• Ured Direktora Ustanove čine Direktor,
  • Pomoćnik direktora za medicinske poslove,
  • Pomoćnik direktora  za nastavu i naučnoistraživački rad,
  • Pomoćnik direktora za  ekonomsko-finansijske poslove i Pomoćnik  direktora za  sestrinstvo

Prof.dr.med.sc. Vahid Jusufović, v.d. direktora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

Prof.dr.med.sc. Šekib Umihanić, pomoćnik direktora za medicinske poslove Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

 

Prof.dr.med.sc. Ervin Alibegović, v.d. Pomoćnik direktora  za nastavu i naučnoistraživački rad

 

 

Šefik Husić, magistar sestrinstva, v.d. Pomoćnik direktora za sestrinstvo

 

download (1)

Sabina Tanović, dipl.ecc., Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove

Biografija (pdf)