DJELATNOSTI ORGANIZACIONIH JEDINICA

Odjeljenje za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
Šef odjeljenja: Prim dr.med. Adi Rifatbegović,dr.sc.,specijalista
Odjeljenski doktori: dr Mirsad Šakambet,dr.med.sci. specijalista,; dr Emir Halilbašić, dr.med.sci. specijalista,; dr Eldar Brkić, specijalista,; dr Emir Tufekčić, na specijalizaciji,;dr Muhammed Mahmutović, na specijalizaciji ; dr Amer Mujkanović; dr Andrej Bingas; gost na specijalizaciji dr Admir Dervišević
Odgovorna medicinska sestra: Sadija Smajić, dipl. med. sestra
Plastična i rekonstruktivna hirurgija je grana medicine koja se bavi oblikovanjem, modeliranjem i rekonstrukcijom defekata tkiva koji su nastali usljed neke traume ili nakon tretmana oboljenja akoje ne mogu zbrinite ostale grane hirurgije.
Odjeljenje za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju predviđeno je za liječenje široke palete stanja i oboljenja koja su u domenu ove hirurške grane uz prisustvo visoko educiranog i iskusnog medicinskog osoblja.
Najčešća patologija koja se liječi odnosi se na otklanjanje tumora svih mekih tkiva sa posebnim osvrtom na melanome, hemangiome, neurofibrome većeg opsega te kožne karcinome koji zahtijevaju bolničko liječenje. Posebno mjesto pripada operativnom liječenju karcinoma dojke, uz mogućnosti poštednih operativnih zahvata do radikanih sa primarnom rekonstrukcijom. Zadnjih nekoliko godina je u žiži interesovanja preventivna ablacija tkiva dojki ukoliko je to neophodna sa primarnom rekonstrukcijon implantatima.
Već tri decenije se zbrinjavaju urođene anomalije kao što su: rascjepljena usna i nepce, deformiteti na nosu, očnim kapcima (nedostatak dijela kapka, ptoza gornjeg kapka, treći kapak, rascjep obraza, deformiteti ušne školjke(šoljasto uho, mikrotija, kriptotija-sakriveno uho). Na vratu je interesantna nabrana koža-pterigijum a na ekstremitetima prstenasta suženja koja mogu uzrokovati razne težine oštećenja sve do amputacija. Također se rade i urođeni deformiteti na prstićima i dlanu.Zatim, stanja koja se odnose na šaku i podlakticu: kontrakture koje su posljedica oboljenja ili povreda a odnosi se na kožu, mišiće i tetive bez oštećenja zglobova, te Dupuytren-ovu kontrakturu kao specifično oboljenje dlanske strane šake.
Liječenje opekotina je rutinsko na našem odjelu ali iziskuje veliki angažman, iskustvo, znanje i vještinu obzirom da se radi o vrlo kompleksnom oboljenju.Posebno mjesto pripada stanjima koja pripadaju grupi estetskih operativnih zahvata. Takvi zahvati su: Face-lifting-Ritidoplastike, Blefaroplastike, Korektivne rinoplastike zbog kifoze,kifoskolioze ili lordoze nosa, Otopostaze, Redukcione, suspensione i augmentacione mamoplastike, Abdominoplastike, lipektomije na leđima i ekstremitetima, Lipofiling i Liposukcija. Sva navedena stanja zahtijevaju bezprijekorno čistu sredinu sa svim principima antisepse, tako da nema indikacija da se ostala stanja sa infekcijom(purulentna stanja, abscesi, nekroze i sl.) liječe na ovom odjeljenju.
Svakom operativnom zahvatu prethodi detaljan klinički pregled, ponavljan više puta, detaljna prezentacija stanja i tretmana te ishoda i mogučnosti liječenja i napoželjnosti svakom pacijentu. Također se iznose savjeti i sugestije koje su u interesu pacijenta i njegovog stanja. Na odjeljenju se vrši edukacija vlastitog i gostujućeg kadra svih profila i stepena stručnosti. Učestvuje u istraživačkim projektima sa drugim ustanovama ili klinikama Ustanove. Dostupan kontakt telefon za informacije o ležećim pacijentima na odjeljenju je 035/ 303-247.

