KABINETI I AMBULANTE POLIKLINIKE GAK

NAZIV RADNO VRIJEME NARUČIVANJE NAPOMENE

KABINET ZA KOLPOSKOPIJU I PAPA

od 08:00 do 11:00 sati OSOBNO
od 08-16h
TEL
035 303 351POŠTA
Klinika za ginekologiju i akušerstvo
Ulica dr Ibre Pašića bb
75000 TuzlaE MAIL
selma.galesic@ukctuzla.ba
Pacijentice za ovaj pregled dužne su imati ispravnu dokumentaciju:

 • ovjerena zdravstvena knjižica, sa uplaćenom participacijom ( ZZ markica )
 • dvije uputnice izdate od strane nadležnog ginekologa ili porodičnog ljekara
 • dva dana prije dolaska da se ne koriste nikakva vaginalna sredstva ( vaginalete, kreme idr. )
 • dva dana prije da nemaju spolni odnos ( važno radi ispravnosti uzetog brisa i interpretacije nalaza.

AMBULANTA ZA

PATOLOGIJU I

LIJEČENJE GRLIĆA

MATERNICE +

KOLPOSKOPIJA

Ambulanta radi

SRIJEDOM I ČETVRTKOM

od 12:00 do 14:00sati

OSOBNO
od 08-16hTEL
035 303 351POŠTAKlinika za ginekologiju i akušerstvo
Ulica dr Ibre Pašića bb
75000 Tuzla

 

E MAIL
selma.galesic@ukctuzla.ba

Pacijentice za ovaj pregled dužne su imati ispravnu dokumentaciju:

 • ovjerena zdravstvena knjižica, sa uplaćenom participacijom ( ZZ markica )
 •  jedna uputnica izdata od strane nadležnog ginekologa ili porodičnog ljekara
 • dva dana prije dolaska da se ne koriste nikakva vaginalna sredstva ( vaginalete, kreme idr. )
 • dva dana prije da nemaju spolni odnos ( važno radi ispravnosti uzetog brisa i interpretacije nalaza.
AMBULANTA ZA
REPRODUKTIVNU MEDICINU
UTORAK od 10:30 do 12:30 sati

PETKOM  od 11:00 do13:00

OSOBNO
od 08-16hTEL
035 303 351POŠTA
Klinika za ginekologiju i akušerstvo
Ulica dr Ibre Pašića bb
75000 TuzlaE MAIL
selma.galesic@ukctuzla.ba
Pacijentice za ovaj pregled dužne su imati ispravnu dokumentaciju:

 • ovjerena zdravstvena knjižica, sa uplaćenom participacijom ( ZZ markica )
 • jedna uputnica izdata od strane nadležnog ginekologa ili porodičnog ljekara
 • ostali odgovarajući nalazi

KABINET ZA

ULTRA ZVUK

radi u terminima

od 11:00 do 12:00

UTORKOM. SRIJEDOM,

ČETVRTKOM I PETKOM

OSOBNO
od 08-16hTEL
035 303 351POŠTA
Klinika za ginekologiju i akušerstvo
Ulica dr Ibre Pašića bb
75000 TuzlaE MAIL
selma.galesic@ukctuzla.ba
Pacijentice za ovaj pregled dužne su imati ispravnu dokumentaciju:

 • ovjerena zdravstvena knjižica, sa uplaćenom participacijom ( ZZ markica )
 •  jedna uputnica izdata od strane nadležnog ginekologa ili porodičnog ljekara
 • ostali odgovarajući nalazi

PERINATOLOŠKA 

AMBULANTA

Ambulanta radi

svaki radni dan

od 12:00 do 15:30 sati

TRUDNICE ZA PERINATOLOŠKU AMBULANTU SE NE NARUČUJU, PREGLEDAJU SE ODMAH PO DOLASKU U AMBULANTU Pacijentice za ovaj pregled dužne su imati ispravnu dokumentaciju:

 • ovjerena zdravstvena knjižica, sa uplaćenom participacijom ( ZZ markica )
 •  jedna uputnica izdata od strane nadležnog ginekologa
 • odgovarajući nalazi

PERINATOLOŠKI

KONZILIJ

Radi PETKOM od 11:00 do12:00 OSOBNO
od 08-16hTEL
035 303 351POŠTA
Klinika za ginekologiju i akušerstvo
Ulica dr Ibre Pašića bb
75000 Tuzla

E MAIL
selma.galesic@ukctuzla.ba

Pacijentice za ovaj pregled dužne su imati ispravnu dokumentaciju:

 • ovjerena zdravstvena knjižica, sa uplaćenom participacijom ( ZZ markica )
 •  jedna uputnica izdata od strane nadležnog ginekologa
 • odgovarajuči nalazi
GINEKOLOŠKA
SPECIJALISTIČKA
AMBULANTA-OPŠTI GINEKOLOŠKI KONZILIJUM
PONEDJELJKOM

od 11:00 do14:00 sati

OSOBNO
od 08-16h 

TEL
035 303 351

POŠTA
Klinika za ginekologiju i akušerstvo
Ulica dr Ibre Pašića bb
75000 Tuzla

E MAIL
selma.galesic@ukctuzla.ba

Pacijentice za ovaj pregled dužne su imati ispravnu dokumentaciju:

 • ovjerena zdravstvena knjižica, sa uplaćenom participacijom ( ZZ markica )
 •  jedna uputnica izdata od strane nadležnog ginekologa
 • od nalaza PAPA test, UZ nalaz , Ca 125,
 • ostali odgovarajući nalati
GINEKOLOŠKO-ONKOLOŠKI
KONZILIJUM
Konzilij radi

UTORKOM

od 13:00 do15:00 sati

 

PACIJENTICE SE U GINEKOLOŠKO -ONKOLOŠKOJ AMBULANTI
NAKON PREGLEDA NARUČUJU ZA GINEKOLOŠKOONKOLOŠKI KONZILIJUM

Pacijentice za ovaj pregled dužne su imati ispravnu dokumentaciju:

 • ovjerena zdravstvena knjižica, sa uplaćenom participacijom ( ZZ markica )
 •  jedna uputnica izdata od strane nadležnog ginekologa
 • od nalaza PAPA test, UZ nalaz , Ca 125,
 • Otpusno pismo iz bolnice ili sa dnevne hirurgije
 • PH nalaz
 • ako su predhodno bile na konziliju sve odluke i planirane nalaze koje je onkolog preporučio .

ONKOLOŠKA

AMBULANTA

Radi

SRIJEDA,  ČETVRTAK od 12:30 do14:30 sati

PETKOM  od 13:30 do 15.30

OSOBNO
od 08-16hTEL
035 303 351

POŠTA
Klinika za ginekologiju i akušerstvo
Ulica dr Ibre Pašića bb
75000 Tuzla

Pacijentice za ovaj pregled dužne su imati ispravnu dokumentaciju:

 • ovjerena zdravstvena knjižica, sa uplaćenom participacijom ( ZZ markica )
 •  jedna uputnica izdata od strane nadležnog ginekologa
 • od nalaza PAPA test, UZ nalaz , Ca 125,
 • Otpusno pismo iz bolnice ili sa dnevne hirurgije
 • PH nalaz
 • planirane nalaze koje je onkolog preporučio .
 • Ostali odgovarajući nalazi

OPŠTA

GINEKOLOŠKA

AMBULANTA

 

Radi
PONEDJELJKOM
od 14:00 do 15:00

UTORKOM
od 10:00 do 11:00
SRIJEDOM
od 10:00 do 11:00
ČETVRTKOM
od 10:00 do 11:00
PETKOM
od 10:00 do 11:00

 

OSOBNO
od 08-16h

TEL
035 303 351

POŠTA
Klinika za ginekologiju i akušerstvo
Ulica dr Ibre Pašića bb
75000 Tuzla

E MAIL
selma.galesic@ukctuzla.ba

 

Pacijentice za ovaj pregled dužne su imati ispravnu dokumentaciju:

 • ovjerena zdravstvena knjižica, sa uplaćenom participacijom ( ZZ markica )
 •  jedna uputnica izdata od strane nadležnog ginekologa
 • ostali odgovarajući nalazi

 

 

ŠALTER ZA INFORMACIJE , ZAKAZIVANJE PREGLEDA I IZDAVANJE NALAZA
Radi svaki radni dan od 07:30   do 16:00
ZAKAZIVANJE TERMINA PREGLEDA  od 08:00 do 16:00 sati
IZDAVANJE NALAZA I INFORMACIJE PUTEM TELEFONA  od 13:00 do 15:00 sati
ZA ODREĐENE AMBULANTE POSTOJI MOGUĆNOST ZAKAZIVANJA TERMINA PREGLEDA PUTEM TELEFONA BEZ UVIDA U DOKUMENTACIJU OD STRANE MEDICINSKOG OSOBLJA KOJE RADI NA ŠALTERU ZA NARUČIVANJE:
-AMBULANTA ZA REPRODUKTIVNU MEDICINU
-ONKOLOŠKA AMBULANTA

 

Naručivanje
• Osobno: U klinici svaki radni dan od 08.00 do 16.00. Donesite preporuku od odabranog ginekologa, ovjerenu zdravstvenu knjižicu i odgovarajuću uputnicu.
• Poštom: pošaljite pismo poštom na adresu navedenu u gornjoj tablici. Priložite prethodne nalaze i napišite svoj telefonski broj. Poštom ćete dobiti obavijest o datumu i vremenu vaše recenzije.

Napomena
Ako imate bilo kakvih drugih zdravstvenih problema, ponesite sa sobomi nalaze drugih specijalista i popis lijekova koje koristite.

Tok rada
Prema prethodno dogovorenom datumu dolazite u vrijeme naručene na dan pripreme za pregled/zahvat/intervenciju sa ovjerenom zdravstvenom knjižicom.

 

VAŽNA INFORMACIJA
Prije nego što posjetite našu kliniku, savjetujemo vam da pročitate prava i dužnosti pacijenta i neke informacije za pacijente koji nam dolaze na pregled ili intervenciju ili pacijente koji su hospitalizirani kod nas. Ako posjetite svoje najdraže, pročitajte upute i preporuke za posjetitelje.
Ako ne možete dobiti pregled zbog nepredvidljivog i neizbježnog događaja, odmah nas obavijestite telefonom ili u roku od tri dana. ispričavamo se i dajemo vam još jednu mogućnost, inače nepotrebno produženog razdoblja čekanja na drugi pregled.