19.3.2018.
INFORMACIJA
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1, tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), o nabavci usluga servisiranja LIS sistema, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-38-3-30/18
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (neurohirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.18/18 od 16.03.2018.godine, broj obavještenja (S1-4702-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-42-3-31/18
Nabavka tehničkog potrošnog materijala (elektro) – osnovni materijali za instalacije
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.18/18 od 16.03.2018.godine, broj obavještenja (S1-4734-18)
Klikni na link za pregled

16.3.2018.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21., stav 1., tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), o nabavci reagenasa i potrošnog materijala za elektroforezu proteina u serumu, urinu i likvoru sa imunofiksacijom imunoglobulina primjenljiv za Hydrasis 2 Scan focusing Sebia, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

15.3.2018.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava (LOT 296)
Klikni na link za pregled

14.3.2018.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21., stav 1., tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), o nabavci reagenasa i medicinskog potrošnog materijala za imunohemijska ispitivanja za aparat Cobas e411, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-29-3-26/18
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.16/18 od 9.3.2018.godine, broj obavještenja (S1-4141-18)
Klikni na link za pregled

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontranstnih sredstava
Klikni na link za pregled

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE  NABAVKE
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontranstnih sredstava
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-101-4-24/18
Nabavka medicinskog potrošnog materijala za imunohistohemijska i imunofluoroscentna bojenja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.14/18 od 2.03.2018.godine, broj obavještenja (S1-3752-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-101-5-23/18
Nabavka medicinskog potrošnog materijala za imunohistohemijska i imunofluoroscentna bojenja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.14/18 od 2.03.2018.godine, broj obavještenja (S1-3751-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-26-3-22/18
Nabavka usluga servisiranja vozila
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.14/18 od 2.03.2018.godine, broj obavještenja (S1-3750-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-27-3-25/18
Nabavka administrativnog materijala
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.14/18 od 2.03.2018.godine, broj obavještenja (S1-3915-18)
Klikni na link za pregled

23.2.2018.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci medicinskog potrošnog materijala (IZOTOPI) , a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

 

KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA ZA SPECIJALIZACIJE
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla vrši izbor kandidata za specijalizacije.
Konkurs za specijalizacije

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-21-5-20/18
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za urinski analizator URYLYZER DUO
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.13/18 od 23.2.2018.godine, broj obavještenja (S1-3577-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-125-5-21/18
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.13/18 od 23.2.2018.godine, broj obavještenja (S1-3577-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-18-3-14/18
Nabavka rezervnih dijelova za računare, printere i servere
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.12/18 od 16.2.2018.godine, broj obavještenja (S1-3155-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-176-5-12/18
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.12/18 od 16.2.2018.godine, broj obavještenja (S1-2912-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-170-5-13/18
Servisiranje dijaliznih aparata
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.12/18 od 16.2.2018.godine, broj obavještenja (S1-2913-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-181-5-17/18
Nabavka usluga verifikacije mjerila u zdravstvu
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.12/18 od 16.2.2018.godine, broj obavještenja (S1-3214-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-136-4-18/18
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Primarna (standardna) endoproteza koljena, reviziona endoproteza
koljena i totalna endoproteza kuka
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.12/18 od 16.2.2018.godine, broj obavještenja (S1-3215-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-10-3-11/18
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – reagensi i potrošni materijal primjenjiv za tehnologiju Architect Ci 8200, i1000 i Cell Dyn Ruby, (proizvođača “Abbot”)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.10/18 od 9.2.2018.godine, broj obavještenja (S1-2747-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-3-3-10/18
Nabavka roba – medicinski osteosintetski materijal (parcijalna endoproteza ramena i parcijalna endoproteza kuka)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.10/18 od 9.2.2018.godine, broj obavještenja (S1-2725-18)
Klikni na link za pregled

9.2.2018.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
u otvorenom postupku javne nabavke lijekova
Klikni na link za pregled

9.2.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
u otvorenom postupku javne nabavke lijekova
Klikni na link za pregled

