ODJELJENJE ZA OTORINOLARINGOLOGIJU

Šef Odjeljenja:  Dr. Emir Šehanović, specijalista ORL

Odgovorna medicinska sestra: Padžić Admira, dipl.med.sestra

Svakodnevni rad na odjeljenju podrazumijeva aktivnosti usmjerene na dijagnostiku i liječenje: oboljenja uha (upale, tumori, oštećenja sluha), oboljenja nosa i paranazalnih šupljina, oboljenja ždrijela i grkljana (tonzilitisi, urođene i stečene anomalije, maligna oboljenja). U tom pravcu preduzimaju se sljedeće dijagnostičke procedure: ORL pregled, ultrazvučni pregled vrata, rinomanometrija, videostroboskopija, fiberoptički-endonazalni pregled. Nakon uspostavljanja dijagnoze, pristupa se (u zavisnosti od stanja pacijenta) konzervativnom, farmakološkom ili hirurškom liječenju oboljenja. Kod hirurškog liječenja oboljenja uposlenici klinike su osposobljeni za uspješno izvođenje većine operacijskih zahvata koji se izvode na klinikama ovog ranga u okruženju. Kod liječenja oboljenja paranazalnih sinusa, koristi se sinusna endoskopska hirurgija (FESS).

 

ODJELJENJE ZA RINOSINUSOLOGIJU

Šef Odjeljenja: Mr.sc.dr. Hasan Altumbabić, specijalista ORL

Odgovorna medicinska sestra/tehničar: Almir Tupković, dipl.med.tehničar

Odjeljenje za rinosinusologiju se bavi dijagnosticiranjem i hirurškim liječenjem bolesti nosa i paranazalnih sinusa.
Od dijagnostičkih procedura se provode:
Rinomanometrija i Fiberoptički endonazalni pregled.
Od operativnih procedura se trenutno provode:

 • Rekonstrukcije deformiteta nosne pregrade i piramide (septoplastika i septorinoplastika),
 • Endoskopske operacije deformiteta nosne pregrade,
 • Endoskopske operacije sinonazalne polipoze,
 • Endoskopske operacije tumora paranazalnih sinusa,
 • Endoskopske operacije stenoze suznih kanala,
 • Endoskopske operacije dekompresije orbite,
 • Hiruško liječenje tumora nosa i paranazalnih sinusa

 

ODJELJENJE ZA TUMORE GLAVE I VRATA

Šef Odjeljenja:  Prof.dr.med.sci. Begzada Hasukić, primarijus, specijalista ORL

Odgovorna medicinska sestra: Velida Dedić dipl.med.sestra

Odjeljenje za tumore glave i vrata se bavi dijagnosticiranjem i hirurškim liječenjem pacijenata oboljelih od tumora glave i vrata.
Od dijagnostičkih procedura koje se provode su:

 • UZ vrata,
 • Videostroboskopija,
 • Direktoskopija,
 • Traheoskopija,
 • Fiberoptički endonazalni pregled,
 • Epifaringoskopija,
 • Biopsija supsektnog tumorskog tkiva sa upućivanjem na patohistološku analizu.

Od operativnih procedura trenutno se provode:

