Načelnik: Prof.dr.med.sci. Dženita Ljuca
Glavna medicinska sestra:  Nermina Grabić, diplomirana medicinska sestra
Medicinska sestra za poslove poboljšanja kvaliteta i edukacije
Tehnički sekretar:Ismeta Memišević
Kontakt:
e-mail:  info@ukctuzla.ba
adresa: Trnovac bb Tuzla
tel:  00 387 35 303 402
fax: 00 387 35 303 412

Prvi oblici zdravstvene zaštite žena u BiH počeli su upravo u Tuzli 1893.godine sa dolaskom prve liječnice- ginekologa dr. Teodore Krajewske. Vlada u Beču u okviru Austro-ugarske uprave u tom periodu je raspisala  konkurs objavljen u Švajcarskoj na koji se javila upravo dr. Krajewska, koja je bila asistent na Ginekološko-akušerskoj klinici u Ženevi, a kasnije joj se pridružila i dr Jadwiga Olszewska. Stoga se i svake godine obilježava Dan Klinike 30. maja.

Danas, u sklopu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Klinika za ginekologiju i akušerstvo zauzima posebno mjesto zahvaljujući kontinuiranoj edukaciji medicinskog osoblja bilježeći stalne uspjehe i zavidne rezultate sa kojima se možemo porediti sa bilo kojom klinikom u regiji pa i šire.

Klinika za ginekologiju i akušerstvo Tuzla od 2004. godine nosi epitet, a od 2017.godine je akreditovana ustanova sa 100% ispunjenim uslovima ,,Baby frendly standarda” i nosi naziv „Baby frendly hospital“- odnosno “Bolnica prijatelj beba“. Klinika je započela i proces akreditacije prema standardima Agencije za akreditaciju i kvalitet u zdravstvu. Klinika planira u narednom periodu postati ,, Bolnica- prijatelj majki.

Kliniku čini pet odjeljenja (Porođajno odjeljenje, Odjeljenje za novorođenčad, Odjeljenje za patologiju trudnoće, Ginekološko odjeljenje sa poluintenzivnom njegom, Odjeljenje za dnevnu hirurgiju) sa ukupno 179 kreveta, sedam ambulanti (Opšta ginekološka ambulanta, Onkološka ambulanta, Prijemna ambulanta, Ambulanta za patologiju i liječenje grlića maternice, Ambulanta za reproduktivnu medicinu, Perinatološka ambulanta 1 i 2), jedan citološki laboratorij, dva kabineta (jedan za ultrazvuk i Color-dopler i jedan za kolposkopiju).

Klinika zapošljava ukupno 115 uposlenika: 24 ljekara specijalista ginekologije i akušerstva i jedan pedijatar-neonatolog (Profesora dr med sci na Klinici ima 5,Subspecijalista ima 9, Doc dr med sci 10, Primarijusa  13, Magistara medicinskih nauka 10), 3 ljekara na specijalizaciji, 10 diplomiranih medicinskih sestara, 1 diplomirani menadžer u zdravstvu, 74 medicinske sestre-akušerke SSS, 1 tehnički sekretar, 1 ekonom.

ORGANIZACIONA STRUKTURA KLINIKE

ODJELJENJA

 

GINEKOLOŠKA POLIKLINIKA