21.12.2020.
ODLUKA
o odobravanju javne nabavke
Klikni na link za pregled

21.12.2020.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki za 2020.godinu
Klikni na link za pregled

16.11.2020.
ODLUKA
o odobravanju javne nabavke medicinske opreme
Klikni na link za pregled

16.11.2020.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o izmjenama Odluke o nabavci Aparature za zbrinjavanje infektivnog i oštrog otpada
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o nabavci opreme
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o izmjeni Odluke o nabavci zaštitne opreme broj 01-8-8-3/20 od 23.6.2020. godine
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o nabavci medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o nabavci medicinskih sredstava
Nabavka reagenasa, potrošnog i ostalog materijala potrebnog za dijagnostiku SARS-CoV-2 za potrebe Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku
Klikni na link za pregled

26.6.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020.godinu
Klikni na link za pregled

29.05.2020.
ODLUKA
o izmjeni Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

29.05.2020.
Odluka
o izmjeni Odluke o nabavci CT aparata i digitalnog RTG aparata
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

11.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

19.2.2020.
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-183-3-195/20
Nabavka prehrambenih proizvoda Grupa 1
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 8.1.2021. godine (S1-66-21)
Klikni na link za pregled

12.1.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja UPS uređaja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-121-5-197/20
Nabavka zaštitne opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 8.1.2021. godine (S1-373-21)
Klikni na link za pregled

8.1.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja LIS-a
Klikni na link za pregled

6.1.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

6.1.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka kitova za izolaciju virusne RNK
Klikni na link za pregled

4.1.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka rezervnih dijelova za medicinske aparate
Klikni na link za pregled

4.1.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka rezervnih dijelova za medicinske aparate
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-57-5-193/20
Nabavka višeslojnog CT aparata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 84. od 25.12.2020. godine (S1-24628-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-174-3-186/20
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za protočni cotometar BD Facs Canto II
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 84. od 25.12.2020. godine (S1-24415-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-151-191/20
Nabavka usluga servisiranja aparata za dijalizu proizvođača Braun
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 84. od 25.12.2020. godine (S1-24511-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-180-5-192/20
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača “Philips”
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 84. od 25.12.2020. godine (S2-24627-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-79-5-194/20
Nabavka medicinskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 84. od 25.12.2020. godine (S1-24626-20)
Klikni na link za pregled

25.12.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke  Ultrazvučnog aparata
Klikni na link za pregled

24.12.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke  sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

24.12.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

21.12.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga Revizije finansijskog izvještaja JZU UKC Tuzla
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-169-3-180/20
Nabavka usluga održavanja i servisiranja LIS-a
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 82. od 18.12.2020. godine (S1-23773-20)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA O OBAVJEŠTENJU O NABAVCI
867-1-1-165-8-182/20
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 82. od 18.12.2020. godine (S2-23945-20)
Klikni na link za pregled

21.12.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku javne nabavke sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

21.12.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka nabavke
Klikni na link za pregled

18.12.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga zbrinjavanja patološkog i hemijskog otpada
Klikni na link za pregled

18.12.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga zbrinjavanja patološkog otpada
Klikni na link za pregled

14.12.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog i oštrog otpada
Klikni na link za pregled

14.12.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke-Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-143-4-177/20
Nabavka izotopa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 80. od 11.12.2020. godine (S1-23435-20)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-134-8-179/20
Nabavka usluga servisiranje UPS uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 80. od 11.12.2020. godine (S1-23591-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-142-4-176/20
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 80. od 11.12.2020. godine (S1-23434-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-142-5-175/20
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 80. od 11.12.2020. godine (S1-23433-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-121-4-178/20
Nabavka zaštitne opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 80. od 11.12.2020. godine (S1-23485-20)
Klikni na link za pregled

08.12.2020.
Informacija
Klikni na link za pregled

07.12.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagensa, potrošnog i ostalog materijala potrebnog za dijagnostiku SARS-CoV-2
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-121-4-174/20
Nabavka zaštitne opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78. od 04.12.2020. godine (S1-23050-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-158-4-173/20
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78. od 04.12.2020. godine (S1-22907-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-165-3-171/20
Nabavka prehrambenih prozvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 77. od 27.11.2020. godine (S1-22649-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-129-5-168/20
Nabavka medicinskih i tehničkih plinova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 77. od 27.11.2020. godine (S1-22491-20)
Klikni na link za pregled

27.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga servisiranja medicinske opreme za sterilizaciju proizvođača “Getinge”
Klikni na link za pregled

26.11.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja anestezioloških aparata
Klikni na link za pregled

