VD Načelnik Klinike: Prim.dr. Ružica Zagorčić

Glavni tehničar: Mirza Ćorić, magistar zdravstvene njege i menadžmenta

Medicinska sestra za poslove poboljšanja kvaliteta i edukacije: Amra Fišeković, dipl.med.sestra

Sekretar Klinike:

Kontakt: 00387 35 293 488;
00387 35 306 656

e-mail: info@ukctuzla.ba

INFORMACIJE ZA VRIJEME TRAJANJA COVID 19 PANDEMIJE

Informacije za pacijente u Covid bolnici možete dobiti svaki dan u terminu od 14.00 do 16.00 na tel. 035 306 640. Kontakt osoba je ljekar po rasporedu.
Informacije za pacijente u Respiratornom centru možete dobiti svaki dan u terminu od 14.00 do 16.00 na tel. 035 306 661. Kontakt osoba je ljekar po rasporedu.
Uputstvo za posjetioce u vrijeme trajanja pandemije COVID-19, možete skinuti na Uputstvo za posjetioce – COVID.

 

Klinika za plućne bolesti je smještena na lokalitetu naselja Slavinovići, na 3000 kvadratnih metara najsavremenijeg bolničkog prostora uključujući i multimedijalni amfiteatar sa 80 mjesta.

DJELATNOST KLINIKE

Na Klinici za plućne bolesti vrši se dijagnostika i liječenje plućnih bolesti, tumora respiratornog trakta, izvode se bronhoskopije, kao i kompletna pulmološka i alergološka obrada bolesnika. Liječe se bolesnici sa malignim oboljenjima respiratornog sistema ili sa posljedicama i komplikacijama tih oboljenja. U okviru pristupa liječenja tumora respiratornog trakta aplicira se citostatska terapija i primjenjuje najsavremeniji protokoli hemioterapije, koji su usklađeni sa međunarodnim preporukama i nacionalnim vodičima. Nakon pripreme i aplikacije premedikacije, bolesnici venskim putem primaju hemioterapiju prema smjernicama za određeni tip karcinoma od kojeg boluju. Primanje lijeka traje nekoliko sati.

Nabavkom aparata polisomnograf-a na Klinici za plućne bolesti od avgusta 2011. godine u primjeni je metoda pomoću koje je moguće dijagnostikovati vrste poremećaja disanja u snu (sleep apnea). Polisomnografija je neinvazivna metoda mjerenja vitalnih parametara tokom spavanja (EEG, EOG, EMG, EKG, pulsna oksimetrija, intenzitet disanja, pokreti zida grudnog koša i trbuha, pokreti nogu i još niz dodatnih specijalnih mjerenja). Mjerenje se sprovodi preko elektroda i specijalnih senzora i uobičajeno se izvodi noću, kada se prati fiziološki tok spavanja, mada se može snimati svako spavanje, uključujući i kratke dremeže tokom dana, koji mogu ukazivati na neke neurološke bolesti ili na loš kvalitet noćnog spavanja. Od 83 definisana poremećaja sna, najčešći je “sleep apnea”. Sleep apnea je primarni faktor rizika za nastanak niza kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih, plućnih i dr. bolesti, ali ukoliko se na vrijeme uspostavi tačna dijagnoza, apneu je moguće uspješno liječiti.

Klinika za plućne bolesti posjeduje opremljenu apoteku preko koje se vrši nabavka antituberkulotika na području Tuzlanskog kantona.

Klinika za plućne bolesti kapaciteta je 94 bolesnička kreveta i 10 bolesničkih kreveta u Dnevnoj bolnici za maligne bolesti.

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA
POLIKLINIKA

Ambulante:

 • Prijemna ambulanta
 • Specijalistička ambulanta

Savjetovališta:

 • Savjetovalište za hronične i nespecifične plućne bolesti
 • Savjetovalište za alergijske bolesti pluća
 • Savjetovalište za tuberkulozu pluća
 • Savjetovalište za maligna oboljenja pluća

Kabineti:

 • Bronhološki kabinet
 • Kabinet za funkcionalno ispitivanje respiratorne sposobnosti
 • Rtg kabinet
 • Alergološki kabinet
 • Kabinet za polisomnografiju

Dnevna bolnica za maligne bolesti pluća

Onkološki konzilijum
za maligne bolesti, medijastinuma i pluća

ODJELJENJA

 • Odjeljenje za poluintenzivnu njegu
 • Odjeljenje za nespecifične plućne bolesti
 • Odjeljenje za pulmoalergologiju
 • Odjeljenje za maligne bolesti
 • Odjeljenje za tuberkulozu

 

POLIKLINIKA
Odgovorni medicinski tehničar: Jasmin Halilović, visoki med.tehničar

AMBULANTE:
Prijemna ambulanta
U Prijemnoj ambulatni vrše se prijem hitnih i zakazanih prijema, obrada i opservacija pacijenata.
Pri prijemu pacijenata u Odjeljenje otvara se: istorija bolesti, klinički put i uzima se sestrinska anamneza i otvara sestrinska dokumentacija. Pacijent se protokoliše i vrši se sanitarna obrada i upućuje na Odjeljenje radi daljeg liječenja.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon : 035 306 647

Specijalistička ambulanta
Specijalističko-konsultativna djelatnost obavlja se u ambulanti od strane svih ljekara klinike, po utvrđenom rasporedu od 11h do 14.30h.
Obavljaju se pregledi upućenih pacijenata u specijalističku ambulantu po zakazanim terminima.
Za kontrolni pregled osim zdravstvene knjižice pacijenti treba da ponesu uputnicu za specijalistički pregled, otpusno pismo/specijalistički nalaz i planirane lab.dijagnostičke nalaze koji su naznačeni u otpusnom pismu/specijalističkom nalazu.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon : 035 306 671 035 306 647