Kurs profesora Powel J. Jastreboffa “Tinitus i smanjena tolerancija

zvuka: trenutni status i budući trendovi”

Više

8. Kongres kardiologa i angiologa BiH

i
4. kongres medicinskih sestara tehničara BiH


20-23 septembar 2018.
Sarajevo, BiH
Više
XVI Psihijatrijski dani Bosne i Hercegovine

21-23 septembra 2018.

Banja Luka, BiH

Više

II KONGRES ORTOPEDA I TRAUMATOLOGA
BOSNE I HERCEGOVINE

s međunarodnim učešćem

27-29 septembar 2018.
Mostar, BiH

Više

 

7. kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine Bosne i Hercegovine
sa međunarodnim učešćem

Tuzla ,Hotel “Mellain ”
27-30 septembar 2018. godine.
Više

 

 

 

PLAN STRUČNIH SASTANAKA MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA JZU UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA  TUZLA  ZA 2018. GODINU
(Stručni sastanci se održavaju svakog prvog petka u mjesecu sa početkom u 14 sati u amfiteatru Klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla)

Plan stručnih sastanaka (pdf)