Šef: Adnan Okanović, dipl. kriminalista
Kontakt: + 387 35 303 663;
303 541
Djelatnost obuhvata poslove fizičke i tehničke zaštite koji se odnose na zaštitu ljudi, imovine, objekata i prostora. Fizička zaštita predstavlja zaštitu ljudi i imovine od uništenja, oštećenja, krađe i drugih oblika opasnog ili štetnog djelovanja na zdravlje i život ljudi, odnosno na imovinu. Tehnička zaštita, predstavlja zaštitu ljudi i imovine tehničkim sredstvima i opremom koja je namijenjena za te potrebe. Poslove fizičke zaštite ljudi, imovine, objekat i prostora u Ustanovi obavljaju certificirani čuvari, dok poslove recepcionara, kontrole parking prostora i primjenu mjera iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara obavljaju necertificirani uposlenici Službe.