16.5.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala- Hijaluronska kiselina (Dextranomer gel)
Klikni na link za pregled

16.5.2018.
ODLUKA
o izmjeni Plana javnih nabavki za 2018.godinu
Klikni na link za pregled

15.5.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Javna nabavka usluga servisiranja LIS-a
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-122-5-47/18
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.30/18 od 11.5.2018.godine, broj obavještenja (S1-7626-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-134-5-45/18
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.30/18 od 11.5.2018.godine, broj obavještenja (S1-7625-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-134-4-46/18
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.30/18 od 11.5.2018.godine, broj obavještenja (S1-7624-18)
Klikni na link za pregled

11.5.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Javna nabavka reagenasa i potrošnog materijala za imunohemijska ispitivanja za aparat Cobas e411
Klikni na link za pregled

8.5.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Javna nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog i oštrog otpada
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-60-5-43/18
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.28/18 od 4.5.2018.godine, broj obavještenja (S1-7356-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-60-5-44/18
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.28/18 od 4.5.2018.godine, broj obavještenja (S1-7485-18)
Klikni na link za pregled

3.5.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Javna nabavka bankarskih usluga
Klikni na link za pregled

3.5.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Javna nabavka reagenasa i potrošnog materijala za elektroforezu proteina u serumu, urinu i likvoru sa imunofiksacijom imunoglobulina primjenjiv za “Hydrasis 2 Scan focusing Sebia”
Klikni na link za pregled

3.5.2018.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci rezervnih dijelova za medicinske aparate a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

30.4.2018.
ODLUKA
o izboru
Javna nabavka protetsko-ortotskog matrijala
Klikni na link za pregled

30.4.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Javna nabavka roba-nabavka tehničkog potrošnog matrijala za građevinarstvo i hortikulturu
Klikni na link za pregled

30.4.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Javna nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

30.4.2018.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Javna nabavka prehrambenih proizvoda za lot 3
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-4-1-55-4-41/18
Nabavka medicinskih sredstava -dermatoskop
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.27/18 od 27.4.2018.godine, broj obavještenja (S1-7210-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-18-4-42/18
Nabavka rezervnih dijelova za računare, printere i servere
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.27/18 od 27.4.2018.godine, broj obavještenja (S1-7211-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-122-4-40/18
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.27/18 od 27.4.2018.godine, broj obavještenja (S1-7022-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-122-5-39/18
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.27/18 od 27.4.2018.godine, broj obavještenja (S1-6986-18)
Klikni na link za pregled

24.4.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka medicinskih sredstava-stanični separator za prikupljanje matičnih stanica hematopoeze
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-53-3-37/18
Nabavka medicinskog potrošnog materijala- Hijaluronske kiseline (Dextranomer gel)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.25/18 od 20.04.2018.godine, broj obavještenja (S1-6486-18).
Klikni na link za pregled

17.4.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (IZOTOPI)
Klikni na link za pregled

16.4.2018.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba “administrativni materijal”
Klikni na link za pregled

16.4.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka roba “administrativni materijal”
Klikni na link za pregled

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-52-3-36/18
Nabavka mrkog uglja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.23/18 od 13.04.2018.godine, broj obavještenja (S1-6346-18).
Klikni na link za pregled

10.4.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala- reagensi i potrošni materijal primjenljiv za tehnologiju Architect Ci8200, i1000 i Cell Dyn Ruby, (proizvođača “Abbot”)
Klikni na link za pregled

10.4.2018.
ODLUKA
o izboru drugoplasiranog ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-51-3-35/18
Nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog i oštrog otpada
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.21/18 od 6.04.2018.godine, broj obavještenja (S1-5718-18).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-122-5-34/18
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.21/18 od 6.04.2018.godine, broj obavještenja (S1-5685-18).
Klikni na link za pregled

5.4.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka roba – “potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju”
Klikni na link za pregled

4.4.2018.
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka rezervnih dijelova za računare, printere i servere
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-165-5-33/18
Nabavka usluga servisiranja UPS-ova i Agregata
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.20/18 od 30.03.2018.godine, broj obavještenja (S1-5519-18).
Klikni na link za pregled

30.3.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka radova -radovi na izradi fasade na objektu “Radiologija”
Klikni na link za pregled

30.3.2018.
ODLUKA
o izboru
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala (parcijalna endoproteza ramena i parcijalna endoproteza kuka)
LOT 2-Parcijalna endoproteza kuka
Klikni na link za pregled

30.3.2018.
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala (parcijalna endoproteza ramena i parcijalna endoproteza kuka)
LOT 1-Parcijalna endoproteza ramena
Klikni na link za pregled

29.3.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga -servisiranje motornih vozila
Klikni na link za pregled

27.3.2018.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinskih sredstava-Dermatoskop
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-27-8-32/18
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.19/18 od 23.03.2018.godine, broj obavještenja (S2-4857-18)
Klikni na link za pregled

21.3.2018.
ODLUKA
i izmjena odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za LOT 240 i 244
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava
Klikni na link za pregled

