4. Kongres patologa BiH
sa međunarodnim učešćem
15.-17.10.2020.
Hotel Mellain, Tuzla, BiH
više

 

PRVI KONGRES BOSNE I HERCEGOVINE
O PSIHOFARMAKOTERAPIJI
sa međunarodnim učešćem
Glavna tema Kongresa:
PSIHOFARMAKOTERAPIJA DANAS:
DOMETI, OGRANIČENJA I PERSPEKTIVE

Kongres će se održati 24. – 26. 9. 2020. godine u Tuzli

Prva obavijest

 

PLAN STRUČNIH SASTANAKA MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA JZU UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA TUZLA ZA 2020. GODINU
(Stručni sastanci održavaju svakog prvog petka u mjesecu i započinju u 14 sati u amfiteatru Klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla)

PLAN STRUČNIH SASTANAKA