Odjeljenje za maksilofacijalnu hirurgiju
Šef odjeljenja: dr Nazim Imamović,specijalista
Odjeljenski doktori: dr Merima Kasumović,dr.med.sci. specijalista,; dr Musfaha Burgić, specijalista
Odgovorna medicinska sestra: Milada Jakubović, dipl. med. sestra
Odjeljenje za maksilofacijalnu hirurgiju se bavi dijagnostikovanjem i hiruruškom terapijom onkoloških bolesti glave i vrata,rekonstruktivnom i plastičnom hirurgijom glave i vrata,hirurgijom malformacija i deformiteta, te maksilofacijalnom traumatologijom.Na odjelu se liječe bolesnice s tumorima usne šupljine, ždrijela,vilice,paranasalnih sinusa,žlijezda slinovnica,kože i mekih tkiva glave i vrata.Bolesnicima je osigurana specifična zdravstvena njega i ishrana prilagođena uslovima i metodama hirurškog liječenja.Za onkološke bolesnike najčešće je potreban plastično-rekonstruktivni zahvat te se provodi mikrovaskularna rekonstrukcija defekata glave i vrata.Hospitiliziraju se bolesnici kojim je potreban ortognatski zahvat korektivna rinoplastika,otoplastika i drugi plastični hiruruški zahvati.Zbrinjavaju se komplicirani i jednostavni prijelomi kostiju lica nastali zbog raznih uzroka.Pacijentima se pružaju i oralni hirurški zahvati kao i posttraumatske rekonstrukcije.Obzirom da malformacije lica nisu rijetke i izolirane radi se hirurško zbrinjavanje rascjepa(heiloplastika ili palatoplastika) koji su primarni zahvati.U sekunadrnim zahvatima malformacija ispravljaju se deformiteti usne, nosa, zatvaraju fistule na nepcu,produžuje kratko nepce,formira vršak nosa, povezuje se segmenti gornje vilice i drugo. Liječenje pacijenata sa malformacijama se radi timski uz sudjelovanje pedijatra, hirurga,ortodonta, logopeda,fonijatra,audiologa,protetičara,psihologa.socijalnog radnika.

Odjeljenje za dnevnu hirurgiju
Odgovorni medicinski tehničar: Edin Hibić, dipl med teh
Ovo odjeljenje se nalazi unutar operacionog bloka. Sastoji se od male operativne sale i prosto- rije za oporavak. U ovoj sali se rade manji operativni zahvati u lokalnoj anesteziji bez ili sa analgosedacijom i kratkoj intravenskoj anesteziji. Nakon operativnog zahvata pacijenti se oporavljaju i najduže u roku od 24 h napuštaju bolnicu. Ova sala je namijenjena za tretman i prevoj opečenih pacijenata koji zahtijevaju određeni vid anestezije.

Poliklinika za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju
Odgovorna sestra:
Kao što je navedeno poliklinika se sastoji od prijemne i dvije specijalističke ambulante. Putem prijemne ambulante se obavlja pregled, uvid u dokumentaciju i prijem elektivnih paci- jenata zakazanih za operativnu tretman.Putem specijalističkih ambulanti se vrši klinički pregled, razgovor, savjetovanje, trijaža, određivanje načina i redosljeda tretmana i postavlja- nje indikacija za operativni tretman pacijenata. Pacijenti se na specijalistički pregled upućuju iz primarne zdravstvene zaštite ili na lični zahtjev. Zbog ograničenosti prostora i vremena specijalistički pregledi se zakazuju.
Prvi pregled se zakazuje direktno na info-pultu ili putem telefona 035/ 303 – 725. U prvi slobodan termin. Kontrolni pregled se zakazuje putem telefona ili odmah po završetku pregleda, ako su operisani, kod operatora.