6.2.2018.
Odluka
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2018.godinu
Klikni na link za pregled

30.1.2018.
Plan javnih nabavki za 2018.godinu
Klikni na link za pregled

30.1.2018.
ODLUKA
o poništenju cjelokupnog postupka javne nabavke skupa sa odlukom i obavještenjem o nabavci i tenderskom dokumentacijim
Nabavka roba-medicinski osteosintetski materijal-primarna(standardna) endoproteza koljena, reviziona endoproteza koljena i totalna endoproteza kuka
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-132-5-5/18
Nabavka opreme- Frižider za banku krvi
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.6/18 od 26.1.2018.godine, broj obavještenja (S1-1768-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-2-5-4/18
Nabavka lijeka “antitimocitin imunoglobulin zečiji”
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.4/18 od 19.1.2018.godine, broj obavještenja (S1-1353-18)
klikni na link za pregled

19.1.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka usluga-“verifikacija mjerila u zdravstvu”
Klikni na link za pregled

18.1.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinske opreme
Klikni na link za pregled

12.1.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Klinki na link za pregled

11.1.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

11.1.2018.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

11.1.2018.
ODLUKA
o izboru
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala
klikni na link za pregled

9.1.2018.
Odluka
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja dijaliznih aparata
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-181-3-155/17
Nabavka usluga verifikacije mjerila u zdravstvu
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.1/18 od 5.1.2018.godine, broj obavještenja (S1-108-18)
Klikni na link za pregled

6.1.2018.
OBAVIJEST O JAVNOJ LICITACIJI
za prodaju motornih vozila
(ponovni oglas)
klikni na link za pregled

Vozila (pdf)

29.12.2017.
ODLUKA
o izboru ponuđaća
Nabavka medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

29.12.2017.
Odluka
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

28.12.2017.
Odluka
o izboru ponuđaća
Nabavka lijeka ” antitimocitni imunoglobulin zečiji”
klikni na link za pregled

26.12.2017
Odluka
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja JZU UKC Tuzla
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-176-3-153/17
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.90/17 od 22.12.2017.godine, broj obavještenja (S1-19378-17)
Klikni na link za pregled

22.12.2017.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1, tačka d) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), o nabavci lijeka Antitimocitni imunoglobulin zečiji, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

 

21.12.2017.

ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka rezervnih dijelova za medicinske aparate
Klikni na link za pregled

21.12.2017

ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba-rezervnih dijelova za medicinske aparate
Klikni na pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-134-8-151/17
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.89/17 od 15.12.2017.godine, broj obavještenja (S2-19172-17)
klikni na link za pregled

15.12.2017.
O D L U K A
Klikni na link za pregled

13.12.2017.
INTERNI OGLAS
za izbor i imenovanje lica na radna mjesta načelnika
organizacionih jedinica Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-99-5-144/17
Nabavka medicinski potrošni materijal (reagensi za autioimune bolesti i infektivnu serologiju)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.87/17 od 8.12.2017.godine, broj obavještenja (S 1-18546-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-98-4-146/17
Nabavke reagensa i potrošnog materijala za protočni citometar BC FC500
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.87/17 od 8.12.2017.godine, broj obavještenja (S 1-18856-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-23-5-145/17
Nabaka medicinskog potrošnog materijala – reagensi i laboratorijski potrošni materijal (mikrobiologija i molekularna dijagnostika)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.87/17 od 8.12.2017.godine, broj obavještenja (S 1-18855-17)
Klikni na link za pregled

7.12.2017.
Informacija

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

5.12.2017.
O D L U K A
o izboru
Nabavka medicinskih sredstava-aparat za elektromioneurografiju (EMNG)
Klikni na link za pregled

4.12.2017.

