• Ured Direktora Ustanove čine Direktor,
  • Pomoćnik direktora za medicinske poslove,
  • Pomoćnik direktora  za nastavu i naučnoistraživački rad,
  • Pomoćnik direktora za  ekonomsko-finansijske poslove i Pomoćnik  direktora za  sestrinstvo
download

Prof.dr.med.sc. Nešad Hotić,  Direktor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

Prof.dr.med.sc Nešad Hotić, specijalista je dječije hirurgije i koordinator projekta saradnje između JZU UKC Tuzla i Cincinnati Childrens Hospital Medical Centre iz SAD-a. Svoje usavršavanje u oblasti dječije hirurgije u nekoliko navrata obavio je u SAD-u pod mentorstvom uvaženog stručnjaka prof.dr. Richarda Azizkhana.

Biografija (pdf)

 

SkokicFahrija

Prof.dr.med.sc. Fahrija Skokić, Pomoćnik direktora za medicinske poslove Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

Biografija (pdf)


 
 

Prof.dr.med.sc. Zumreta Kušljugić, Pomoćnik direktora  za nastavu i naučnoistraživački rad

Biografija (pdf)

  mirza

Mirza Jahić, dipl.med. teh, Pomoćnik direktora za sestrinstvo

Biografija (pdf)

download (1)

Sabina Tanović, dipl.ecc., Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove

Biografija (pdf)