KIRETAŽA
Kiretaža je intervencija u ginekologiji koja može biti dijagnostička i terapijska. Cilj intervencije je ljuštenje endometrijuma koji se šalje na patohistološku analizu. Najčešća indikacija za dijagnostičku kiretažu je otkrivanje uzroka nepravilnog ginekološkog krvarenja. Terapijska kiretaža vrši se u svrhu:

  • zaustavljanja krvarenja,
  • evakuacije sadržaja iz materične šupljine (plod, posteljica, zaostali dijelovi ovuluma kod inkompletnog pobačaja).

Tehnika rada
Vrši se širenje cervikalnog kanala (dilatacija) koja se izvodi Hegarovim dilatatorima. Nakon toga se ulazi kiretom u matericu i odvaja se sluznica materice sa površine šupljine materice radi dobijanja uzorka tkiva.

Poseban vid kiretaže je frakcionirana eksplorativna kiretaža koja se koristi u diferencijalnoj dijagnozi između promjena na grliću materice i na sluznici same šupljine materice. Princip kiretaže je uobičajen, samo se izvodi u dva akta, od kojih u prvom dobijamo materijal iz cervikalnog kanala, a u drugom aktu iz šupljine materice. Dobijeni materijali se odvojeno šalju na patohistološki pregled.

Komplikacije intervencije

  • krvarenje,
  • infekcija,
  • perforacija zida materice,
  • stvaranje priraslica.