7.SIMPOZIJ PLUĆNE BOLESTI
sa međunarodnim učešćem

Kristalna sala – Hotel Tuzla u Tuzli
Tuzla, 16. novembar 2018.godine

PROGRAM (pdf)

SESIJA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

PROGRAM SIMPOZIJUMA – SESTRINSKA SESIJA (pdf)

 

 

IV KONGRES HIRURGA / KIRURGA FBiH SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
HOTEL “ZENICA” 15 .- 17. novembra 2018. godine. Zenica.

II OBAVIJEST IV KONGRESA HIRURGA / KIRURGA FBiH

 

 

 

 

PLAN STRUČNIH SASTANAKA MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA JZU UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA  TUZLA  ZA 2018. GODINU
(Stručni sastanci se održavaju svakog prvog petka u mjesecu sa početkom u 14 sati u amfiteatru Klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla)

Plan stručnih sastanaka (pdf)