Metoda za liječenje tumora jetre bez operativnog zahvata, tzv. etanolska ablacija tumora jetre, je procedura koja je primjenjiva na izuzetno odabranu grupu pacijenata, a koja se u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla uspješno radi još od 1995.godine.

Kriteriji za pacijente
Kriteriji su glavna prepreka za liječenje onih pacijenata koji imaju mnogostruke promjene u jetri a to su veličina i položaj tumora.
Prema riječima načelnika Klinike za interne bolesti prof.dr.med.sci.Nermina Salkića, ovom procedurom se mogu tretirati promjene do 50mm veličine ili do 3 promjene čiji ukupni, sabranipromjer ne prelazi 50-60 mm. Takođe, ne mogu se tretirati tumori u blizini većih krvnih sudova ili žučnih vodova, jer prilikom ablacije tumora, dolazi do uništavanja susjednog zdravog tkiva, te bi moglo doći do oštećenja zida krvnog suda i posljedično ozbiljnih, pa čak i smrtonosnih unutrašnjih krvarenja.

Etanolskoj ablaciji tumora jetre je metoda pri kojoj se direktno u tumor, pod kontrolom ultrazvuka ubrizgava određena količina apsolutnog alkohola.
” Princip izvođenja perkutane etanolske ablacije je vrlo jednostavan. Pod kontrolom ultrazvuka, posebno konstruisanom iglom koja na vrhu ima raspoređene bočne otvore, ljekar ulazi u tumorsku masu, te potom ubacujemo 96%-ni alkohol u tumor u količini koju prethodno izračunamo na osnovu veličine tumora, pojasnio je prof.dr. Nermin Salkić

Alkohol je otrov za sve ćelije i na sve ćelije djeluje isto – dakle i na zdrave i na bolesne. Mi ciljano ubrizgavamo alkohol u tumor čime primarno djelujemo na tumorske ćelije koje želimo da uništimo, ali isto tako uništimo i jedan uski prsten zdravih ćelija u okolici tumora. Djelovanje alkohola je dvojako: on prvo dovodi do dehidratacije ćelija – dakle njihovog sušenja, uz istovremeno djelovanje na ćelijski zid koji puca pod njegovim djelovanje. Sekundarno djelovanje je što alkohol dovodi do tzv.denaturacije proteina ćelije, dakle do promjene hemijskih svojstava ovih proteina. Sve u konačnici dovodi do željenog rezultata – a to je smrt ćelije, rekao je načelnik, prof.dr. Salkić.

Etanolska ablacija kao i većina drugih ablativnih tehnika može postići odumiranje tumora u procentu od 90-100% zavisno od veličine – generalno gledano, što je tumor manji, to je procenat odumiranja veći.
Najbolji rezultati se postižu sa primarnim tumorima jetre, tzv. hepatocelularnim karcinomima. Kada su u pitanju mali tumori jetre, svjetske studije pokazuju da nema osobite razlike u ishodu između pacijenata koji se tretiraju ablacijom i onih koji se operišu.
Sa metastazama, rezultati su skrominiji i ovdje ablacija ima više palijativnu ulogu u svrhu produžavanja života pacijenta. Otprilike, nakon uspješnog liječenja, stepen recidiva – povratka tumora na istom ili drugom mjestu je oko 50%. Sa ablacijom ste u prednosti, što proceduru opet možete ponoviti i spriječiti da tumor naraste. Takođe, za veće tumore hirurški tretman, ako je moguć, daje značajno bolje rezultate
Procedura se izvodi u lokalnoj anesteziji i traje 20-tak minuta i obično je potrebno 2-6 ovakvih tretmana da bi se tumor uništio.

Liječenje tumora jetre je multidisciplinarni posao – i ovo se radi zajedničkim radom gastroenterologa,hirurga i onkologa, tako da zavisno od tipa tumora – može slijediti neki tip hemoterapije ili čak i operacije.