• Ured Direktora Ustanove čine Direktor,
  • Pomoćnik direktora za medicinske poslove,
  • Pomoćnik direktora  za nastavu i naučnoistraživački rad,
  • Pomoćnik direktora za  ekonomsko-finansijske poslove i Pomoćnik  direktora za  sestrinstvo

Doc.dr.med.sc. Alen Kamerić,  v.d. Direktora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

Doc.dr.med.sc. Bahrudin Hadžiefendić, v.d. Pomoćnika direktora za medicinske poslove Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

 

Prof.dr.med.sc. Šefik Hasukić, v.d. Pomoćnika direktora  za nastavu i naučnoistraživački rad

Biografija /pdf/
Publikacije /pdf/

 

Šefik Husić, magistar sestrinstva, Pomoćnik direktora za sestrinstvo

 

download (1)

Sabina Tanović, dipl.ecc., Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove

Biografija (pdf)