Načelnik: dr med.sci Azra Pašić
Glavna medicinska sestra: Zilhija Kulanić, dipl.med .sestra
Sekretar: Izeta Ajdaslić
Kontakt
telefon: 00 387 35 303 461
e-mail: info@ukctuzla.ba

DJELATNOST KLINIKE

 • Urođene anomalije: rascjepi usne i nepca, deformiteti očnih kapaka(kolobom, ptoza,epikantus i sl), deformiteti n osa, ušnih školjki(djelimični ili kompletni nedostatak ili nerazvijenost), pterigium na vratu, anomalije ekstremiteta (anularne strikture, sin-, poli- i kamptodaktilije, stenozirajući tendovaginitisi i sl),
 • Rekonstrukcija tkivnih defekata
 • Onkohirurgija (tumori kože i mekih tkiva-melanomi, epiteliomi, hemangiomi, tumori dojke bez i sa rekonstrukcijom- primarnom ili odloženom, preventivna ablacija dojki sa primarnom rekonstrukcijom i dr)
 • Povrede i neinfektivna stanja na šaci
 • Opekotine
 • Povrede i stanja mekih i koštanih struktura lica iz oblasti čeljusne hirurgije
 • Estetska hirurgija:na licu („face lift-ritidoplastika, blefaroplastika, rino i rinoseptoplastike, otopostaze, korektivni zahvati na dojkama,abdomenu,ekstremitetima, lipektomije, liposukcije, lipofiling,

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA:
ODJELJENJA:

 • Odjeljenje za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
 • Odjeljenje za maksilofacijalnu hirurgiju
 • Odjeljenje za dnevnu hirurgiju

 

POLIKLINIKA ZA PLASTIČNU I MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU

 • Prijemna ambulanta
 • Specijalistička ambulanta za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
 • Specijalistička ambulanta za maksilofacijalnu hirurgiju

OPERACIONI BLOK

KADROVI
Ukupan broj uposlenija: 27

Ljekari: 9
specijalisti za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju:4
specijalisti za maksilofacijalnu hirurgiju: 3
specijalizant iz plastične i rekonstruktivne hirurgije: 1

Medicinske sestre:
sa visokom zdravstvenom školom: 4
sestre sa srednjom medicinskom školom: 12
Nemedicinski radnici: 2

 

Više