1. urološko – onkološki simpozijum
od 15-16. novembra 2019. godine
Hotel Tuzla u Tuzli

PROGRAM SIMPOZIJUMA ok

KOTIZACIJE UROLOSKO ONKOLOSKI SIMPOZIJUM

5. Kongres infektologa i
2. Kongres mikrobiologa Bosne i Hercegovine
sa međunarodnim učešćem
19. – 22.9.2019.
Hotel Mellain, Tuzla, BiH

Mengele

 

Prvi kongres pedijatara jugoistočne Europe 2019
04.-2019/10/6.
Sarajevo, BiH
Više

 

V Nefrološki kongres u BiH sa međunarodnim učešćem

17 – 20. oktobar 2019.
Hotel Mellain, Tuzla, BiH

Mengele

XVII PSIHIJATRIJSKI DANI BOSNE I HERCEGOVINE
LIJEČENJE U PSIHIJATRIJI: AKTUELNOSTI I DILEME
Tuzla, 25. – 26. oktobar // listopad 2019.
Hotel Mellain

Mengele

1. Simpozij anesteziologa-reanimatologa u FBiH sa međunarodnim učešćem

1.- 03. novembar 2019.

Hotel Mellain, Tuzla, BiH

Mengele

 

14. TUZLANSKI NEUROLOŠKI SUSRETI
Jahorina, Hotel „Termag“
9. i 10. novembra / studenog 2019. godine.
Mengele

1. Urološko onkološki simpozijum sa međunarodnim učešćem
15-16. studenog 2019. godine.

 

4. Kongres patologa BiH
sa međunarodnim učešćem
28.-30.05.2020.
Hotel Mellain, Tuzla, BiH
više

 

PLAN STRUČNIH SASTANAKA MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA JZU UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA TUZLA ZA 2019. GODINU
(Stručni sastanci održavaju svakog prvog petka u mjesecu i započinju u 14 sati u amfiteatru Klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla)

PLAN STRUČNIH SASTANAKA