PLAN STRUČNIH SASTANAKA MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA JZU UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA  TUZLA  ZA 2017. GODINU
(Stručni sastanci se održavaju svakog prvog petka u mjesecu sa početkom u 14 sati u amfiteatru Klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla)

PLAN STRUČNIH SASTANAKA (pdf)

 

Drugi stručni sastanak UDAP-a u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem

GRUPNA PSIHOTERAPIJA ADOLESCENATA SA INTERNALIZIRAJUĆIM I EKSTERNALIZIRAJUĆIM POREMEĆAJIMA

PSIHIJATRIJA - plakat JUNI 2017 6.6.

Tuzla, 15. 06. 2017. god od 11:00 – 15:00h, Klinika za psihijatriju UKC Tuzla


Pozivnica i program stručni sastanak UDAP u BiH (pdf)