Načelnik: Prof.dr.med sci Zijah Rifatbegović
Glavna sestra: Zemira Đulović,dipl.med.sestra zdravstvene njege
Med.setra za poslove poboljšanja kvaliteta i edukaciju:Salmira Kovačević,dipl.med.sestra zdravstvene njege
Sekretar:
Kontakt:
tel.: 00 387 35 30 31 25
e-mail: info@ukctuzla.ba

 

Preporuke “American College of Surgeons” u uslovima infekcije COVID 19.

Klikni na link za pregled

 

DJELATNOST KLINIKE

 • Dijagnostička obrada bolesnika iz domena abdominalne, torakalne hirurgije te sprovođenje medikamentoznog ili operativnog liječenja i njega tih bolesnika.
 • Dijagnostika i prijem traumatiziranih bolesnika sa povredama abdomena, grudnog koša , utvrđivanje potrebe za operativnim zahvatima i provođenje operativnih zahvata

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA I DJELATNOST KLINIKE:
AMBULANTE

Odgovorni medicinski tehničar:Amira Mumić diplomirana medicinska sestra tel. 035 303 228

 • Prijemna ambulanta ,radi 24 h ,tel: 035 303 228
 • Specijalistička ambulanta za opštu hirurgiju,radi svaki radni dan od 8-16 h,tel.035 303 229
 • Specijalistička ambulanta za abdominalnu hirurgiju, radi svaki radni dan od 8-16 h
 • Proktološka specijalistička ambulanta radi ponedeljkom i srijedom od 8-12 h
 • Specijalistička ambulanta za hirurgiju pluća, jednjaka i sredogruđa,radi utorkom i četvrtkom od 8-12 h
 • Specijalistička ambulanta za male intervencije utorak i četvrtak od 11i30 -14 sati petak od 9-14 sati.
  Intervencije se rade u operacionoj sali koja je za to predviđena.
 • Koloproktološka onkološka specijalistička ambulanta,radi ponedeljkom i petkom od 12-16h
 • Hepatobiliopankreatična onkološka specijalististička ambulanta, radi četvrtkom od 12-16 h
 • Ezofagodudenalna onkološka specijalistička ambulanta ,radi utorkom od 12-16 h
 • Enterostomalna specijalistička ambulanta ,radi ponedeljkom i petkom od 13-15 h

 

KABINETI

 • Kabinet za ultrazvuk abdomena

ODJELJENJA

 • Odjeljenje za opštu abdominalnu hirurgiju
 • Odjeljenje za dnevnu hirurgiju
 • Odjeljenje za hepatobiliopankreatičnu hirurgiju
 • Odjeljenje za kolorektalnu hirurgiju
 • Odjeljenje za proktologiju
 • Odjeljenje za hirurgiju pluća
 • Odjeljenje za hirurgiju jednjaka i sredogruđa

KADROVI
Ukupan broj uposlenika…………………………………………….101
Ljekara specijalista…………………………………………………….24
Ljekara na specijalizaciji……………………………………………….4
Medicinskih sestara sa visokom zdravstvenom školom…….14
Medicinska sestra sa višom medicinskom školom…………… 1
Medicinskih sestara sa srednjom medicinskom školom….. 56
Nemedicinskih radnika ……………………………………………….2

DJELATNOSTI  ORGANIZACIONIH  JEDINICA
 
Odjeljenje za dnevnu hirurgiju

Šef odjeljenja:Mr.med.sci.dr. Tursunović Amir, specijalista opšte hirurgije, subspecijalista abdominalne hirurgije

Odgovorna sestra: Ilvana Nurkanović, diplomirana medicinska sestra

Kontakt tel:035 303 225
Operativni tretman pacijenta iz domena Opšte i abdominalne hirurgije.
Boravak u bolnici je do 24 sata
Operativni zahvati se izvode u opštoj , lokalnoj ili spinalnoj anesteziji.
Operativni zahvati koji se izvode u sklopu dnevne hirurgije:

 • operacije na žučnom mjehuru-holecitektomija zbog upalnih stanja,kamenca ,polipa ili drugih benignih promjena na žučnom mjehuru.
 • operativni zahvati :preponskih,femoralnih i ventralnih hernija
 • operativno odstranjenje benignih i malignih promjena na koži, poglavine,grudnog koša, abdomena.