Informacija

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21. stav 1, tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) za javnu nabavku usluge servisiranja medicinske opreme proivođača “Olympus”, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-38-4-139/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – reagensi i laboratorijski potrošni materijal (patologija, molekularna i
imunohemijska dijagnostika)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.85/17 od 1.12.2017.godine, broj obavještenja (S 1-18156-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-38-5-138/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – reagensi i laboratorijski potrošni materijal (patologija, molekularna i
imunohemijska dijagnostika)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.85/17 od 1.12.2017.godine, broj obavještenja (S 1-18155-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-98-5-143/17
Nabavke reagensa i potrošnog materijala za protočni citometar BC FC500
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.85/17 od 1.12.2017.godine, broj obavještenja (S 1-18323-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-160-5-141/17
Nabavka i isporuka roba – reagensi i potrošni materijal za platformu Bactec 9120 i Bactec MGIT 960
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.85/17 od 1.12.2017.godine, broj obavještenja (S 1-18293-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-170-3-142/17
Servisiranje dijaliznih aparata
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.85/17 od 1.12.2017.godine, broj obavještenja (S 1-18322-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-159-5-140/17
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača (Zeiss, Microm, Carl Zeiss, Medistim, Stockert, Datascope,
Medtronic, Terumo, Heraus, Planer, Gambro, Medelec, Hettich, Pari, Neurowerk, Progeti, Biomerieux)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.85/17 od 1.12.2017.godine, broj obavještenja (S 1-18292-17)
Klikni na link za pregled

 

28.11.2017.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Javna nabavka medicinskih sredstava – frižider za banku krvi
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-38-5-136/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – reagensi i laboratorijski potrošni materijal
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.84/17 od 24.11.2017.godine, broj obavještenja (S1-17764-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-165-3-137/17
Nabavka usluga servisiranja UPS-ova i agregata
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.84/17 od 24.11.2017.godine, broj obavještenja (S1-17800-17)
Klikni na link za pregled

27.11.2017.
ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA
Javna nabavka medicinske opreme – aparat za evocirane slušne potencijale (BERA)
Klikni na link za pregled

24.11.2017.
ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA
Javna nabavka reagenasa i potrošnog materijala proizvođača “Siemens”
Klikni na link za pregled

24.11.2017.
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu
Klikni na link za pregled

24.11.2017.
OBAVJEST O LICITACIJI
Javna licitacija za prodaju motornih vozila

Vozila.pdf
Klikni na link za pregled

22.11.2017.
ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA
Javna nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Klikni na link za pregled

16.11.2017.
ODLUKA O IZBORU
u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za javnu nabavku reagenasa i potrošnog materijala proizvođača “Biomerieux”
Klikni na link za pregled

16.11.2017.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA
Javna nabavka usluga revizije finansijskog izvještaja JZU UKC Tuzla za period 1.01.2017. do 31.12.2017.
Klikni na link za pregled

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku medicinskih sredstava – aparat za elektroforezu proteina, seruma i urina sa izoelektričnim fokusiranjem i imunofiksacijom imunoglobulina u cerebrospinalnom likvoru, Sl. glasnik br. 81 od 10.11.2017. godine (S1-17165-17). 867-1-1-102-5-135/17

Obavještenje o nabavci rezervnih dijelova za medicinske aparate, Sl. glasnik br. 81 od 10.11.2017. godine (S1-16867-17). 867-1-1-155-3-133/17

Obavještenje o nabavci medicinske opreme, Sl. glasnik br. 81 od 10.11.2017. godine (S1-17164-17). 867-1-1-156-3-134/17

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku roba – administrativni materijal (ostali štampani materijal), Sl. glasnik br. 81 od 10.11.2017. godine (S1-16766-17). 867-1-1-110-5-132/17

Obavještenje o nabavci medicinske opreme – aparat za elektromioneurografiju (EMNG), Sl. glasnik br. 81 od 10.11.2017. godine (S1-16765-17). 867-1-1-154-3-131/17

9.11.2017.
Informacija
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-36-4-129/17
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – parcijalna endoproteza ramena i parcijalana endoproteza kuka
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.77/17 od 27.10.2017.godine, broj obavještenja (S1-16116-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-144-3-128/17
Nabavka medicinske opreme – aparat za evocirane slušne potencijale (BERA)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.77/17 od 27.10.2017.godine, broj obavještenja (S1-15944-17)
Klikni na link za pregled

27.10.2017.

