Načelnik: dr. Anis Međedović, mr.med.sci.
Glavna medicinska sestra: spec. geront., Naza Mujkić, dipl.medicinska sestra
Sekretar: Halida Gutić
Kontakti:
e-mail: info@ukctuzla.ba
tel.: 00 387 35 303 204;  00 387 35 303 206;

DJELATNOST KLINIKE
Očna klinika je danas moderna klinika čija je djelatnost usmjerena na obavljanje širokog dijapazona različitih mikrohirurških i laserskih zahvata.
Na našoj Klinici trenutno se radi kompletna hirurgija leće savremenom metodom fakoemulzifikacije , transplantacija rožnice,  moderne operacije glaukoma , te operacije na stražnjem segmentu oka kod djece i odraslih .
Na stražnjem segmentu oka osim velikog iskustva operacije ablacije mrežnice , usvojeni su i moderni operativni zahvati kod vitreoretinalnih oboljenja.
Rade se rekonstruktivni i plastični operativni zahvati na kapcima i suznim putevima.
Na Klinici postoji dječije odjeljenje koje se bavi specifičnostima dječije oftalmologije vezane za dijagnostiku i liječenje slabovidnosti i strabizma.
Dijagnostika oka je takođe na visokom nivou zahvaljujući sofisticiranim ultrazvučnim, kompjuterskim i elektrofiziološkim aparatima.
Radi se dijagnostika i liječenje oboljenja stražnjeg segmenta oka, medikal retina , ( primarna i sekundarna ), liječenje oboljenja makule ( DME, ARMD, CMO nakon TVCR, CNV kod visoke miopije ) primjenjuje se intravitrealno antiVEGF terapija.
Očna klinika je nastavna baza studentima u dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi medicinskog fakulteta, visoke zdravstvene škole i defektološkog fakulteta.
Takođe je referalni centar za edukacju ljekara i medicinskih sestara.
Na Očnoj klinici se rade naučni projekti, diplomski radovi, magistarske i doktorske disertacije, kao i druga naučna i stručna literatura.

ORGANIZACIONA STRUKTURA
OČNA POLIKLINIKA
Odgovorna medicinska sestra: Mirsada Osmić

AMBULANTE:

 • Prijemna ambulanta
 • Oftalmološka ambulanta I i II

Kontakt tel za naručivanje: 035 303 213, 035 303 276 i 035 303 268.
KABINETI:

 • Kabinet za glaukom sa perimetrijom Kontakt tel: 035 303 268
 • Kabinet za kontaktne leće Kontakt tel: 035 303 213
 • Kabinet za UZ dijagnostiku Kontakt tel: 035 303 261
 • Kabinet za lasersku mikrohirurgiju Kontakt tel: 035 303 269
 • Kabinet za liječenje ambliopije i strabizma Kontakt tel: 035 303 230
 • Kabinet za OCT Kontakt tel: 035 303 278

KADROVI
Ukupan broj uposlenika – 51
Ljekari specijalisti – 11
Ljekari specijalizanti -5
Medicinskih sestara sa VSS – 10
Medicinske sestre sa SSS – 18
Medicinski saradnici defektolozi-tiflolozi VSS – 5
Nemedicinskih uposlenika SSS – 2

ODJELJENJA
Odjeljenje za operativno liječenje
Šef Odjeljenja: dr. Jasmin Zvorničanin, mr.med.sci.
Odgovorna medicinska sestra: Dijana Fejzić, VSS

Odjeljenje za dnevnu hirurgiju
Odgovorna sestra: spec. geront, Biljana Sekulić, VSS

Odjeljenje za upalna i degenerativna oboljenja oka
Šef odjeljenja: prim.dr Halida Basić
Odgovorna sestra: Narcisa Ćatić, VSS

Odjeljenje za dječiju oftalmologiju
Šef odjeljenja: doc.dr.sc. Meliha Halilbašić, dr.med.
Odgovorna sestra: Amra Softić, VSS

OPERACIONI BLOK
Odgovorna medicinska sestra: Zumra Brkić,

DJELATNOSTI ORGANIZACIONIH JEDINICA
OČNA POLIKLINIKA
Očna poliklinika i pripadajući kabineti obavljaju specijalističko-konsultativne oftalmološke preglede uz prethodno zakazani termin kao i specijalističke preglede za hitna stanja poslije 16h, vikendom i praznicima.

