Šef Zavoda: Prof. dr Ermina Iljazović, specijalista patološke anatomije
Tel. ++ 387 35 303 542
e-mail: ermina.iljazovic@ukctuzla.ba
Odgovorni tehničar Zavoda: Mersiha Kalesić, dipl.ing.med.laboratorijske dijagnostike
Tel: ++ 387 35 303 515 i 303 574
e-mail: mersiha.kalesic@ukctuzla.ba
Informacije o nalazima: (od 14-15,30 casova): Tel.++387 35 303 534
Prijemna ambulanta: Tel.++ 387 35 303 515
Preuzimanje tijela umrlih: Tel.++ 387 35 303 357

Djelatnost Zavoda

Obrada i standardna mikroskopska dijagnostika malih tkivnih uzoraka dobivenih endoskopskim metodama, biopsijom iglom, probatornim, hirurškim biopsijama kao i na materijalu dobivenom nakon hirurških intervencija Obrada i mikroskopska dijagnostika hirurških uzorka svježeg tkiva na kriostatskim rezovima za urgentne intraoperativne (ex temore) analize,

 • Primjena specijalnih histohemijskih bojenja i imunohistohemijskih bojenja tkiva sa više od 200 specifičnih antitijela
 • Obrada i analiza aspiracionih i eksfolijativnih citoloških uzoraka
 • DNA tipizacija HLA antigena klase I i klase II metodom PCR-SSOP, PCR-SSP i metodom analize sekvenceza (PCR-SBT)
 • Utvrđivanje DNA profila analizom 15 STR genskih lokusa i amelogenina (16 STR lokusa)
 • Identifikacija 19 mutacija na CFTR genu za molekularnu dijagnostiku cistične fibroze
 • Identifikacija i tipizacija humanog papiloma virusa (HPV) u brisu grlića maternice
 • Hromogena in situ hibridizacija (CISH) i fluorescentna in situ hibridizacija (FISH) za procjenu amplifikacije HER 2 na tkivnim uzorcima karcinoma dojke
 • Fluorescentna in situ hibridizacija za dijagnostiku hromozomskih aberacija
 • Analiza konstitutivnog kariotipa metodom G pruganja
 • Kvalitativni RT PCR za dokazivanje ekspresije BCR/ABL i PML/RAR fuzionih gena
 •  Kvantitavini RT PCR za utvrdjivanje nivoa ekspresije BCR/ABL gena
 • Kvalitativna analiza gena odgovornih za rezistenciju na imatibin mesylat (Gleevek)
 • Protočno citometrijska analiza imunofenotipa leukemijskih ćelija periferne krvi i aspirate koštane srži, limfocita periferne krvi i broja matičnih CD34+ ćelija
 •  Kliničke obdukcije i djelatnost mrtvozorstva za umrle u UKC Tuzla
 • Ostalo (Pogledati u index-u usluga)

Organizaciona struktura Zavoda
Odjeljenje za patologiju
Odjeljenje za citologiju
Odjeljenje za molekularnu patologiju

 

 

ODJELJENJE ZA PATOLOGIJU
Šef Odjeljenja za patologiju: Doc.dr.med.sci. Zinaida Karasalihović, specijalista patološke anatomije
Tel. ++ 387 35 303 535
e-mail: zinaida.karasalihovic@ukctuzla.ba
Odgovorni tehničar Odjeljenja za patologiju: Vehid Guber , dipl.ing.med.lab.dijagnostike
Tel: ++ 387 35 303 515
e-mail: vehid.guber@ukctuzla.ba

Djelatnost Odjeljenja:

 • obrada i standardna mikroskopska dijagnostika na malim tkivnim uzorcima dobivenim endoskopskim metodama (ezofago-gastroskopija, enteroskopija, kolonoskopija, cistoskopija, laparoskopija, histeroskopija, bronhoskopija i dr.),
 • obrada i standardna mikroskopska dijagnostika uzoraka dobivenih biopsijom iglom (bubrega, jetre, tumori različitih sistema, tumori dojke) i probatornim hirurškim biopsijama
 • obrada i standardna mikroskopska dijagnostika na materijalu dobivenom nakon hirurških intervencja
 • obrada i mikroskopska dijagnostika na kriostatskim rezovima svježeg tkiva za urgentne intraoperativne (ex temore) analize hirurških uzoraka, za mikroskopsku analizu malih uzoraka kože, mišića, nerva i iglenih uzoraka jetre i bubrega za dijagnostiku reakcije odbacivanja transplantata;
 • primjena specijalnih histohemijskih bojenja (PAS, Gomori trichrom, Mallory trichrom, van Gieson-Weigert, Trichrom-Masson, Congo red, Sudan black, Oil red, Prussian blue, reticulin Jones i dr.
 • primjena imunohistohemijskih bojenja tkiva metodom EnVision i trostepene imunoperoksidaze sa spreptavidinom, sa više od 200 specifičnih, primarnih antitijela
 • Primjena direktne imunofluorescencije metode za dijagnostiku imunih depozita imunoglobulina i komponenti komplementa na svjezim uzorcima tkiva kože, mišića, nerva i iglenih uzoraka jetre i bubrega za dijagnostiku reakcije odbacivanja transplantata;
 • Klinicke obdukcije i djelatnost mrtvozorstva za umrle u UKC Tuzla
 • Ostalo (Pogledati u index-u usluga)

 

Uposlenici Odjeljenja:
Specijaliste patološke anatomije
Mr.med.sci.dr. Goran Šarkanović
Mr.med.sci.dr. Azra Sadiković
Mr.med.sci.dr.
Maja Konrad-Čustović

 

