Nabavka i isporuka električne energije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 19.02.2021. godine (S1-3454-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-28-3-26/21
Nabavka medicinske opreme – Žuti laser
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 19.02.2021. godine (S1-3373-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-29-3-27/21
Nabavka medicinske opreme – Yag laser
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 19.02.2021. godine (S1-3374-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-155-5-20/21
Nabavka usluga servisiranje respiratora proizvođača MAQUET
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 19.02.2021. godine (S1-3269-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-113-8-29/21
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 19.02.2021. godine (S2-3652-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-134-5-25/21
Nabavka usluga servisiranje UPS uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 19.02.2021. godine (S1-3372-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-30-3-28/21
Nabavka medicinske opreme – Frižider za koštanu banku
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 19.02.2021. godine (S1-3453-21)
Klikni na link za pregled

17.02.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja JZU UKC Tuzla za 2020., 2021. i 2022.godinu
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-22-3-18/21
Nabavka izotopa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 9. od 12.02.2021. godine (S1-3004-21)
Klikni na link za pregled

10.02.2021.
Informacija
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača “Elekta”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-10-3-11/21
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 6. od 29.01.2021. godine (S1-1966-21)
Klikni na link za pregled

08.02.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih prozvoda
Klikni na link za pregled

08.02.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Klikni na link za pregled

08.02.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka nabavke
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-79-5-10/21
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (šavni konci)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5. od 22.01.2021. godine (S1-1622-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-9-3-9/21
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5. od 22.01.2021. godine (S1-1418-21)
Klikni na link za pregled

26.01.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke zaštitne opreme
Klikni na link za pregled

26.01.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka roba- zaštitne opreme
Klikni na link za pregled

22.01.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih prozvoda
Klikni na link za pregled

22.01.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih prozvoda
Klikni na link za pregled

22.01.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka– reagenski, kalibratori, kontrole i potrošni materijal primjenjiv za biohemijski analizator AU480 (Beckman Coulter)
Klikni na link za pregled

21.01.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba- medicinskog potrošnog materijala (šavni konci)
Klikni na link za pregled

21.01.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba-sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transfuziološki materijali i reagensi)
Klikni na link za pregled

21.01.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za protočni citometar BD FACS CANTO II (Becton Dickinson)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-153-5-6/21
Nabavka usluga servisiranja aparata BenchMark Ventana
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 3. od 15.01.2021. godine (S1-1064-21)
Klikni na link za pregled

20.01.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba-reagensi i potrošni materijal za elektroforezu u serumu , urinu i likvoru sa imunofikasacijom imunoglobulina primjenjiv za Hydrasis 2 Scan Focusing (Sebia)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-2-3-7/21
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 3. od 15.01.2021. godine (S1-1074-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-183-3-195/20
Nabavka prehrambenih proizvoda Grupa 1
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 8.1.2021. godine (S1-66-21)
Klikni na link za pregled

12.1.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja UPS uređaja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-121-5-197/20
Nabavka zaštitne opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 8.1.2021. godine (S1-373-21)
Klikni na link za pregled

8.1.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja LIS-a
Klikni na link za pregled

6.1.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

6.1.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka kitova za izolaciju virusne RNK
Klikni na link za pregled

4.1.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka rezervnih dijelova za medicinske aparate
Klikni na link za pregled

4.1.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka rezervnih dijelova za medicinske aparate
Klikni na link za pregled

 

Više