21.03.2018. godine
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) za nabavku reagenasa i potrošnog materijala primjenjivih za analizatore Advia 1800 i Centauri XPT, proizvođača “SIEMENS” , a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

 

19.3.2018.
INFORMACIJA
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1, tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), o nabavci usluga servisiranja LIS sistema, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-38-3-30/18
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (neurohirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.18/18 od 16.03.2018.godine, broj obavještenja (S1-4702-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-42-3-31/18
Nabavka tehničkog potrošnog materijala (elektro) – osnovni materijali za instalacije
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.18/18 od 16.03.2018.godine, broj obavještenja (S1-4734-18)
Klikni na link za pregled

16.3.2018.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21., stav 1., tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), o nabavci reagenasa i potrošnog materijala za elektroforezu proteina u serumu, urinu i likvoru sa imunofiksacijom imunoglobulina primjenljiv za Hydrasis 2 Scan focusing Sebia, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

15.3.2018.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava (LOT 296)
Klikni na link za pregled

14.3.2018.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21., stav 1., tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), o nabavci reagenasa i medicinskog potrošnog materijala za imunohemijska ispitivanja za aparat Cobas e411, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-29-3-26/18
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.16/18 od 9.3.2018.godine, broj obavještenja (S1-4141-18)
Klikni na link za pregled

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontranstnih sredstava
Klikni na link za pregled

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE  NABAVKE
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontranstnih sredstava
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-101-4-24/18
Nabavka medicinskog potrošnog materijala za imunohistohemijska i imunofluoroscentna bojenja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.14/18 od 2.03.2018.godine, broj obavještenja (S1-3752-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-101-5-23/18
Nabavka medicinskog potrošnog materijala za imunohistohemijska i imunofluoroscentna bojenja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.14/18 od 2.03.2018.godine, broj obavještenja (S1-3751-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-26-3-22/18
Nabavka usluga servisiranja vozila
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.14/18 od 2.03.2018.godine, broj obavještenja (S1-3750-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-27-3-25/18
Nabavka administrativnog materijala
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.14/18 od 2.03.2018.godine, broj obavještenja (S1-3915-18)
Klikni na link za pregled

23.2.2018.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci medicinskog potrošnog materijala (IZOTOPI) , a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

 

KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA ZA SPECIJALIZACIJE
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla vrši izbor kandidata za specijalizacije.
Konkurs za specijalizacije

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-21-5-20/18
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za urinski analizator URYLYZER DUO
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.13/18 od 23.2.2018.godine, broj obavještenja (S1-3577-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-125-5-21/18
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.13/18 od 23.2.2018.godine, broj obavještenja (S1-3577-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-18-3-14/18
Nabavka rezervnih dijelova za računare, printere i servere
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.12/18 od 16.2.2018.godine, broj obavještenja (S1-3155-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-176-5-12/18
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.12/18 od 16.2.2018.godine, broj obavještenja (S1-2912-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-170-5-13/18
Servisiranje dijaliznih aparata
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.12/18 od 16.2.2018.godine, broj obavještenja (S1-2913-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-181-5-17/18
Nabavka usluga verifikacije mjerila u zdravstvu
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.12/18 od 16.2.2018.godine, broj obavještenja (S1-3214-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-136-4-18/18
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Primarna (standardna) endoproteza koljena, reviziona endoproteza koljena i totalna endoproteza kuka
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.12/18 od 16.2.2018.godine, broj obavještenja (S1-3215-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-10-3-11/18
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – reagensi i potrošni materijal primjenjiv za tehnologiju Architect Ci 8200, i1000 i Cell Dyn Ruby, (proizvođača “Abbot”)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.10/18 od 9.2.2018.godine, broj obavještenja (S1-2747-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-3-3-10/18
Nabavka roba – medicinski osteosintetski materijal (parcijalna endoproteza ramena i parcijalna endoproteza kuka)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.10/18 od 9.2.2018.godine, broj obavještenja (S1-2725-18)
Klikni na link za pregled

9.2.2018.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
u otvorenom postupku javne nabavke lijekova
Klikni na link za pregled

9.2.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
u otvorenom postupku javne nabavke lijekova
Klikni na link za pregled

6.2.2018.
Odluka
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2018.godinu
Klikni na link za pregled

30.1.2018.
Plan javnih nabavki za 2018.godinu
Klikni na link za pregled

30.1.2018.
ODLUKA
o poništenju cjelokupnog postupka javne nabavke skupa sa odlukom i obavještenjem o nabavci i tenderskom dokumentacijim
Nabavka roba-medicinski osteosintetski materijal-primarna(standardna) endoproteza koljena, reviziona endoproteza koljena i totalna endoproteza kuka
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-132-5-5/18
Nabavka opreme- Frižider za banku krvi
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.6/18 od 26.1.2018.godine, broj obavještenja (S1-1768-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-2-5-4/18
Nabavka lijeka “antitimocitin imunoglobulin zečiji”
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.4/18 od 19.1.2018.godine, broj obavještenja (S1-1353-18)
klikni na link za pregled

19.1.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka usluga-“verifikacija mjerila u zdravstvu”
Klikni na link za pregled

18.1.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinske opreme
Klikni na link za pregled

12.1.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Klinki na link za pregled

11.1.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

11.1.2018.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

11.1.2018.
ODLUKA
o izboru
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala
klikni na link za pregled

9.1.2018.
Odluka
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja dijaliznih aparata
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-181-3-155/17
Nabavka usluga verifikacije mjerila u zdravstvu
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.1/18 od 5.1.2018.godine, broj obavještenja (S1-108-18)
Klikni na link za pregled

6.1.2018.
OBAVIJEST O JAVNOJ LICITACIJI
za prodaju motornih vozila
(ponovni oglas)
klikni na link za pregled

Vozila (pdf)

29.12.2017.
ODLUKA
o izboru ponuđaća
Nabavka medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

29.12.2017.
Odluka
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

28.12.2017.
Odluka
o izboru ponuđaća
Nabavka lijeka ” antitimocitni imunoglobulin zečiji”
klikni na link za pregled

26.12.2017
Odluka
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja JZU UKC Tuzla
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-176-3-153/17
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.90/17 od 22.12.2017.godine, broj obavještenja (S1-19378-17)
Klikni na link za pregled

22.12.2017.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1, tačka d) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), o nabavci lijeka Antitimocitni imunoglobulin zečiji, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

 

21.12.2017.

ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka rezervnih dijelova za medicinske aparate
Klikni na link za pregled

21.12.2017

ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba-rezervnih dijelova za medicinske aparate
Klikni na pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-134-8-151/17
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.89/17 od 15.12.2017.godine, broj obavještenja (S2-19172-17)
klikni na link za pregled

15.12.2017.
O D L U K A
Klikni na link za pregled

13.12.2017.
INTERNI OGLAS
za izbor i imenovanje lica na radna mjesta načelnika
organizacionih jedinica Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-99-5-144/17
Nabavka medicinski potrošni materijal (reagensi za autioimune bolesti i infektivnu serologiju)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.87/17 od 8.12.2017.godine, broj obavještenja (S 1-18546-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-98-4-146/17
Nabavke reagensa i potrošnog materijala za protočni citometar BC FC500
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.87/17 od 8.12.2017.godine, broj obavještenja (S 1-18856-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-23-5-145/17
Nabaka medicinskog potrošnog materijala – reagensi i laboratorijski potrošni materijal (mikrobiologija i molekularna dijagnostika)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.87/17 od 8.12.2017.godine, broj obavještenja (S 1-18855-17)
Klikni na link za pregled

7.12.2017.
Informacija

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

5.12.2017.
O D L U K A
o izboru
Nabavka medicinskih sredstava-aparat za elektromioneurografiju (EMNG)
Klikni na link za pregled

4.12.2017.

Informacija

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21. stav 1, tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) za javnu nabavku usluge servisiranja medicinske opreme proivođača “Olympus”, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-38-4-139/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – reagensi i laboratorijski potrošni materijal (patologija, molekularna i
imunohemijska dijagnostika)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.85/17 od 1.12.2017.godine, broj obavještenja (S 1-18156-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-38-5-138/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – reagensi i laboratorijski potrošni materijal (patologija, molekularna i
imunohemijska dijagnostika)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.85/17 od 1.12.2017.godine, broj obavještenja (S 1-18155-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-98-5-143/17
Nabavke reagensa i potrošnog materijala za protočni citometar BC FC500
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.85/17 od 1.12.2017.godine, broj obavještenja (S 1-18323-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-160-5-141/17
Nabavka i isporuka roba – reagensi i potrošni materijal za platformu Bactec 9120 i Bactec MGIT 960
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.85/17 od 1.12.2017.godine, broj obavještenja (S 1-18293-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-170-3-142/17
Servisiranje dijaliznih aparata
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.85/17 od 1.12.2017.godine, broj obavještenja (S 1-18322-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-159-5-140/17
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača (Zeiss, Microm, Carl Zeiss, Medistim, Stockert, Datascope,
Medtronic, Terumo, Heraus, Planer, Gambro, Medelec, Hettich, Pari, Neurowerk, Progeti, Biomerieux)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.85/17 od 1.12.2017.godine, broj obavještenja (S 1-18292-17)
Klikni na link za pregled

 

28.11.2017.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Javna nabavka medicinskih sredstava – frižider za banku krvi
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-38-5-136/17
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – reagensi i laboratorijski potrošni materijal
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.84/17 od 24.11.2017.godine, broj obavještenja (S1-17764-17)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-165-3-137/17
Nabavka usluga servisiranja UPS-ova i agregata
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.84/17 od 24.11.2017.godine, broj obavještenja (S1-17800-17)
Klikni na link za pregled

27.11.2017.
ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA
Javna nabavka medicinske opreme – aparat za evocirane slušne potencijale (BERA)
Klikni na link za pregled

24.11.2017.
ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA
Javna nabavka reagenasa i potrošnog materijala proizvođača “Siemens”
Klikni na link za pregled

24.11.2017.
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu
Klikni na link za pregled

24.11.2017.
OBAVJEST O LICITACIJI
Javna licitacija za prodaju motornih vozila

Vozila.pdf
Klikni na link za pregled

 

 

 

 

više