 • Pregled biomikroskopom
 • Direktna i indirektna oftalmoskopija
 • Mjerenje očnog pritiska kontaktnim i bezkontaktnim tonometrom
 • Određivanje naočara
 • Automatska keratorefraktometrija
 • Oftalmološki pregled djece
 • Obrada i liječenje djece sa ambliopijom i strabizmom
 • Egzoftalmometrija
 • Obrada i obuka pacijenata za kontaktne leće
 • Glaukomska obrada
 • Neurooftalmološka obrada
 • Obrada pacijenata za medikal retinu
 • Argon laser
 • Nd-YAG laser
 • OCT dijagnostika makularne regije i vidnog živca

ODJELJENJA
Rad na odjeljenjima na našoj Klinici podrazumjeva preglede i dijagnostičke procedure usmjerene ka brzom i pravovremenom uspostavljanju tačne dijagnoze. Nakon uspostavljanja dijagnoze, pristupa se (u zavisnosti od stanja pacijenta) konzervativnom ili hirurškom liječenju oboljenja te praćenje razvoja bolesti.
Kod hirurškog liječenja očnih oboljenja, uposlenici su educirani, shodno svojiim profesijama, za uspješno obavljanje zdravstvenih usluga koji se izvode na našoj Klinici, a u skladu sa najvišim Evropskim standardima.
Tokom boravka pacijenta na našoj Klinici vrši se stalno praćenje uspješnosti dijagnostičkih, operativnih i terapijskih postupaka.
U sklopu odjeljenja za dnevnu hirurgiju obavljaju se hirurške procedure sa zadržavanjem pacijenta u bolnici do 24h (katarakta, pterigium, ksantelazma).

OPERACIONI BLOK

operacionom bloku vrše se operativni zahvati:

 • Ultrazvučna operacija katarakte (PHACO) kod djece i odraslih
 • Konvencionalna operacija katarakte (ECCE)
 • Vitreoretinalna hirurgija (operacije vitreusa i retine)
 • Intravitrealna aplikacija lijekova
 • Transplantacija rožnice
 • Operacije strabizma kod djece i odraslih
 • Antiglaukomski zahvati kod djece i odraslih
 • Operacije kapaka
 • Mali očni zahvati (ksantelazma, pterigij, halacion, bradavice)

Knjige i udžbenici u čijem pisanju su učestvovali uposlenici Klinike:

 1. Oftalmologija, Sarajevo: TKP Šahinpašić, 1998.
 2. Defektološki fakultet, 1993-1998, Tuzla: Univerzitet u Tuzli, 1998.
 3. Klinička upotreba viskoelastičnih supstanci u hirurgiji prednjeg segmenta oka. Tuzla: Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2002.
 4. Zaštita razvojnog doba, Tuzla/Wuppertal: Bosanska riječ/Das Bosnische Worte, 2004.
 5. Šećerna bolest, Tuzla: Univerzitet u Tuzli, 2003.
 6. Infektologija i zdravstvena njega infektivnih bolesnika, Printcom, Tuzla 2010.
 7. Oftalmologija sa zdravstvenom njegom, Univerzitet u Tuzli, In Scan, Tuzla 2013.
 8. Urgentna ultrasonografija oka Tuzla 2013.
 9. Osnovni principi anestezije i intenzivnog liječenja, Univerzitet u Tuzli, Off-set, Tuzla 2014.