V.D. Načelnika: doc.dr.med.sc. Igor Hudić

Glavna medicinska sestra:  Edina Mešanović, diplomirana medicinska sestra

Tehnički sekretar:Ismeta Memišević

Kontakt:
e-mail:  info@ukctuzla.ba: ismeta.memisevic@ukctuzla.ba

adresa: Trnovac bb Tuzla

tel:  00 387 35 303 402

fax: 00 387 35 303 421

 

Prvi oblici zdravstvene zaštite žena u BiH počeli su upravo u Tuzli 1893.godine sa dolaskom prve liječnice- ginekologa dr. Teodore Krajewske. Vlada u Beču u okviru Austro-ugarske uprave u tom periodu je raspisala konkurs objavljen u Švajcarskoj na koji se javila upravo dr. Krajewska, koja je bila asistent na Ginekološko-akušerskoj klinici u Ženevi, a kasnije joj se pridružila i dr Jadwiga Olszewska. Stoga se i svake godine obilježava Dan Klinike 30. maja.
Danas, u sklopu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Klinika za ginekologiju i akušerstvo zauzima posebno mjesto zahvaljujući kontinuiranoj edukaciji medicinskog osoblja bilježeći stalne uspjehe i zavidne rezultate sa kojima se možemo porediti sa bilo kojom klinikom u regiji pa i šire.
Klinika za ginekologiju i akušerstvo Tuzla od 2004. godine nosi epitet, a od 2017.godine je akreditovana ustanova sa 100% ispunjenim uslovima ,,Baby frendly standarda” i nosi naziv „Baby frendly hospital“- odnosno “Bolnica prijatelj beba“. Klinika je započela i proces akreditacije prema standardima Agencije za akreditaciju i kvalitet u zdravstvu. Klinika planira u narednom periodu postati ,, Bolnica- prijatelj majki.

 

Kliniku čini šest odjeljenja (Odjeljenje za perinatologiju u sklopu koga se nalazi tri odsjeka: Odsjek za fetomateralnu medicinu, Odsjek babinjara i Porođajni odsjek, zatim Odjeljenje za novorođenčad, Odjeljenje za reproduktivnu medicinu, Odjeljenje opšte ginekologije, Odjeljenje ginekološke onkologije, Odjeljenje za dnevnu hirurgiju) sa ukupno 179 kreveta, osam ambulanti (Opšta ginekološka ambulanta, Onkološka ambulanta, Prijemna ambulanta, Ambulanta za patologiju grlića maternice, Ambulanta za reproduktivnu medicinu, Ambulanta za mikroinvazivnu hirurgiju, Perinatološka ambulanta 1 i 2, Ambulanta za neonatologiju), jedan citološki laboratorij, dva kabineta (jedan za ultrazvuk i Color-dopler i jedan za kolposkopiju).

Klinika zapošljava ukupno 113 uposlenika: 24 ljekara specijalista ginekologije i akušerstva i jedan pedijatar-neonatolog ( Profesora dr med sci na Klinici ima 5,Subspecijalista ima 9, Doc dr med sci 10, Primarijusa 13, Magistara medicinskih nauka 10), jedan ljekar na specijalizaciji, jedan doktor medicine, 12 diplomiranih medicinskih sestara, 1 diplomirani menadžer u zdravstvu, 71 medicinska sestra-akušerka SSS, 1 tehnički sekretar, 1 ekonom.

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA KLINIKE

ODJELJENJA

 

GINEKOLOŠKA POLIKLINIKA