Služba za kancelarijsko i arhivsko poslovanje

V.D. Šef Službe: Muharemović Adisa, dipl. pravnik

Kontakt:

Tel.: 0387 35 303 682
Tel.:
0387 35 303 377
e-mail.:
info@ukctuzla.ba

Odgovorni referent za prijem i otpremu pošte:

Odgovorni voditelj medicinske dokumentacije:

Odgovorni arhivar : Jerkić Sanela, prof

DJELATNOST SLUŽBE

 

 • Prijem i otpreme interne i eksterne pošte
 •  Vođenje propisanih protokola (djelovodnik predmeta i akata, protokol povjerljive i strogo povjerljive pošte, interne dostavne knjige itd.)
 • Postupanje po zahtjevima stranaka za izdavanje kopija i prepisa medicinske i druge dokumentacije
 • Prijem i obrada dokumentacije bolesnika
 • Daktilografski poslovi
 • Sređivanje dokumentacije radi arhiviranja
 • Preuzimanje dokumentacije organizacionih jedinica i arhiviranje predmeta i akata
 • Vođenje i ažuriranje arhivskih knjiga
 • Predlaganje registraturnog materijala za izlučivanje
 • Provođenje postupka izlučivanja u saradnji sa nadležnim Arhivom
 • Dostava nadležnom Arhivu predmeta i akata radi arhiviranja
 • Davanje uputstava zaposlenicima organizacionih jedinica u vezi sa odlaganjem registraturnog materijala.