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA
Nabavka robe – oprema za proširenje sistema za digitalizaciju slika na PACS sistemu
Klikni na link za pregled

24.10.2017.

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA
Nabavka medicinskih sredstava – kraniotom “motorna linija za otvaranje lobanje”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-97-4-125/17
Nabavka tekstilnog materijala za operaciono rublje
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.75/17 od 20.10.2017.godine, broj obavještenja (S1-15611-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-97-5-124/17
Nabavka tekstilnog materijala za operaciono rublje
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.75/17 od 20.10.2017.godine, broj obavještenja (S1-15613-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-66-5-126/17
Nabavka potrošnog marerijala za održavanje higijene i dezinfekciju
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.75/17 od 20.10.2017.godine, broj obavještenja (S1-15614-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-66-4-127/17
Nabavka potrošnog marerijala za održavanje higijene i dezinfekciju
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.75/17 od 20.10.2017.godine, broj obavještenja (S1-15612-17)
Klikni na link za pregled

19.10.2017.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
za nabavku usluga osiguranja vozila
Klikni na link za pregled

18.10.2017.

INTERNI OGLAS
za izbor kandidata za subspecijalizacije
Klikni na link za pregled

18.10.2017.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Medicinski potrošni materijal “reagensi i laboratorijski potrošni materijal za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku”
Klikni na link za pregled

18.10.2017.

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Medicinski potrošni materijal “reagensi i laboratorijski potrošni materijal za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku”
Klikni na link za pregled

17.10.2017.

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA
Reagensi i potrošni materijal za protočni citometar BC FC 500
Klikni na link za pregled

17.10.2017.

ODLUKA O PONIŠTENJU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Reagensi i potrošni materijal za protočni citometar BC FC 500
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-122-8-122/17
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.73/17 od 13.10.2017.godine, broj obavještenja (S2-15006-17)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-60-8-121/17
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.73/17 od 13.10.2017.godine, broj obavještenja (S2-15005-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-136-3-123/17
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Primarna (standardna) endoproteza koljena, reviziona endoproteza koljena i totalna endoproteza kuka
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.73/17 od 13.10.2017.godine, broj obavještenja (S1-15372-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-132-3-117/17
Nabavka opreme- Frižider za banku krvi
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.72/17 od 06.10.2017.godine, broj obavještenja (S1-14626-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-134-3-118/17
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.72/17 od 06.10.2017.godine, broj obavještenja (S1-14815-17)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-134-8-119/17
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.72/17 od 06.10.2017.godine, broj obavještenja (S2-14816-17)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-60-8-120/17
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.72/17 od 06.10.2017.godine, broj obavještenja (S2-14893-17)
Klikni na link za pregled

4.10.2017.
O D L U K A
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala “reagensi i laboratorijski potrošni materijal” (patologija, molekularna i
imunohemijska dijagnostika)
Klikni na link za pregled

4.10.2017.
O D L U K A
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala “reagensi i laboratorijski potrošni materijal” (patologija, molekularna i
imunohemijska dijagnostika)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-125-3-112/17
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.70/17 od 29.9.2017.godine, broj obavještenja (S1-14242-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-122-3-114/17
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.70/17 od 29.9.2017.godine, broj obavještenja (S1 -14424-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-127-5-115/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala sa instrumentima za aparat “Force Triad”
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.70/17 od 29.9.2017.godine, broj obavještenja (S1 -14454-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-126-5-116/17
Nabavka usluga odvoza smeća
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.70/17 od 29.9.2017.godine, broj obavještenja (S1 -14455-17)
klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-121-8-113/17
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.70/17 od 29.9.2017.godine, broj obavještenja (S2 -14380-17)
klikni na link za pregled