26.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja anestezioloških aparata “Maquet”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-163-3-166/20
Nabavka usluga zbrinjavanja patološkog i hemijskog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75. od 20.11.2020. godine (S1-21969-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-162-3-162/20
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za elektroforezu proteina u serumu , urinu i likvoru sa imunofikasacijom imunoglobulina primjenjiv za Hydrasis 2 Scan Focusing (Sebia)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75. od 20.11.2020. godine (S1-21764-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-158-5-163/20
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75. od 20.11.2020. godine (S1-21778-20)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-158-8-164/20
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75. od 20.11.2020. godine (S2-21884-20)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-158-8-165/20
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75. od 20.11.2020. godine (S2-21885-20)
Klikni na link za pregled

20.11.2020.
ODLUKA
o poništenju postupka nabavke
Nabavka izotopa
Klikni na link za pregled

20.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja respiratora proizvođača Maquet
Klikni na link za pregled

20.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja aparata BenchMark Ventana
Klikni na link za pregled

18.11.2020.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja JZU UKC Tuzla za period 01.01.-31.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

16.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavka usluga servisiranje medicinske opreme proizvođača “Philips”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-92-4-161/20
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku za Zavod za patologiju
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 73. od 13.11.2020. godine (S1-21644-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-92-5-160/20
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku za Zavod za patologiju
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 73. od 13.11.2020. godine (S1-21643-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-158-5-156/20
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 73. od 13.11.2020. godine (S1-21254-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-119-5-154/20
Nabavka medicinskih rukavica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 73. od 13.11.2020. godine
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-119-4-155/20
Nabavka medicinskih rukavica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 73. od 13.11.2020. godine
Klikni na link za pregled

12.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
u otvorenom postupku javne nabavke usluga servisiranja medicinske opreme-aparata za dijalizu proizvođača “Braun”
Klikni na link za pregled

12.11.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

12.11.2020.
Informacija
Klikni na link za pregled

11.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja izolatora- komora za citostatike
Klikni na link za pregled

11.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene
Klikni na link za pregled

10.11.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Klikni na link za pregled

10.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-155-3-151/20
Nabavka usluga servisiranje respiratora proizvođača MAQUET
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 69. od 30.10.2020. godine (S1-20210-20)
Klikni na link za pregled

3.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka zaštitne opreme
Klikni na link za pregled

3.11.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka zaštitne opreme
Klikni na link za pregled

3.11.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba- potrošnog i ostalog materijala potrebnog za dijagnostiku SARS-CoV-2
Klikni na link za pregled

3.11.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka reagenasa. potrošnog i ostalog materijala potrebnog za dijagnostiku SARS-CoV-2
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-153-3-150/20
Nabavka usluga servisiranja aparata BenchMark Ventana
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 23.10.2020. godine (S1-19947-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-91-5-147/20
Nabavka medicinskih sredstava za neurovaskularne procedure
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 23.10.2020. godine (S1-19837-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-91-4-148/20
Nabavka medicinskih sredstava za neurovaskularne procedure
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 23.10.2020. godine (S1-19838-20)
Klikni na link za pregled

22.10.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka potrošnog materijala za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku
Klikni na link za pregled

22.10.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka potrošnog materijala za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku
Klikni na link za pregled

21.10.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (šavni konci)
Klikni na link za pregled

21.10.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (šavni konci)
Klikni na link za pregled

19.10.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme-višeslojni CT aparat za potrebe Izolatorija smještenog u JZU UKC Tuzla Klinika za plućne bolesti
Klikni na link za pregled

16.10.2020.
Informacija
Klikni na link za pregled

8.10.2020.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka roba ” medicinski i tehnički plinovi”
Klikni na link za pregled

8.10.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka reagensa i potrošnog materijala primjenjivih za specijalna imunohistohemijska, imunofluoroscentna bojenja i in situ hibridizaciju
Klikni na link za pregled

8.10.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka reagensa i potrošnog materijala primjenjivih za specijalna imunohistohemijska, imunofluoroscentna bojenja i in situ hibridizaciju
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-110-5-139/20
Nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog i oštrog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 61. od 02.10.2020. godine (S1-18146-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-143-3-138/20
Nabavka izotopa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 61. od 02.10.2020. godine (S1-18072-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-111-5-142/20
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 61. od 02.10.2020. godine (S1-18311-20)
Klikni na link za pregled

5.10.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka vacuum epruveta, sistema i pribora za uzimanje krvi
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-57-8-133/20
Nabavka višeslojnog CT-a
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59. od 25.09.2020. godine (S1-17681-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-90-5-135/20
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za tehnologiju Architect ci8200 architect i1000 i Cell-Dyn Ryby
(proizvođača Abbott)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59. od 25.09.2020. godine (S1-17900-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-34-5-134/20
Nabavka reagenasa i laboratorijskog potrošnog materijala primjenjiv za imunološki analizator BEP 2000 (Siemens), i nefelometar BN II (Siemens) za Zavod za mikrobiologiju i nefelometar BN II (Siemens), Fibrintimer (Siemens), Syva Emit (Siemens) za Zavod za biohemiju
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59. od 25.09.2020. godine (S1-17899-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-142-3-136/20
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59. od 25.09.2020. godine (S1-17901-20)
Klikni na link za pregled