Ljekari na specijalizaciji:
Nevena dr. Poljašević
Jasna dr. Salkić

 

Laboratorijski tehničari:
Spomenka Hukić
Mahira Medanhodžić
Muhamed Hidanović
Amira Dugalić
Sanela Imamović
Boris Vukušić
Mirza Mulahalilović
Mirela Salihović

 

 

ODJELJENJE ZA CITOLOGIJU
Šef Odjeljenja: Mr.med.sci.dr. Maida Kuljanin, specijalista patološke anatomije
Tel: ++ 387 35 303 566
e-mail: maida.kuljanin@ukctuzla.ba
Odgovorna sestra Odjeljenja: Selma Hasanović, dipl.med.sestra
Tel: ++ 387 35 303 537
e-mail: selma.hasanovic@ukctuzla.ba

 • Djelatnost Odjeljenja:
 • Obrada i analiza uzoraka aspiracione, tankoiglene punkcije (FNA) štitne žlijezde i tumora različitih organa, uključujuci i tankoiglene aspiracione uzorke cističnih lezija dojke kao i transbronhalne uzorke dobivene tokom bronhoskopije
 • Obrada i analiza eksfolijativnih uzoraka svih organskih sistema i tjelesnih tečnosti, uključujuci i PAPA razmaze
 • Obrada punktata dobivenih iz tjelesnih šupljina i izrada parafinskog bloka od dobivenog materijala
 • Specijalna histohemijska i imunohistohemijska bojenja na citološkim uzorcima što omogućava analizu niza ćelijskih biljega i dijagnostiku nediferenciranih malignih tumora i subklasifikaciju pojedinih tumora.
 • Ostalo (Pogledati u index-u usluga)

 

Uposlenici Odjeljenja:
Citotehnolog:
Meliha Džaferbegović, medicinska sestra

 

ODJELJENJE ZA MOLEKULARNU PATOLOGIJU
Šef Odjeljenja: Prof.dr.med.sci. Elmir Čičkušić
Tel: ++ 387 35 303 508  i 303 509
e-mail:elmir.cickusic@ukctuzla.ba
Odgovorni tehničar Odjeljenja: Mr.sci.Jasmina Ovčina, dipl.med.sestra
Tel: ++ 387 35 303 549 i 303 509
e-mail: jasmina.ovcina@ukctuzla.ba

Sve analize tercijarnog nivoa u Odjeljenju molekularne patologije rade se po preporuci ljekara specijaliste određene oblasti.

Laboratorij za molekularnu dijagnostiku

 • Izolacija DNK iz ćelija periferne krvi, bukalne sluznice, uzoraka tkiva uzetih biopsijom ili iz u formalinu fiksiranih i u parafin uklopljenih tkiva
 • DNA tipizacija HLA antigena klase I i klase II na nižem nivou genske rezolucije metodom PCR-SSOP
 • DNA tipizacija na intermedijarnom nivou genske rezolucije metodom PCR-SSP
 • DNA tipizacija HLA antigena na visokom nivou rezolucije metodom analize sekvence ( PCR-SBT)
 • Utvrđivanje himerizma analizom 15 STR genskih lokusa i amelogenina kod pacijenata nakon transplantacije matičnih ćelija hematopoeze
 • Identifikacija 19 mutacija na CFTR genu za molekularnu dijagnostiku cistične fibroze
 • Utvrđivanje biološkog očinstva analizom 16 STR genskih lokusa
 • Identifikacija i tipizacija humanog papiloma virusa (HPV) u brisu grlića molekularnim metodama koje detektuju HPV DNA, Digene-ovim HPV DNA Hybride Capture testom II generacije
 • Hromogena in situ hibridizacija (DCSISH)  za procjenu amplifikacije HER 2 na tkivnim uzorcima karcinoma dojke
 • Kvalitativni RT PCR za dokazivanje ekspresije BCR/ABL i PML/RAR fuzionih gena
 • Kvantitavini RT PCR za utvrdjivanje nivoa ekspresije BCR/ABL gena
 • Kvalitativna analiza gena odgovornih za rezistenciju na imatibin mesylat (Gleevek)
 • Panel za trombofilije
 • Ostalo (Pogledati u index-u usluga)

Laboratoriji za citogenetiku

 • Analiza konstitutivnog kariotipa iz limfocita periferne krvi, metodom G pruganja
 • Analiza kariotipa iz ćelija koštane srži
 • Analiza kariotipa iz ćelija amnionske tečnosti
 • Analiza kariotipa iz horionskih resica
 • Analiza kariotipa iz krvi pupčanika
 • Ostalo (Pogledati u index-u usluga)

Laboratorij za protocnu citometriju

 • Protočno citometrijska analiza imunofenotipa leukemijskih ćelija periferne krvi i aspirate koštane srži
 • Protočno citometrijska analiza imunofenotipa limfocita periferne krvi
 • Protočno citometrijska analiza broj matičnih CD34+ ćelija
 • Ostalo (Pogledati u index-u usluga)

Uposlenici u Odjelu za molekularnu patologiju:
Ljekari specijalisti:
Dr.med.sci. dr.Damir Sabitović,  specijalista kliničke imunologije
Biolozi/Dipl.ing.tehnologije:
Mr.sci Emina Atiković, dipl.biolog
Mr.sci.Rusmir Berbić, profesor biologije
Dr.sci. Semir Mešanović, profesor biologije
Mr.sci.Semir Bećirović, profesor biologije
Milan Perić, profesor biologije
Nela Hadžić, dipl.ing. tehnologije
Silvija Avdić, dipl.ing. tehnologije

Laboratorijski tehničari:
Senad Dadanović
Zihnija Kamberović