12.08.2020.
ODLUKA
o izmjeni odluke o nabavci medicinske opreme
Klikni na link za pregled

12.08.2020.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2020.
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 
867-1-1-121-3-109/20
Nabavka zaštitne opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 48 od 07.08.2020. godine (S1-14672-20)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 
867-1-1-57-8-107/20
Nabavka višeslojnog ct aparata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 48 od 07.08.2020. godine (S2-14297-20)
Klikni na link za pregled

11.08.2020.
ODLUKA
o poništenju javne nabavke – za javnu nabavku zajedničkog medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

11.08.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača – za javnu nabavku zajedničkog medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

11.08.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača – za javnu nabavku lijeka interferon beta
Klikni na link za pregled

11.08.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Klikni na link za pregled

11.08.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Klikni na link za pregled

11.08.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka rezervnih dijelova za medicinske aparate
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJEL