Načelnik Klinike: Prof. dr. med. sci. Fuad Brkić, specijalista otorinolaringolog- subspecijalista audiolog
Glavna sestra Klinike: Amela Suljendić, diplomirana medicinska sestra
Poslovi poboljšanja kvaliteta i edukacija: Vedat Muradbegović, medicinska sestra/tehničar za poslove poboljšanja kvaliteta i edukaciju
Kontakt:
e-mail: info@ukctuzla.ba
tel.: 00 387 35 303 205, 00 387 35 303 208

DJELATNOST KLINIKE:

Dijagnostika, operativno i medikamentozno liječenje većine oboljenja uha, grla i nosa, lica, vrata i paranazalnih sinusa.
Zbrinjavanje traume uha, grla i nosa, lica, vrata i paranazalnih sinusa.
Rehabilitacija sluha i govora.
Ugradnja kohelarnih i drugih slušnih implantata.

KADROVI:

Ukupan broj uposlenika – 43
Ljekara subspecijalista -1
Ljekara specijalista – 7
Ljekara na specijalizaciji – 4
Medicinskih sestara sa visokom zdravstvenom školom- 7
Medicinskih sestara sa srednjom medicinskom školom- 20
Nemedicinskih radnika – 4 (2 surdaudiologa-defektologa i 2 logopeda-defektologa)

ORGANIZACIONA STRUKTURA

ODJELJENJA:

 • Odjeljenje za otorinolaringologiju
 • Audiološko – fonijatrijsko odjeljenje

 

 

ODJELJENJE ZA OTORINOLARINGOLOGIJU

Šef Odjeljenja:  Prof. dr. Šekib Umihanić, specijalista otorinolaringolog
Kontakt:
tel: 035/ 303-111
Odgovorna medicinska sestra: Padžić Admira, diplomirana medicinska sestra
Informacije se mogu dobiti na broj telefona: 035/ 303-231

Svakodnevni rad na odjeljenju podrazumijeva aktivnosti usmjerene na dijagnostiku i liječenje: oboljenja uha (upale, tumori, traume, oštećenja sluha), oboljenja nosa i paranazalnih šupljina, oboljenja ždrijela i grkljana (upale, traume, urođene i stečene anomalije, maligna oboljenja). U tom pravcu preduzimaju se sljedeće dijagnostičke procedure: ORL pregled, ultrazvučni pregled vrata, rinomanometrija, videostroboskopija.
Nakon uspostavljanja dijagnoze, pristupa se (u zavisnosti od stanja pacijenta) konzervativnom, farmakološkom i/ili hirurškom liječenju oboljenja. Kod hirurškog liječenja oboljenja uposlenici klinike su osposobljeni za uspješno izvođenje većine operacijskih zahvata koji se izvode na klinikama ovog ranga u okruženju. Kod liječenja oboljenja paranazalnih sinusa, koristi se sinusna endoskopska hirurgija (FESS).

 

AUDIOLOŠKO-FONIJATRIJSKO ODJELJENJE

Šef Odjeljenja: Mr. med. sc. Almedina Ramaš, specijalista otorinolaringolog
tel: 035/ 303-193
Odgovorna medicinska sestra/tehničar: Alija Suljagić, bachelor zdravstva tehničar
Informacije se mogu dobiti na broj telefona: 035/ 303-234, 035/ 303-292, 035/ 303-258

Svakodnevni poslovi na odjeljenju podrazumjevaju rad sa osobama oštećenog sluha i govora, što se odnosi na dijagnostičke i terapijske procedura kod ovakvih stanja: audiometrija (tonska i govorna), timpanometrija, ispitivanje akustičkih refleksa, ispitivanje evociranih slušnih potencijala moždanog debla, ispitivanje otoakustičkih emisija, akustička analiza glasa, te rehabilitacija sluha i govora (slušna pomagala, kohlearni implantati, govorne proteze). Isto tako, pacijenti koji boluju od vertiginoznog sindroma, tinnitusa (zujanja u ušima), su predmet dijagnoze i tretmana na ovom odjeljenju, a u tom pravcu se poduzimaju sljedeće procedure: videookulografsko testiranje (spontani nistagmus, pozicioni nistagmus, rotacijski nistagmus, cervikalni nistagmus), kalorijsko testiranje vestibularnog aparata, balansni testovi, vestibularne rehabilitacijske vježbe.

