• Ured Direktora Ustanove čine Direktor,
  • Pomoćnik direktora za medicinske poslove,
  • Pomoćnik direktora  za nastavu i naučnoistraživački rad,
  • Pomoćnik direktora za  ekonomsko-finansijske poslove i Pomoćnik  direktora za  sestrinstvo

Prof.dr.med.sc. Vahid Jusufović, v.d. direktora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

 

 

SkokicFahrija

Prof.dr.med.sc. Fahrija Skokić, Pomoćnik direktora za medicinske poslove Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

Biografija (pdf)


 
 

Prof.dr.med.sc. Zumreta Kušljugić, Pomoćnik direktora  za nastavu i naučnoistraživački rad

Biografija (pdf)

  mirza

Mirza Jahić, dipl.med. teh, Pomoćnik direktora za sestrinstvo

Biografija (pdf)

download (1)

Sabina Tanović, dipl.ecc., Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove

Biografija (pdf)