27.9.2017.
Odluka
o poništenju postupka
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala
Klikni na link za pregled

26.9.2017.
Odluka
Klikni na link za pregled

25.9.2017.
Odluka

o izboru ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-123-3-110/17
Nabavka roba -oprema za proširenje sistema za digitalizaciju slika na PACS sistemu
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.68/17 od 22.9.2017.godine, broj obavještenja (S1-14086-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-124-3-111/17
Nabavka medicinskih sredstava- kraniotom – motorna linija za otvaranje lobanje
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.68/17 od 22.9.2017.godine, broj obavještenja (S1-14186-17)
klikni na link za pregled

21.9.2017
Odluka o izboru ponuđača
Nabavka medicinskih sredstava
Klikni na link za pregled

20.9.2017
Odluka

o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka administrativnog materijala
Klikni na link za pregled

20.9.2017
Odluka o izboru ponuđača
Nabavka putničkog automobila
klikni na link za pregled

19.9.2017
Odluka o izboru ponuđača
Nabavka roba-reagenasa i potrošnog materijala za platformu Bactec 9120 i Bactec MGIT 960 proizvođača “Becton Dickinson”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-121-3-109/17
Nabavka usluga osiguranja vozila
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.67/17 od 15.9.2017.godine, broj obavještenja (S1-13607-17)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-60-8-108/17
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.67/17 od 15.9.2017.godine, broj obavještenja (S2-13606-17)
Klikni na link za apregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-138-5-107/17
Nabavka roba – lijekovi
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.67/17 od 15.9.2017.godine, broj obavještenja (S1-13461-17)
Klikni na link za pregled

14.9.2017.
K O N K U R S
za izbor kandidata za specijalizacije
Konkurs je objavljen 14.9.2017.godine u Dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

12.9.2017.
Odluka
o izboru ponuđaća
Nabavka medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

7.9.2017.
Odluka
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju za lotove 2,3 i 4
 Klinki na link za pregled

7.9.2017.
Odluka
o izboru najpovoljnijeg ponuđaća
Nabavka roba -“potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju ”
 Klinki na link za pregled

7.9.2017.
Odluka
o poništenju postupka
Nabavka tekstilnog za operaciono rublje
Klikni na link za pregled

7.9.2017.
Odluka
o izboru
Nabavka tekstilnog za operaciono rublje
 klikni na link za pregled

7.9.2017.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci reagenasa i potrošnog materijala proizvođača “Biomerieux” , a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

 

4.9.2017.
ODLUKA
o dopuni plana javnih nabavki za 2017.godinu
Odluka
Nabavka putničkog automobila

Klikni na link za pregled

31.8.2017.
Odluka
o poništenju dijela postupka nabavke-LOT 322
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava
Klikni na link za pregled

30.8.2017.
Odluka
o poništenju postupka javne nabavke za LOT2-oprema za dijalizu
Klikni na link za pregled

16.8.2017.
Odluka
o izboru ponuđaća
Nabavka usluga odvoza smeća
Klikni na link za pregled

16.8.2017.
Odluka
o izboru najpovoljnijeg ponuđaća
Nabavka medicinskog potrošnog materijala
 Klikni na link za pregled

3.8.2017.
ODLUKA
o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017.godinu
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-14-5-94/17
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.54/17 od 28.7.2017.godine, broj obavještenja (S1-11130-17)

Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-4-2-109-4-93/17
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme “Olympus”
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.54/17 od 28.7.2017.godine, broj obavještenja (S1-11129-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-56-5-92/17
Nabavka usluga zbrinjavanja medicinskog otpada
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.52/17 od 21.7.2017.godine, broj obavještenja (S1-10630-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-138-5-91/17
Nabavka roba – lijekovi
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.52/17 od 21.7.2017.godine, broj obavještenja (S1-10630-17)
Klikni na link za pregled

