Šef odjeljenja:prim doc dr sci Selma Muratović, pedijatar-subspecijalista neonatolog

Odgovorna medicinska sestra: Meliha Podgorčević-diplomirana medicinska sestra
Kontakt:

e-mail:  info@ukctuzla.ba

tel:  00 387 35 303 405

Gdje se nalazimo?
Odjeljenje za novorođenčad nalazi se u zgradi gradina UKC-a Tuzla na četvrtom spratu.Odjeljenje za novorođenčad je trenutno odjeljenje zatvorenog tipa za posjetioce. Ispred odjeljenja nalazi se info-pult gdje od medicinske sestre možete dobiti sva uputstva vezana za vaše najdraže, kao i informacije o njihovom zdravstvenom stanju od strane ordinirajućeg ljekara.

  • Prihvataju, zbrinjavaju, njeguju i po potrebi liječe novorođenčad od rođenja pa sve do polaska kući.
  • Klinika za ginekologiju i akušerstvo Tuzla od 2004. godine nosi epitet, a od 2017.godine je akreditovana ustanova sa 100% ispunjenim uslovima ,,Baby frendly standarda” i nosi naziv „Baby frendly hospital“- odnosno “Bolnica prijatelj beba“. (U skladu s tim, nakon porođaja majka i beba su kontinuirano zajedno, posebna pažnja se polaže edukaciji i uspostavljanju laktacije, pri čemu veliku pomoć majkama pružaju pedijatrijske sestre).Klinika je započela i proces akreditacije prema standardima Agencije za akreditaciju i kvalitet u zdravstvu. Klinika planira u narednom periodu postati ,” Bolnica- prijatelj majki”.
  • Svakom novorođenčetu sprovodi se prevencija hemoragične bolesti, metabolički skrining na hipotireozu i fenilketonuriju, ultrazvučni skrining abdominalnih organa i centralnog nervnog sistema, a selektivno i skrining kukova i genetska obrada.
  • Kod nedonoščadi niske gestacijske dobi u sezoni vrši se primjena monoklonskih antitijela (prevencija RSV infekcija), kao i  primjena BCG i Hepatitis B vakcine.
  • U saradnji sa dječijim kardiolozima vrši se rana detekcija urođenih srčanih mana i transport u odgovarajuće ustanove radi operativnog zahvata.
  • Poluintenzivna njega posjeduje respirator, NCPAP, dva inkubatora, transportni inkubator, fototerapiju,  sto za reanimaciju, aspiratore, pulsoksimetre, infuzine pumpe, perfuzore.
  • Vitalno ugroženoj novorođenčadi se nakon primarne reanimacije i zbrinjavanja pruža visokodiferencirana zdravstvena zaštita uz primjenu najsavremenijih dijagnostičkih i terapijskih procedura tercijarnog nivoa.
  • Usko sarađujemo sa Odjeljenjem intenzivne njege i terapije i Odjeljenjem neonatologije Klinike za dječije bolesti.
  • Odjeljenje raspolaže sa 61 bolesničkim krevetom