2. Bosanskohercegovački kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem i
8. Simpoziji „Novosti u gastroenterologiji“

20. – 23.06.2019.
Hotel Mepas, Mostaru, BiH

Više

 

PRVI KONGRES ENDOSKOPSKIH HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE

6 – 8 Septembar 2019
Kongresni centar Hotel Holiday, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Više

 

5. Kongres infektologa i
2. Kongres mikrobiologa Bosne i Hercegovine
sa međunarodnim učešćem
19. – 22.9.2019.
Hotel Mellain, Tuzla, BiH

Više

 

Prvi kongres pedijatara jugoistočne Europe 2019
19.-22.9.2019.
Sarajevo, BiH
Više

 

V Nefrološki kongres u BiH sa međunarodnim učešćem

17 – 20. oktobar 2019.
Hotel Mellain, Tuzla, BiH

Više

1. Urološko onkološki simpozijum  sa međunarodnim učešćem
15-16. novembar 2019.

 

PLAN STRUČNIH SASTANAKA MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA JZU UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA  TUZLA  ZA 2019. GODINU
(Stručni sastanci se održavaju svakog prvog petka u mjesecu sa početkom u 14 sati u amfiteatru Klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla)

PLAN STRUČNIH SASTANAKA