 

OPERACIONI BLOK

Dvije operacione sale, 1 sala za endoskopske intervencije
Odgovorna sestra: Mirela Škripić, diplomirana medicinska sestra

 

ORL POLIKLINIKA

Odgovorna sestra Poliklinike: Dženana Srabović, diplomirana medicinska sestra

 

Ambulante:

 • Prijemna ambulanta
 • Otorinolaringološka ambulanta
 • Audiološka ambulanta

 

Kabineti:
Kabinet za videostroboskopiju, fiberoptički endonazalni pregled
Radno vrijeme: Utorak/Četvrtak 12 – 15 sati, Ponedeljak/Petak 13 – 15 sati
Kabinet za rinomanometriju
Radno vrijeme: Srijeda 13 – 15 sati
Kabinet za ultrazvuk
Radno vrijeme: Utorak/Srijeda/Četvrtak/Petak 08i30 – 12 sati

Informacije se mogu dobiti na broj telefona: 035/ 303-264, 035/ 303-259

 

Knjige i udžbenici u čijem pisanju su učestvovali uposlenici Klinike

 1. Otorinolaringologija za studente Medicinskog fakulteta Beograd/Zagreb: Medicinska knjiga,  1990.
 2. Slušna pomagala. Tuzla: Print-Com, 2001.
 3. Zaštita razvojnog doba. Tuzla: Bosanska riječ, 2004.
 4. Audiologija. Tuzla, Harfo-graf, 2005.
 5. Praktikum iz audiologije. Tuzla, Harfo-graf, 2005.
 6. Praktikum iz otorinolaringologije. Sarajevo, Arka Press, 2006.
 7. Rehabilitacija djece sa ugrađenim kohlearnim implantatom. Sarajevo, Grafika ŠARAN, 2007.
 8. Alergijski rinitis: Dijagnoza i liječenje. Tuzla, Harfo-graf, 2008.
 9. Slušni aparati. Tuzla, Harfo-graf, 2008.
 10. Alergijski rinitis u djece. Tuzla, Harfo-graf, 2009.
 11. Alergijski rinitis i astma. Tuzla, Harfo-graf, 2010.
 12. Disfagija: uzroci, dijagnoza, tretman i rehabilitacija. Tuzla, Harfo-graf, 2010.
 13. Otorinolaringologija i pridružena njega. Panevropski Univerzitet APEIRON, 2012.
 14. Praktična otorinolaringologija. Tuzla, Harfo-graf, 2014.

 

Projekti

 1. «Dr. Speech Package-poboljšanje kvaliteta praktične nastave za studente Defektološkog fakulteta». World University Service- Austrian Committee SSP 4/II No. 7686/99.
 2. «eLearning Distant Learning Programme»- WUS Austria. Project No.: DL2003-01. Univerzitetski centar za razvoj daljinskog učenja.
 3. „Screening mutacija gena za connexin 26 (GJB2) i connexin 30 (GJB6) u populaciji Tuzlanskog kantona“.  Vlada Tuzlanskog kantona, Odluka br. 02/1- od 19.12.2007.
 4. „Otvoreno multicentrično kliničko ispitivanje efikasnosti i sigurnosti primjene lijeka Lysobact u liječenju i prevenciji postoperativnih komplikacija nakon tonzilektomije“.  Istraživački projekat kompanije „Bosnalijek“ proveden 2008.-2009. godine.
 5. “A Phase III, Open-Labeled, Randomized, Multi-Center Study of Effects of Leucocyte Interleukin, Injection (Multikine) Plus Standard of Care (Surgery + Radiotherapy or Surgery + Concurrent Chemoradiotherapy) in Subjects with Advanced Primary Squamous Cell carcinoma of the Oral Cavity/soft Palate Versus Standard of Care Only” (Započet projekat).
 6. „Jednogodišnja studija za procjenu efikasnosti i bezbjednosti ALK imunoterapije u obliku tableta protiv alergije na grinje iz kućne prašine kod bolesnika sa alergijskim rinitisom izazvanima grinjama iz kućne prašine“ (MT-06).
 7. Projekat kohlearne implantacije na klinici (od 2001).

 

 

Tuzlanska ORL škola više