21.7.2017.
Odluka
o izboru najpovoljnijeg ponuđaća
Nabavka roba-“nabavka medicinske opreme”
Klikni na link za pregled

20.7.2017.
Odluka
o poništenju postupka
nabavke medicinskih sredstava-Dermatoskop
klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-55-4-88/17
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.51/17 od 14.7.2017.godine, broj obavještenja (S1-10106-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-38-4-90/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – reagensi i laboratorijski potrošni materijal (patologija, molekularna i
imunohemijska dijagnostika)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.51/17 od 14.7.2017.godine, broj obavještenja (S1-10195-17)
klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-100-5-85/17
Nabavka usluga servvisiranje mdeicinske opreme proizvođača “GE” i “Ohmeda datex”
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.51/17 od 14.7.2017.godine, broj obavještenja (S1-10102-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-67-5-89/17
Nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog otpada
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.51/17 od 14.7.2017.godine, broj obavještenja (S1-10105-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-55-5-87/17
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.51/17 od 14.7.2017.godine, broj obavještenja (S1-10104-17)
klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-138-5-84/17
Nabavka roba – lijekovi
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.51/17 od 14.7.2017.godine, broj obavještenja (S1-10101-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-102-3-86/17
Nabavka medicinskih sredstava- aparat za elektroforezu proteina, seruma i urina sa izoelektričnim fokusiranjem i
imunofiksacijom imunoglobulina u cerebrospinalnom likvoru
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.51/17 od 14.7.2017.godine, broj obavještenja (S1-10103-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-101-3-83/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala za imunohistohemijska i imunofluoroscentna bojenja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.51/17 od 14.7.2017.godine, broj obavještenja (S1-10100-17)
klikni na link za pregled

12.7.2017.
Odluka
o poništenju postupka
Nabavka usluga osiguranja vozila
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-97-3-80/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala za imunohistohemijska i imunofluoroscentna bojenja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.49/17 od 7.7.2017.godine, broj obavještenja (S1-9790-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-98-3-82/17
Nabavke reagensa i potrošnog materijala za protočni citometar BC FC500
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.49/17 od 7.7.2017.godine , broj obavještenja (S1-9825-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-99-3-81/17
Nabavka medicinski potrošni materijal (reagensi za autioimune bolesti i infektivnu serologiju)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.49/17 od 7.7.2017.godine , broj obavještenja (S1-9824-17).
klikni na link za pregled

5.7.2017.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci usluga odvoza smeća a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

5.7.2017.

Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci poštanskih usluga a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-14-5-79/17
Nabavka usluga servisiranja liftova
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.48/17 od 30.6.2017.godine, broj obavještenja (S1-9230-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-143-4-76/17
Nabavka medicinskih sredstava – materijal za embolizaciju za neurovaskularne procedure
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.46/17 od 23.6.2017.godine, broj obavještenja (S1-8934-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-4-1-87-4-71/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (za Radiometar, ABL, Master card)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.46/17 od 23.6.2017.godine, broj obavještenja (S1-8929-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-4-2-80-4-73/17
Nabavka usluga iz oblasti Mašinstva
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.46/17 od 23.6.2017.godine, broj obavještenja (S1-8931-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-88-5-72/17
Nabavka reagensa i medicinskog potrošnog materijala za nalizatore Roche diagnostic
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.46/17 od 23.6.2017.godine, broj obavještenja (S1-8930-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-41-5-74/17
Nabavka medicinskih sredstava – Autoklav i mašine za pranje instrumenata
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.46/17 od 23.6.2017.godine, broj obavještenja (S1-8932-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-143-5-75/17
Nabavka medicinskih sredstava – materijal za embolizaciju za neurovaskularne procedure
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.46/17 od 23.6.2017.godine, broj obavještenja (S1-8933-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-89-3-77/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – Hijaluronska kiselina
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.46/17 od 23.6.2017.godine, broj obavještenja (S1-8935-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-90-3-78/17
Nabavka roba-Dermatoskop
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.46/17 od 23.6.2017.godine, broj obavještenja (S1-8936-17)
Klikni na link za pregled

