11.7.2018.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2018. godinu
Klikni na link za pregled

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje lica na radna mjesta
Pomoćnika direktora za nastavu i naučnoistraživački rad
Oglas je objavljen u dnevnim novinama “Oslobođenje, 6.7.2018.god.
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA
867-1-1-29-4-64/18

Nabavka prehrambenih proizvoda.
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 44 od 29.06.2018.godine (S1-11340-18).

Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-53-5-65/18

Nabavka medicinskog potrošnog materijala – Hijaluronska kiselina
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 44 od 29.06.2018.godine (S1-11330-18)

Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-79-5-66/18

Nabavka medicinskog potrošnog materijala (IZOTOPI)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 44 od 29.06.2018.godine (S1-11331-18)

Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-60-5-58/18

Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj  40 od 15.06.2018.godine (S1-10381-18)

Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-60-5-52/18

Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj  36 od 01.06.2018.godine (S1-9078-18)

Klikni na link za pregled

 

 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-74-5-63/18

Nabavka reagensa i potrošnog materijala za elektroforezu proteina u serumu, urinu i likvoru

Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH”, broj: 40/18 od 15.06.2018. (S1-10386-18)

Klikni na link za pregled

 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-10-5-59/18

Nabavka medicinskog potrošnog materijala – reagensi i potrošni materijal

Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH”, broj: 40/18 od 15.06.2018. (S1-10382-18)

Klikni na link za pregled

 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-26-5-61/18

Nabavka usluga servisiranja vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 40, od 15.06.2018.godine (S1-10384-18)

Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-27-4-60/18

Obavještenje o poništenju dijela postupka – nabavka administrativnog materijala
Obavještenje objavljeno u “Službenom glasniku BiH”, broj: 40/18 od 15.06.2018. godine (S1-10383-18).

Klikni na link za pregled

18.6.2018.

ODLUKA o dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-76-3-57/18
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.38/18 od 08.06.2018.godine, broj obavještenja (S1-9730-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-75-3-54/18
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala -endoproteza kuka totalna -bescementna i reviziona , i endoproteza
koljena totalna i reviziona
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.38/18 od 08.06.2018.godine, broj obavještenja (S1-9591-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-3-4-56/18
Nabavka roba – medicinski osteosintetski materijal (parcijalna endoproteza ramena i parcijalna endoproteza kuka)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.38/18 od 08.06.2018.godine, broj obavještenja (S1-9593-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-3-5-55/18
Nabavka roba – medicinski osteosintetski materijal (parcijalna endoproteza ramena i parcijalna endoproteza kuka)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.38/18 od 08.06.2018.godine, broj obavještenja (S1-9592-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-27-5-53/18
Nabavka administrativnog materijala
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.36/18 od 01.06.2018.godine, broj obavještenja (S1-9271-18)
Klikni na link za pregled

7.6.2018.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava za lot 90
Klikni na link za pregled

7.6.2018.
ODLUKA
o izboru drugoplasiranog ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava i to za LOT 86
Klikni na link za pregled

6.6.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava
Klikni na link za pregled

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-73-3-51/18
Nabavka aparata za holter monitoring
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.34/18 od 25.5.2018.godine, broj obavještenja (S1-8950-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-61-3-49/18
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.34/18 od 25.5.2018.godine, broj obavještenja (S1-8800-18)
Klikni na link za pregled

16.5.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala- Hijaluronska kiselina (Dextranomer gel)
Klikni na link za pregled

16.5.2018.
ODLUKA
o izmjeni Plana javnih nabavki za 2018.godinu
Klikni na link za pregled

15.5.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Javna nabavka usluga servisiranja LIS-a
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-122-5-47/18
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.30/18 od 11.5.2018.godine, broj obavještenja (S1-7626-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-134-5-45/18
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.30/18 od 11.5.2018.godine, broj obavještenja (S1-7625-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-134-4-46/18
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.30/18 od 11.5.2018.godine, broj obavještenja (S1-7624-18)
Klikni na link za pregled

11.5.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Javna nabavka reagenasa i potrošnog materijala za imunohemijska ispitivanja za aparat Cobas e411
Klikni na link za pregled

8.5.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Javna nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog i oštrog otpada
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-60-5-43/18
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.28/18 od 4.5.2018.godine, broj obavještenja (S1-7356-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-60-5-44/18
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.28/18 od 4.5.2018.godine, broj obavještenja (S1-7485-18)
Klikni na link za pregled