 • Laringomikroskopija sa biopsijom,
 • Ezofagoskopija sa eventualnom biopsijom,
 • Epifaringoskopija sa biopsijom tumora epifaringsa,
 • Složeniji operativni zahvati na vratu (biopsija tumora, biopsija limfnih čvorova, extirpacija tumora, extirpacija limfnih čvorova, disekcije vrata-radikalna/funkcionalna),
 • Operativni zahvati na štitnoj žlijezdi i paratireoidnim žlijezdama zbog tumora (totalna tireoidektomija, lobektomija, subtotalna tireoidektomija, lobektomija sa istmektomijom, extirpacija paratireoidnih žlijezda/totalna/subtotalna, enukleacija čvora iz štitne žlijezde),
 • Operativni zahvati na pljuvačnim žlijezdama zbog malignih tumora (odstranjnje submandibularne žlijezde, operativni zahvati na parotidnoj žlijezdi-extirpacija tumora/totalna parotidektomija)
 • Odstranjivanje tumora kože lica i vrata sa primarnim zatvaranjem ili kod većih defekata pokrivanje sa lokalnim rotacionim režnjevima, sa muskulokutanim flapovima (flap m. pectoralisa) ili pokrivanje sa slobodnim transplatatima (Tirsch, Woolf),
 • Složeni operativni zahvati u području orofaringsa i hipofaringsa (proširena tonzilektomija, excizija tumora oro i hipofaringsa),
 • Složeni operativni zahvati malignih tumora u području hipofaringsa i početnog dijela cervikalnog jednjaka (Gastric-pull operacija),
 • Složeni operativni zahvati u području larinksa (totalna laringektomija, parcijalna laringektomija-supraglotična/lateralna/frontolateralna, hordektomija-simplex i distensa),
 • Složeni operativni zahvati u cilju odstranjenja malignih tumora nosa i paranazalnih sinusa,
 • Operativni zahvati na ušnim školjkama zbog malignih tumora (exscisija tumora uške, klinasta resekcija tumora, semiamputacija uške, amputacija uške)

 

ODJELJENJE ZA DNEVNU HIRURGIJU

Šef Odjeljenja: Doc.dr.med.Almedina Ramaš dr.med., specijalista ORL

Odgovorna medicinska sestra: Mirela Škripić, dipl.med.sestra

Dnevna hirurgija se definiše kao operacija/postupak koji se obavlja ambulanto u bolnici, poslije kojeg se pacijent otpušta istog dana ili operacija/postupak poslije kojeg pacijent se zadržava preko noći na odjeljenju, a kome je nužan produženi boravak. Dnevna hirurgija je odjeljenje na Klinici za bolesti uha, grla i nosa, gdje se izvode otorinolaringološke intervencije u lokalnoj anesteziji u cilju dijagnostike ili terapijskog postupka. Pacjenti koji se podvrgavaju tretmanu dnevne hirurgiju se planiraju i zakazuju, a manji broj pacijentata u hitnim slučajevima se prima na Odjel izvan plana.
Dijagnostičke i terapijske, hirurške procedure koje se izvode na Odjelu za dnevnu hirurgiju su:

 • Biopsije limfnih čvorova ili tumora vrata
 • Biopsije tumora lica
 • Ekscizije malignih i benignih tumora vrata
 • Ekscije malignih i benignih tumora lica
 • Rekonstrukcija i plastika defekta lica i vrata
 • Biopsije i ekscizije tumora nosa
 • Direktoskopija radi pregleda hipofarinksa i endolarinksa ili radi biopsije/odstranjenja tumora
 • Direktoskopija radi odstranjenja stranog tijela
 • Epifaringoskopija radi pregleda, biopsije ili odstranjenja stranog tijela
 • Bužiranje stenoze jednjaka
 • Otomikroskopija radi toalete, biopsije ili odstranjenja stranog tijela
 • Instilacija ili ekstrakcija ventilatornih cjevčica
 • Plasiranje ventilatorne cjevčice lakrimalnog kanala
 • Plastika traheostome
 • Traheoskopija kod traheotomiranih pacijenata
 • Endoskopija nosnih kavuma radi pregleda, biopsije ili odstranjenja stranog tijela
 • Fiberendoskopki pregled (nosnog kavuma, ždrijela i početnog dijela grkljana)
 • Prednja ili stražnja nosna tamponada kod obilnih krvarenja iz nosa
 • Incizija ateroma, furunkula, karbunkula ili apscesa na licu, vratu, te apscesa u oro ili hipofarinksu
 • Zbrinjavanje povreda lica i vrata

 

AUDIOLOŠKO-FONIJATRIJSKO ODJELJENJE

Šef Odjeljenja: Prof. dr. med. sci. Fuad Brkić, primarijus, specijalista ORL- subspecijalista audiolog