23.06.2017.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21. stav 1, tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), za nabavku reagenasa i potrošnog materijala za platformu Bactec 9120 i Bactec MGIT 960, proizvođača “Becton Dickinson”, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

22.6.2017.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1, tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci reagensa i potrošnog materijala proizvođača “SIEMENS” , a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

22.6.2017.
Odluka
o izboru ponuđaća
Nabavka potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-131-4-68/17
Nabavka roba- prehrambeni proizvodi
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.43/17 od 16.6.2017.godine, broj obavještenja (S1-8264-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-131-5-67/17
Nabavka roba- prehrambeni proizvodi
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.43/17 od 16.6.2017.godine, broj obavještenja (S1-8266-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-66-3-65/17
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.43/17 od 16.6.2017.godine, broj obavještenja (S1-8265-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-43-5-66/17
Nabavka roba -“Goriva”
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.43/17 od 16.6.2017.godine, broj obavještenja (S1-8263-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-14-5-70/17
Nabavka usluga servisiranja liftova
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.43/17 od 16.6.2017.godine, broj obavještenja (S1-8699-17)
Klikni na link za preged

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-49-4-69/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – Hijaluronska kiselina (Dextranomer gel)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.43/17 od 16.6.2017.godine, broj obavještenja (S1-8323-17)
Klikni na link za pregled

16.6.2017.
Odluka
o izboru najpovoljnijeg ponuđaća
Nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog otpada
Klikni na link za pregled

15.6.2017.
Odluka
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Klikni na link za pregled

13.6.2017.
Odluka
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga iz oblasti mašinstva
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-80-5-62/17
Nabavka usluga iz oblasti Mašinstva
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.41/17 od 9.6.2017.godine, broj obavještenja (S1-8171-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-74-5-64/17
Nabvaka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.41/17 od 9.6.2017.godine, broj obavještenja (S1-8173-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-4-2-83-4-61/17
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme za aparat ACCURUS
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.41/17 od 9.6.2017.godine, broj obavještenja (S1-8170-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-37-4-63/17
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – primarna endoproteza koljena i reviziona, i totalna endoproteza kuka
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.41/17 od 9.6.2017.godine, broj obavještenja (S1-8172-17)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-60-8-60/17
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – primarna endoproteza koljena i reviziona, i totalna endoproteza kuka
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.41/17 od 9.6.2017.godine, broj obavještenja (S2-7955-17)
Klikni na link za pregled

9.6.2017.
Odluka
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga -zbrinjavanje medicinskog otpada
Klikni na link za pregled

5.6.2017.
Odluka
o izboru ponuđača
Nabavka usluga “pregledi i ispitivanje iz oblasti jonizirajućeg zračenja”
Klikni na link za pregled

5.6.2017.
Odluka
o poništenju dijela postupka nabavke
Nabavka usluga pregledi i ispitivanje iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-73-3-59/17
Nabavka usluga osiguranja vozila
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.41/17 od 2.6.2017.godine, broj obavještenja (S1-7699-17)
Klikni na link za pregled

2.6.2017.
O D L U K A
o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu
Klikni na link za pregled

2.6.2017.
O D L U K A
o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu
Klikni na link za pregled

2.6.2017.
O D L U K A
o izmjeni Odluke o nabavci medicinske opreme
Klikni na link za pregled

2.6.2017.
O D L U K A
o dopunama Plana javnih nabavki za 2017.godinu
Klikni na link za pregled

29.5.2017.
O D L U K A
o poništenju postupka
Nabavka medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

23.5.2017.
ODLUKA
o izboru
Nabavka lijekova
Klikni na link za pregled

23.5.2017.
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka lijekova
Klikni na link za pregled

23.5.2017.
INTERNI OGLAS
za izbor kandidata za subspecijalizacije
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-68-5-57/17
Nabavka mrkog uglja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.34/17 od 12.5.2017.godine, broj obavještenja (S1-6433-17)
Klikni na link za pregled

 

 

 

Više