3.5.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Javna nabavka bankarskih usluga
Klikni na link za pregled

3.5.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Javna nabavka reagenasa i potrošnog materijala za elektroforezu proteina u serumu, urinu i likvoru sa imunofiksacijom imunoglobulina primjenjiv za “Hydrasis 2 Scan focusing Sebia”
Klikni na link za pregled

3.5.2018.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci rezervnih dijelova za medicinske aparate a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

30.4.2018.
ODLUKA
o izboru
Javna nabavka protetsko-ortotskog matrijala
Klikni na link za pregled

30.4.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Javna nabavka roba-nabavka tehničkog potrošnog matrijala za građevinarstvo i hortikulturu
Klikni na link za pregled

30.4.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Javna nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

30.4.2018.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Javna nabavka prehrambenih proizvoda za lot 3
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-4-1-55-4-41/18
Nabavka medicinskih sredstava -dermatoskop
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.27/18 od 27.4.2018.godine, broj obavještenja (S1-7210-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-18-4-42/18
Nabavka rezervnih dijelova za računare, printere i servere
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.27/18 od 27.4.2018.godine, broj obavještenja (S1-7211-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-122-4-40/18
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.27/18 od 27.4.2018.godine, broj obavještenja (S1-7022-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-122-5-39/18
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.27/18 od 27.4.2018.godine, broj obavještenja (S1-6986-18)
Klikni na link za pregled

24.4.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka medicinskih sredstava-stanični separator za prikupljanje matičnih stanica hematopoeze
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-53-3-37/18
Nabavka medicinskog potrošnog materijala- Hijaluronske kiseline (Dextranomer gel)
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.25/18 od 20.04.2018.godine, broj obavještenja (S1-6486-18).
Klikni na link za pregled

17.4.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (IZOTOPI)
Klikni na link za pregled

16.4.2018.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba “administrativni materijal”
Klikni na link za pregled

16.4.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka roba “administrativni materijal”
Klikni na link za pregled

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-52-3-36/18
Nabavka mrkog uglja
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.23/18 od 13.04.2018.godine, broj obavještenja (S1-6346-18).
Klikni na link za pregled

10.4.2018.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala- reagensi i potrošni materijal primjenljiv za tehnologiju Architect Ci8200, i1000 i Cell Dyn Ruby, (proizvođača “Abbot”)
Klikni na link za pregled

10.4.2018.
ODLUKA
o izboru drugoplasiranog ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-51-3-35/18
Nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog i oštrog otpada
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.21/18 od 6.04.2018.godine, broj obavještenja (S1-5718-18).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-122-5-34/18
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.21/18 od 6.04.2018.godine, broj obavještenja (S1-5685-18).
Klikni na link za pregled

5.4.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka roba – “potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju”
Klikni na link za pregled

4.4.2018.
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka rezervnih dijelova za računare, printere i servere
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-165-5-33/18
Nabavka usluga servisiranja UPS-ova i Agregata
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.20/18 od 30.03.2018.godine, broj obavještenja (S1-5519-18).
Klikni na link za pregled

30.3.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka radova -radovi na izradi fasade na objektu “Radiologija”
Klikni na link za pregled

30.3.2018.
ODLUKA
o izboru
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala (parcijalna endoproteza ramena i parcijalna endoproteza kuka)
LOT 2-Parcijalna endoproteza kuka
Klikni na link za pregled

30.3.2018.
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala (parcijalna endoproteza ramena i parcijalna endoproteza kuka)
LOT 1-Parcijalna endoproteza ramena
Klikni na link za pregled

29.3.2018.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga -servisiranje motornih vozila
Klikni na link za pregled

27.3.2018.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinskih sredstava-Dermatoskop
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-27-8-32/18
Obavještenje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” br.19/18 od 23.03.2018.godine, broj obavještenja (S2-4857-18)
Klikni na link za pregled

21.3.2018.
ODLUKA
i izmjena odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za LOT 240 i 244
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava
Klikni na link za pregled

21.03.2018. godine
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) za nabavku reagenasa i potrošnog materijala primjenjivih za analizatore Advia 1800 i Centauri XPT, proizvođača “SIEMENS” , a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

 

19.3.2018.
INFORMACIJA
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1, tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), o nabavci usluga servisiranja LIS sistema, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

 

Više