1. urološko onkološki simpozijum sa međunarodnim učešćem
15-16. novembra 2019. godine.

PROGRAM SIMPOZIJUMA

KOTIZACIJE UROLOSKO ONKOLOSKI SIMPOZIJUM

1. Kongres medicinskih sestara i tehničara u FBiH
s međunarodnim učešćem

06.-08.12.2019.
Hotel “A Hoteli“ Tuzla, ul. ZAVNOBiH-a br. 13
Više

4. Kongres patologa BiH
sa međunarodnim učešćem
28.-30.05.2020.
Hotel Mellain, Tuzla, BiH
više

 

PLAN STRUČNIH SASTANAKA MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA JZU UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA TUZLA ZA 2019. GODINU
(Stručni sastanci održavaju svakog prvog petka u mjesecu i započinju u 14 sati u amfiteatru Klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla)

PLAN STRUČNIH SASTANAKA