25.09.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja JZU UKC Tuzla za period 01.01.-31.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-78-5-127/20
Nabavka roba – reagenski i potrošni materijal primjenjiv za hematološki analizator Unicell DXH 900 Beckman Coulter
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 57. od 18.09.2020. godine (S1-17255-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-134-3-120/20
Nabavka usluga servisiranje UPS uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 57. od 18.09.2020. godine (S1-17160-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-156-5-123/20
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 57. od 18.09.2020. godine (S1-17181-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-48-5-128/20
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za automatizovani sistem Cobas 4800
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 57. od 18.09.2020. godine (S1-17256-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-156-4-124/20
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 57. od 18.09.2020. godine (S1-17182-20)
Klikni na link za pregled

16.09.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka tehničkog potrošnog materijala za građevinarstvo
Klikni na link za pregled

16.09.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka tehničkog potrošnog materijala za građevinarstvo
Klikni na link za pregled

16.09.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku
Klikni na link za pregled

16.09.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku
Klikni na link za pregled

15.09.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskih sredstava za neurovaskularne procedure
Klikni na link za pregled

15.09.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskih sredstava za neurovaskularne procedure
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-52-5-116/20
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 04.09.2020. godine (S1-16526-20)
Klikni na link za pregled

07.09.2020.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinskih rukavica
Klikni na link za pregled

07.09.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskih rukavica
Klikni na link za pregled

27.8.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog i oštrog otpada za Lot 1 i Lot 2
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-129-3-110/20
Nabavka medicinskih i tehničkih plinova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52 od 21.08.2020. godine (S1-15436-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-77-5-112/20
Nabavka usluga verifikacije mjerila u zdravstvu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52 od 21.08.2020. godine (S1-15274-20)
Klikni na link za pregled

19.8.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
02-511-8/20

Klikni na link za pregled

 

19.8.2020.

ODLUKA

o izboru najpovoljnijeg ponuđača
02-734-8/20
Klikni na link za pregled

 

18.8.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-120-3-106/20
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transfuziološki materijali i reagensi)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 46 od 31.07.2020. godine (S1-14218-20)
Klikni na link za pregled

12.08.2020.
ODLUKA
o izmjeni odluke o nabavci medicinske opreme
Klikni na link za pregled

12.08.2020.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2020.
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 
867-1-1-121-3-109/20
Nabavka zaštitne opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 48 od 07.08.2020. godine (S1-14672-20)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 
867-1-1-57-8-107/20
Nabavka višeslojnog ct aparata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 48 od 07.08.2020. godine (S2-14297-20)
Klikni na link za pregled

11.08.2020.
ODLUKA
o poništenju javne nabavke – za javnu nabavku zajedničkog medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

11.08.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača – za javnu nabavku zajedničkog medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

11.08.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača – za javnu nabavku lijeka interferon beta
Klikni na link za pregled

11.08.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Klikni na link za pregled

11.08.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Klikni na link za pregled

11.08.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka rezervnih dijelova za medicinske aparate
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-45-5-101/20
Nabavka usluga servisiranje UPS uređaja i Agregata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 46 od 31.07.2020. godine (S1-14098-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-45-4-102/20
Nabavka usluga servisiranje UPS uređaja i Agregata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 46 od 31.07.2020. godine (S1-14099-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-119-3-104/20
Nabavka medicinskih rukavica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 46 od 31.07.2020. godine (S1-14097-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-19-5-99/20
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 44 od 24.07.2020. godine (S1-13781-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-19-4-100/20
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 44 od 24.07.2020. godine (S1-13782-20)
Klikni na link za pregled

21.7.2020.
ODLUKA
o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku kancelarijskig materijala i tiskanica broj: 02-448-10/20 od 24.6.2020. godine i to u dijelu za LOT 5 i LOT 6
Klikni na link za pregled

21.7.2020.
ODLUKA
o dodjeli Okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču
nabavka kancelarijskig materijala i tiskanica za Lot 5 i Lot 6
Klikni na link za pregled

21.7.2020.
ODLUKA
o izmjeni odluke
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-113-8-96/20
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 42 od 17.07.2020. godine (S2-13134-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-113-3-95/20
Nabavka CT aparata i digitalnog RTG aparata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 42 od 17.07.2020. godine (S1-13135-20)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-79-8-90/20
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 41 od 10.07.2020. godine (S2-12471-20)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-79-8-93/20
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 41 od 10.07.2020. godine (S2-12689-20)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-79-8-87/20
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 39 od 03.07.2020. godine (S2-11971-20)
Klikni na link za pregled

2.7.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

 

Više