• Director of University Clinical Center Tuzla
  • Medical Director
  • Director for Scientific Research and Education
  • Head Technician
  • Director for Financial Affairs
download

Doc.dr.med.sc. Nešad Hotić,  direktor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

Dr Nešad Hotić, doc.dr.med.sc., specijalista je dječije hirurgije i koordinator projekta saradnje između JZU UKC Tuzla i Cincinnati Childrens Hospital Medical Centre iz SAD-a. Svoje usavršavanje u oblasti dječije hirurgije u nekoliko navrata obavio je u SAD-u pod mentorstvom uvaženog stručnjaka prof.dr. Richarda Azizkhana.

Curriculum Vitae

 

 

SkokicFahrija

Prof.dr.med.sc. Fahrija Skokić, V.D. pomoćnik direktora za medicinske poslove Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

Curriculum Vitae


 

Prof.dr.med.sc. Zumreta Kušljugić, Pomoćnik direktora  za nastavu i naučnoistraživački rad

 

  mirza

Mirza Jahić, dipl.med. teh, Pomoćnik direktora za sestrinstvo

Biografija (pdf)

download (1)

Sabina Tanović, dipl.ecc., Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove

Biografija (pdf)