Odgovorna medicinska sestra/tehničar: Alija Suljagić, dipl.med.tehničar

Svakodnevni poslovi na odjeljenju podrazumjevaju rad sa osobama oštećenog sluha i govora, što se odnosi na dijagnostičke i terapijske procedura kod ovakvih stanja: audiometrija (tonska i govorna), timpanometrija, ispitivanje akustičkih refleksa, ispitivanje evociranih slušnih potencijala moždanog debla, ispitivanje otoakustičkih emisija, akustička analiza glasa, te rehabilitacija sluha i govora (slušna pomagala, kohlearni implantati, govorne proteze).
Isto tako, pacijenti koji boluju od vertiginoznog sindroma, tinnitusa (zujanja u ušima), su predmet dijagnoze i tretmana na ovom odjeljenju, a u tom pravcu se poduzimaju sljedeće procedure: videookulografsko testiranje (spontani nistagmus, pozicioni nistagmus, rotacijski nistagmus, cervikalni nistagmus), kalorijsko testiranje vestibularnog aparata, balansni testovi, vestibularne rehabilitacijske vježbe.

 

Knjige i udžbenici u čijem pisanju su učestvovali uposlenici Klinike

 1. Otorinolaringologija za studente Medicinskog fakulteta Beograd/Zagreb: Medicinska knjiga,  1990.
 2. Slušna pomagala. Tuzla: Print-Com, 2001.
 3. Zaštita razvojnog doba. Tuzla: Bosanska riječ, 2004.
 4. Audiologija. Tuzla, Harfo-graf, 2005.
 5. Praktikum iz audiologije. Tuzla, Harfo-graf, 2005.
 6. Praktikum iz otorinolaringologije. Sarajevo, Arka Press, 2006.
 7. Rehabilitacija djece sa ugrađenim kohlearnim implantatom. Sarajevo, Grafika ŠARAN, 2007.
 8. Alergijski rinitis: Dijagnoza i liječenje. Tuzla, Harfo-graf, 2008.
 9. Slušni aparati. Tuzla, Harfo-graf, 2008.
 10. Alergijski rinitis u djece. Tuzla, Harfo-graf, 2009.
 11. Alergijski rinitis i astma. Tuzla, Harfo-graf, 2010.
 12. Disfagija: uzroci, dijagnoza, tretman i rehabilitacija. Tuzla, Harfo-graf, 2010.
 13. Otorinolaringologija i pridružena njega. Panevropski Univerzitet APEIRON, 2012.
 14. Praktična otorinolaringologija. Tuzla, Harfo-graf, 2014.

Projekti

 1. «Dr. Speech Package-poboljšanje kvaliteta praktične nastave za studente Defektološkog fakulteta». World University Service- Austrian Committee SSP 4/II No. 7686/99.
 2. «eLearning Distant Learning Programme»- WUS Austria. Project No.: DL2003-01. Univerzitetski centar za razvoj daljinskog učenja.
 3. „Screening mutacija gena za connexin 26 (GJB2) i connexin 30 (GJB6) u populaciji Tuzlanskog kantona“.  Vlada Tuzlanskog kantona, Odluka br. 02/1- od 19.12.2007.
 4. „Otvoreno multicentrično kliničko ispitivanje efikasnosti i sigurnosti primjene lijeka Lysobact u liječenju i prevenciji postoperativnih komplikacija nakon tonzilektomije“.  Istraživački projekat kompanije „Bosnalijek“ proveden 2008.-2009. godine.
 5. “A Phase III, Open-Labeled, Randomized, Multi-Center Study of Effects of Leucocyte Interleukin, Injection (Multikine) Plus Standard of Care (Surgery + Radiotherapy or Surgery + Concurrent Chemoradiotherapy) in Subjects with Advanced Primary Squamous Cell carcinoma of the Oral Cavity/soft Palate Versus Standard of Care Only” (Započet projekat).
 6. „Jednogodišnja studija za procjenu efikasnosti i bezbjednosti ALK imunoterapije u obliku tableta protiv alergije na grinje iz kućne prašine kod bolesnika sa alergijskim rinitisom izazvanima grinjama iz kućne prašine“ (MT-06).
 7. Projekat kohlearne implantacije na klinici (od 2001).

 

 

 

Tuzlanska ORL škola više