Načelnik Klinike: Doc.dr.med.sc.prim.Suvad Dedić
Glavni tehničar:
Mirza Ćorić, mr. zdravstvene njege i menadžmenta
Medicinska sestra za poslove poboljšanja kvaliteta i edukacije :
Amra Fišeković, dipl.med.sestra
Sekretar Klinike:
Sabina Avdić
Kontakt:
00387 35 293 488; 00387 35 306 656
e-mail: info@ukctuzla.ba

Klinika za plućne bolesti je smještena na lokalitetu naselja Slavinovići, na 3000 kvadratnih metara najsavremenijeg bolničkog prostora uključujući i multimedijalni amfiteatar sa 80 mjesta i savremno opremljenu apoteku preko koje se vrši nabavka i distribucija antituberkulotika na području Tuzlanskog kantona.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

ODJELJENJA:

 • Odjeljenje za poluintenzivnu njegu
 • Odjeljenje za nespecifične plućne bolesti
 • Odjeljenje za pulmoalergologiju
 • Odjeljenje za maligne bolesti
 • Odjeljenje za tuberkulozu

 

POLIKLINIKA
Odgovorni medicinski tehničar:Nedim Hadžimehmedović, dipl.med.tehničar

 

AMBULANTE:

 • Prijemna ambulanta
 • Specijalistička ambulanta

 

SAVJETOVALIŠTA:

 • Savjetovalište za hronične i nespecifične plućne bolesti
 • Savjetovalište za alergijske bolesti pluća
 • Savjetovalište za tuberkulozu pluća
 • Savjetovalište za maligna oboljenja pluća

 

KABINETI:

 • Bronhološki kabinet
 • Kabinet za funkcionalno ispitivanje respiratorne sposobnosti
 • Rtg kabinet
 • Alergološki kabinet
 • Kabinet za polisomnografiju

 

ONKOLOŠKI KONZILIJUM

za maligne bolesti, medijastinuma i pluća
POREMEĆAJ DISANJA U SNU- sleep apnea
Nabavkom aparata polisomnograf-a  na Klinici za plućne bolesti  od avgusta 2011. godine u primjeni je metoda pomoću koje je moguće dijagnostikovati vrste poremećaja disanja u snu. Polisomnografija je  neinvazivna metoda mjerenja vitalnih parametara tokom spavanja (EEG, EOG, EMG, EKG, pulsna oksimetrija, intenzitet disanja, pokreti zida grudnog koša i trbuha, pokreti nogu i još niz dodatnih specijalnih mjerenja). Mjerenje se sprovodi preko elektroda i specijalnih senzora i uobičajeno se izvodi noću, kada se prati fiziološki tok spavanja, mada se može snimati svako spavanje, uključujući i kratke dremeže tokom dana, koji mogu ukazivati na neke neurološke bolesti ili na loš kvalitet noćnog spavanja. Od 83 definisana poremećaja sna, najčešći je “sleep apnea”. Sleep apnea je  primarni faktor rizika za nastanak niza kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih, plućnih i dr. bolesti, ali ukoliko se na vrijeme uspostavi tačna dijagnoza, apneu je moguće uspješno liječiti.

DJELATNOST KLINIKE:

Na Klinici za plućne bolesti  vrši se dijagnostika i liječenje plućnih bolesti, tumora respiratornog trakta, izvode se bronhoskopije, kao i kompletna pulmološka i alergološka obrada bolesnika. Liječe se bolesnici sa malignim oboljenjima respiratornog sistema ili sa posljedicama i komplikacijama tih oboljenja. U okviru pristupa liječenja tumora respiratornog trakta aplicira se citostatska terapija i primjenjuje najsavremeniji protokoli hemioterapije, koji su usklađeni sa međunarodnim preporukama i nacionalnim vodičima. Nakon pripreme i aplikacije premedikacije, bolesnici venskim putem primaju hemioterapiju prema smjernicama za određeni tip karcinoma od kojeg boluju. Primanje lijeka traje nekoliko sati.

Klinika za plućne bolesti kapaciteta je 94 bolesnička kreveta i 6 bolesničkih kreveta u Dnevnoj bolnici za maligne bolesti.