Operativni zahvati se izvode klasičnim ili laparoskopskim pristupom.

Odjeljenje za opštu i abdominalnu hirurgiju
Šef Odjela opšte abdominalne hirurgije: Prof.dr. Pašić Fuad specijalista opšti hirurg ,subspecijalista abdominalni hirurg
Odgovorna sestra: Diplomirama medicinska sestra  Osmančević Samra
Kontakt tel: 035 303 225
Konzervativno i operativno zbrinjavanje pacijenata iz domena opšte i abdominalne hirurgije( bolesti i trauma).
Operativni zahvati koji se izvode u sklopu odjela opšte i abdominalne hirurgije su:

 • bolesti želuca benigne i maligne bolesti (resekcijski zahvati,totalna gastrektomija)
 • bolesti žučnog mjehura (upalne bolesti,kamenci,benigne promjene u žučnom mjehuru-holecistektomije
 • bolesti crvuljka (upalne bolesti,benigne i maligne bolesti)-appendectomio,appendectomio sa resekcijom cekuma ili uzlaznog kolona)
 • bolesti tankih crijeva (inflamatorne,stenoze,benigni ili maligni tumori),-resekcije tankog crijeva
 • preponske, femoralne, ventralne, postoperativne hernije
 • operativno liječenje pretilih bolesnika
  a) Gastric banding
  b) Sliv resekcija želuca
  c ) Mini gastric bay pas
  d) Bilio pancreatična diverzija          Više u dodatku (pdf)

Svi operativni zahvati se izvode klasičnim ili laparoskopskim pristupom.

Odjeljenje za hepatobiliopankreatičnu hirurgiju
Šef Odjeljenja :Prof dr. Mirha Agić
Odgovorna sestra: Diplomirana sestra zdravstvene njege Selma Mušanović

Kontakt tel: 035 303 274
Operativno liječenje pacijenata sa bolestima jetre, žučnog mjehura, žučnih puteva, gušterače, slezine i transplantacija jetre.
Operativni zahvati koji se izvode kod pacijenata su:

 • resekcijski zahvati na jetri-segmentektomije, hepatektomije, metastazektomije
 • maligne boleti žučnjaka-proširena holecistektomija
 • resekcije žučnih puteva sa uspostavljanjem anastomoze sa žučnim putevima ili digestivnom cijevi
 • resekcijski zahvati na gušterači (parcijalne resekcije ili totalna pankreatektomija)
 • resekcija slezine
 • tretman portne hipertenzije
 • transplantacija jetre-kadaverična

Odjeljenje za kolorektalnu hirurgiju
Šef Odjeljenja: Dr. Ferid Konjić,spec.opšte i subspecijalista abdominalne hirurgije
Odgovorni tehničar: Diplomirani med tehničar Feukić Elvir

Kontakt tel:035 303 218
Odjel kolorektalne hirurgije se bavi liječenjem pacijenata sa benignim i malignim bolestima debelog crijeva (inflamatorne bolesti-ulcerozni kolitis,Kronova bolest,divertikuloza debelog crijeva, razni oblici stenoza na debelom crijevu,fistule na debelom crijevu,svi oblici ileusa,benigni i maligni tumori debelog crijeva).
Operativni zahvati koji se izvode na pacijentima koji leže na odjelu kolo-rektalne hirurgije:

Parcijalne resekcije crijeva sa uspostavljanjem anastomoze ili izvođenjem kolostome:

 • resekcija cekuma
 • resekcija ulaznog kolona sa ili bez hepatalne fleksure
 • resekcija transverzalnog kolona
 • resekcija silaznog kolona sa ili bez lijenalne fleksure
 • resekcija sigmoidnog kolona
 • prednja resekcija rektuma
 • niska resekcija rektuma
 • ultra-niska resekcija rektuma
 • subtotalna kolektomija
 • totalna kolektomija
 • proktokolektomija sa pravljenjem ilealnog pauča
 • amputacija rektuma-klasični pristup
 • ekstralevatorna amputacija rektuma
 • kreiranje anastomoze kod ranije izvedenih kolostoma

Navedeni operativni zahvati se izvode klasičnim pristupom-otvorena hirurgija, ali i minimalno invazivno-laparoskopskim pristupom.
Odjel ima i svoju kolo-onkološku ambulantu (suteren I soba br.5-tel: 035 303 229) radi:
ponedeljak i petak od 12-16 h.

Odjeljenje za proktologiju

Šef odjela:Prof.dr. Samir Delibegović, Primarijus,Specijalista opšte hirugije i subspecijalista abdominalne hirurgije

Odgovorni medicinar: Mirzet Hasanović, dipl.med.tehničar

Kontakt tel: 035 303 218
Operativni zahvati kod pacijenata na odjelu proktologije:

 • operacija hemoroida
 • operacija analne fisure
 • operacija perianalne fistule
 • rekonstrukcija analnih sfinktera
 • pilonidalni sinus
 • operacija benignih i malignih bolesti anusa i perianalne regije

Odjel ima svoju proktološku ambulantu (suteren I soba br. 6, tel. 035 303 229 ) radi:
ponedeljak i srijeda od 9-12 h

Odjeljenje za hirurgiju pluća
Šef odjeljenja Dr. med. sci. Nusret Ramić, specijalista opće i subspecijalista torakalne hirurgije

Odgovorna sestra: Đana Rizvanović, diplomirana medicinska sestra

Kontakt tel:035 303242
E mail:nusret.ramic@ukctuzla.ba
Dijagnostičko terapijske procedure:

 • Torakoskopija i pleuroskopija
 • Hirurška biopsija perifernih limfnih nodusa u pazušnoj jami te perkutana biopsija iglom pleure, lezija u zidu grudnog koša i plućima.
 • Hirurška operativna biopsija lezija u medijastinumu -medijastinotomija,
 • Hirurška metoda otvorene biopsije pleure, pluća, medijastinuma i dijafragme,
 • Video-asistirana torakoskopska eksploracija
 • Pleuralna punkcija-torakocenteza
 • Pleuralna drenaža –troakar drenaža, hirurška torakostoma, otvorena drenaža.

Torakohirurške operacije:

 • Standardne i proširene torakohirurške operativne procedure na plućima, traheji i glavnim bronhima, pleuri, medijastinumu, zidu grudnog koša i dijafragmi (“wedge” resekcije, segmentektomije, bisegmentektomije, lobektomije, bilobektomije, pulmektomije)
 • Konzervativno i hirurško liječenje torakalne traume i komplikacija torakalne traume.
 • Video-asistirane torakoskopske procedure (endoskopske resekcije pluća, endoskopske operacije zbog pneumotoraksa, VATS simpatektomije, korekcije deformiteta zida grudnog koša-pectus excavatum i infundibuliforme).

Ambulantni pregledi soba br 6,suteren I ,tel:035 303 229
-Utorak 09h-12h
-Četvrtak 09h-12h

Odjeljenje za hirurgiju jednjaka i sredogruđa
Šef Odjeljenja Prof. dr. Goran Krdžalić
Odgovorna sestra: Diplomirana sestra zdravstvene njege Izeta Čorhodžić
Kontakt telefon : 035 303 242
Odjeljenje za hirurgiju jednjaka i sredogruđa je odjeljenje u sklopu Klinike za hirurgiju na kom se rade standardni ali i najsloženiji resekcijski i rekonstrukcijski operativni zahvati iz problematike hirurških boleti jednjaka i sredogruđa.
Bolesti jednjaka koje se tretiraju na odjelu hirurgije jednjaka i sredogruđa obuhvataju benigna i maligna oboljenja jednjaka.
Od benignih bolesti tretiramo:

 • gastroezofagealnu refluksnu bolest(GERB)
 • poremećaj motiliteta jednjaka
 • divertikule jednjaka
 • stenoze i oopstrukcije jednjaka
 • perforacije jednjaka

Takođe uspješno se tretiraju i maligne bolesti početnog, središnjeg i završnog dijela jednjaka.
U najčešće bolesti sredogruđa koje podliježu operativnom tretmanu na odjelu za hirurgiju jednjaka i sredogruđa spadaju:

 • ciste i tumori (benigni i maligni) sredogruđa
 • medijatinitisi (zapaljenski procesi sredogruđa)
 • druge abnormalnosti organa sredogruđa (srce,grudna žlijezda, limfni čvorovi, tiroidna i paratiroidna žlijezda)

Tretman ovisi o stanju pacijenta, fizikalnom nalazu, provedenim dijagnostičkim procedurama a obuhvata kako otvorenu (klasičnu) hirurgiju jednjaka i sredogruđa, tako i minimalno invazivnu hirurgiju nsvrdrnih oboljenja (video asistiranatorakoskopka hirurgija-VATS i laparoskopska hirurgija)

Knjige i udžbenici čiji su autori uposlenici Klinike
1. Hirurgija pankreasa ;Prof.dr.Dešo Mešić (autor)
2. Principi laparoskopske hirurgije; Prof.dr. Šefik Hasukić (autor)
3. Osnovni principi anestezije i intenzivnog liječenja;prof.dr.sc. Alisa Krdžalić (autor); koautori:prof.dr.sc. Goran Krdžalić, prof.dr.sc. Zijah Rifatbegovi
4. Naučna monografija; Pneumotoraks-klinički oblici i liječenje;prof.dr.sc. Goran Krdžalić (autor)
5. Debljina klinički aspekti:Davor Štimac i suradnici, koautor iz BiH poglavlja Barijatrijska kirurgija prof.dr. Pašić Fuad, knjiga je objavljena 2016 godine
6. Kirurgija bolesti debljine:zajedničko autorstvo Miroslav Bekavac Bešlin, Pašić Fuad i suradnici,knjiga je katalogizirana i objavljena u Nacionalnoj biblioteci Hrvatske i Nacionalnoj biblioteci Bosne i Hercegovine 2017 godine
7. Peritonitis. Samir Delibegović i saradnici. Sarajevo. Interliber. 2006. 214.
8. Kako pisati medicinski znanstveni članak. Samir Delibegović. Sarajevo. Interliber. 2008. 88.
9. Hirurgija pankreasa. Koautor: Samir Delibegović. Neuroendokrini tumori. Tuzla. Printcom. 2008. 145-153.
10. Ošti principi zdravstvene njege u hirurgiji. Urednici: Semir Imamović, Samir Delibegović, Mirsad Hodžić, Dženita Ljuca (ur). PrintCom. 2012. 15-36.
11. Appendicitis: Risk Factors, Management Strategies and Clinical Implications. New York. Koautori: Samir Delibegovic, Muhamed Katica, Anhel Koluh. Formation of adhesion after laparoscopic appendectomy. In: Marmo AS (ed). New York. Nova science publishers, inc. 2014.
12. Horizons in Neuroscience Research. Koautori: Dizdarevic K, Delibegovic S. Science and Living Human Brain: Clinical Exploration and Manipulation of the Neural Networks and Structural Lesions. In: Volume 25. Chapter 1. 2016. New York. Nova science publishers, inc. 2016.
13. Horizons in Neuroscience Research. Koautori: Delibegovic S, Dizdarevic K. The Potential Usage of Plastic Clip in Cerebrovascular Neurosurgery. In:. Volume 25. Chapter 1. 2016. New York. Nova science publishers, inc. 2016.
14. How to write the medical scientific article. Delibegovic S. Sarajevo. Dobra Knjiga. 2017.