V.D. Načelnika: Doc.dr.med.sc. Aleksandar Vujadinović
Glavni medicinska sestra: spec. geront., Aida Vejzović, dipl. medicinska sestra

Dipl. med. sestra Belkisa Džaferi – Medicinska sestra na poslovima poboljšanja kvaliteta
Kontakt:: tel.: 00 387 35 30 34 73
fax: 00387 35 30 32 70
e-mail: info@ukctuzla.ba

Kliniku čini četiri bloka sa ukuno 81 krevetom. Aseptični blok, septični blok, operacioni blok i poliklinika. Aseptični blok sastoji se od pet odjeljenja: vertebrološko odjeljenje, odjeljenje za aloplastiku i sportsku  traumu, ortopedsko traumatološko odjeljenje, odjeljenje dječje ortopedije i dnevna bolnica.

U klinici radi 102 zaposlenika:19 ljekara specijalista (od čega 1 profesor, 6 doktora nauka i 2 magistra medicine), 7 ljekara na specijalizaciji, 2 ljekara sekundarca, 11 diplomiranih sestara, 3 VŠS , 58  medicinskih sestra/tehničara SSS i 3 nemedicinska radnika.

DJELATNOST KLINIKE

  • Dijagnostika i liječenje bolesti i povreda lokomotornog sistema  operativnim i/ili konzervativnim tretmanom:
  • Liječenje deformiteta kičme / scoliosa kod djece i odraslih  ,tumori kičme, degenerativna oboljenja kičme , discus hernije, prelome kičme te ostala patološka stanja kičmenog stuba operativnim i konzervativnim metodama/
  • Zbrinjavanje svih vrsta  povreda  lokomotornog sistema po najsavremenijim operativnim i konzervativnim metodama (po principu AO osteosinteze)
  • Aloplastika velikih zglobova kuka i koljena
  • Endoskopska dijagnostika i endoskopski operativni zahvati (ligamentoplastika i meniscektomia,artroskopske procedure u ramenu)
  • Liječenje ortopedskih oboljenja kod djece (operativno i konzervativno zbrinjavanje deformacija stopala, kukova , kičmenog stuba i urođenih anomalija lokomotornog sistema kod djece)
  • Liječenje svih vrsta septičnih stanja (dijabetično stopalo, oboljenja perifernih krvnih sudova, hronične rane)
  • Ultrazvučna dijagnostika lokomotornog sistema
  • Početna rehabilitacija (fizikalni tretman).

ORGANIZACIONA STRUKTURA

ORTOPEDSKOTRAUMATOLOŠKA POLIKLINIKA:
Šef prijemne i kosultativno-specijalističke ambulante: Doc dr med sci Sahmir Šadić

Odgovorna medicinska sestra: dipl.med.sestra Siočić Maksida

AMBULANTE:
A-Prijemna ambulanta
B-Ortopedsko traumatološke specijalističke ambulante:

1)ambulanta za aloplastiku velikih zglobova kuka i koljena
2)ambulanta za sportsku traumu
3)ambulanta vertebrološka
4)ambulanta za septična stanja
5)traumatološka ambulanta

 

KABINETI:

Kabinet za UZ
U kabinetu za ultrazvuk ordinira:

Prof.dr.med.sci.Prim Svemir Čustović specijalista ortoped- četvrtkom

Prim. mr.med.sci . Nedim dr.Smajić specijalista ortoped – utorkom
Lelić dr Mahmut specijalista ortoped-srijedom

 

ODJELJENJA:

Odjeljenje dječje ortopedije

Šef odjeljenja:Prim. mr.med.sci Nedim dr Smajić

Odgovorna sestra: dipl.med.sestra Dumonjić Halima

 

Ortopedsko-traumatološko odjeljenje

Šef Odjeljenja: prim.dr.Muris Tanović

Odgovorna medicinska sestra: dipl.med.sestra Murselović Denisa

 

Odjeljenje za aloplastiku i sportsku traumu

Šef Odjeljenja: prim. dr. Hajrudin Kačar

Odgovorna medicinska sestra: dipl.med.sestra Aljić Maida

 

Vertebrološko odjeljenje

Šef Odjeljenja: Doc.dr.med.sci. Aleksandar Vujadinović

Odgovorna medicinska sestra: dipl.med.sestra Karić Samira

 

Septično odjeljenje

Šef Odjeljenja: prim. dr. med. sci Safet Agović

Odgovorna medicinska sestra: Safija Serdarević VMS

 

Odjeljenje za dnevnu hirurgiju

Odgovorna medicinska sestra: dipl.med.sestra Paščanović Samira

 

OPERACIONI BLOK
Šef operacionog bloka:Prim. doc dr med sci Asmir Hrustić

Odgovorna  instrumentarka: Eldina Mandžukić dipl.med.sestra

 

NOVE LAPAROSKOPSKE PROCEDURE U ORTOPEDSKOJ HIRURGIJI:
1.Rupture rotatorne manšete

2. Kalcificirajući tendinis

3. Smrznuto rame

4. Artroza ramena

5. Stražnja luksacija ramena

U narednom periodu plan daljeg razvoja operativnih procedura na klinici za ortopediju i traumatologiju podrazumjeva uvođenje nove tehnike odnosno ugradnje totalne i parcijalne proteze ramena.