Filter
 • PROF.DR. SAMIR DELIBEGOVIĆ ODRŽAO POZIVNO PREDAVANJE U KOREJI

  6. Postdiplomskom tečaju iz Laparoskopske hirurgije, koji je u suradnji sa IASGO-om (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists.) održan u Seulu, Koreji, kao pozvani predavač prisustvovao je i prof.dr. Samir Delibegović iz Univerzitetsko Kliničkog centra Tuzla. Prof.dr. Delibegović održao je predavanje iz područja laparoskopske apendektomije. Njegovo pozivno predavanje je dokaz da spoj predanog kliničkog rada i experimentalnog rada u laboratoriji, donosi svjetski uspjeh. Pozvani predavači na 6. Postdiplomskom tečaju iz Laparoskopske hirurgije su bili eminenti profesori hirurgije. Prof. Michael Gagner (SAD) koji je prvi, 1993. godine izveo laparoskopsku Whipple-ovu operaciju gušterače, Prof. Cristiano Huscher (Italija) drugi čovjek u svijetu koji je izveo tu kompleksnu hiruršku proceduru, Prof. Jiang Fan Zhu (Kina), jedan od utemeljitelja transumbilikalne endoskopske hirurgije. Tečaj se odvijao putem Tele-live hirurških procedura. Prof. Ho-Seong Han iz Seula, je izveo laparoskopsku lijevu hepatektomiju, a Prof. Hyong-Ho Kim laparoskopsku proširenu totalnu gastrektomiju.

 • Delegacija Ministarstva zdravlja Moldavije i Švicarskog ureda za saradnju iz Kišnjeva posjetila JZU UKC Tuzla

  U  stručnoj posjeti JZU Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, danas je, boravila delegacija Ministarstva zdravlja Moldavije i Švicarskog ureda za saradnju iz Kišnjeva. Delegaciju su činili: Eugenia Berzan, voditeljica odjela za vanjske odnose i evropske integracije ministarstva zdravstva; Mihail Hotineanu, generalni direktor Kliničke psihijatrijske bolnice Kišnjev; Mariana Balmus, direktorica Centra za mentalno zdravlje Ungheni; Valeriu Sava, koordinator programa zdravstva Švicarskog ureda za saradnju u Republici Moldaviji i Anne Hassberger, regionalna savjetnica za zdravstvo. Medicinski direktor JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, dr. Nešad Hotić, mr.med.sci. prisutne je upoznao sa najznačajnijim projektima u Ustanovi te pokazateljima rada i razvoja Klinike za psihijatriju. “U Moldaviji uvodimo reformu zdravstvene zaštite, a obzirom da nam je poznato da  je u Bosni i Hercegovini incidenca mentalnih oboljenja, kao problemi u toj oblasti slični kao i u Moldaviji  odlučili smo se za studijsku posjetu Centrima mentalnog zdravlja  u vašoj zemlji. Želimo vidjeti koje mjesto je dato mentalnom zdravlju u ukupnom sistemu zdravstvene zaštite”, rekao je Valeriu Sava, koordinator programa zdravstva Švicarskog ureda za saradnju u Republici Moldaviji. Tokom posjete delegacija  Ministarstva zdravlja Moldavije i Švicarskog ureda za saradnju iz Kišnjeva, je u pratnji medicinskog direktora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, dr. Nešada Hotića mr.med.sci obišla i Kliniku za psihijatriju gdje su upoznati sa organizacijom i načinom rada klinike.

 • KLINICI ZA HIRURGIJU DONIRAN NAJSAVREMENIJI LAPARASKOPSKI STUB

  Na Klinici za hirurgiju JZU UKC Tuzla, danas je u funkciju stavljen novi savremeni laparaskopski stub, koji osim standardnih omogućava i napredne laparaskopske procedure. Riječ je o donaciji farmaceutske kompanije Medicallux iz Tuzle, čija je vrijednost oko 110.000 konvertibilnih maraka.Prema riječima medicinskog direktora JZU UKC Tuzla dr. Nešada Hotića, mr.med.sci. u posljednjih godinu dana u Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla mnogo se radilo na poboljšanju tretmana pacijenata, edukaciji kadra, ali i uslovima rada uposlenika. Nabavka jednog  novog i tehnološki najsavremenijeg laparaskopskog stuba predstavlja samo još jedan iskorak naprijed. “Laparaskopski stub, koji ćemo danas staviti u funkciju doprinijet će razvoju hirurške kreativnosti i omogućiti nam da sustignemo naprednu laparaskopsku medicinu. Dobijanjem novog stuba mi počinjemo sa naprednim laparaskopskim tehnikama, koje uključuju resekcijske zahvate, kolorektalnu hirurgiju i resekcijske zahvate na visceralnim organima kako za pacijente sa našeg kantona, tako i drugih kantona, ali i za pacijente iz Republike Srpske. Prednosti minimalno invazivne hirurgije su u efikasnijem i bezbolnijem liječenju, manjim rezovima, brzom oporavaku i kraćem boravaku u bolnici.”, rekao je doc.dr.Zijah Rifatbegović, direktor  Klinike za hirurgiju JZU UKC Tuzla.

 • Dr. Ferid Latić boravio u stručnoj posjeti Klinici za hirurgiju UKC Tuzla

  U stručnoj posjeti Klinici za hirurgiju JZU UKC Tuzla boravili su prim. dr Ferid Latić, mr.med.sci., priznati stručnjak u oblasti laparaskopske hirurgije i  dr Hrvoje Mrković iz Opće bolnice “Dr. Josip Benčević” iz Slavonskog Broda, R Hrvatska. Razlog posjete je nastavak  saradnje  i  primjena novih pristupa u oblasti kolorektalne hirurgije.Zajedno sa tuzlanskim timom, prim. dr Ferid Latić, mr.med.sci. juče je obavio  još jedan operativni zahvat. Riječ je o laparaskopskoj resekciji kolona. Ovaj vid i način edukacije su vrlo korisni i doprinose kvalitetu rada i stalnom uvođenju novih hirurških tehnika.
  Rak debelog crijeva jedna je od najčešćih zloćudnih bolesti među stanovništvom razvijenog svijeta i ujedno jedan od glavnih uzroka smrti sa zabrinjavajućim trendom porasta učestalosti. Dosadašnja saznanja ukazuju da u nastanku bolesti, pored genetske predispozicije važnu ulogu imaju faktori okoliša, odnosno životni stil i prehrambene navike pojedinca. Minimalno invazivna hirurgija unijela je niz poboljšanja u hirurško liječenje pacijenata oboljelih od ove maligne bolesti.

 • Predstavnici Doma zdravlja Vukovar boravili u posjeti UKC Tuzla

  Predstavnici Doma zdravlja Vukovar  danas su posjetili Univerzitetski klinički centar Tuzla. Za vrijeme svog boravaka gosti iz Vukovara, sa medicinskim direktorom i glavnom sestrom UKC Tuzla, razgovarali su o organizaciji rada i projektima koji se u Ustanovi provode.
  Posebno interesovanje su pokazali za Palijativnu njegu (Hospis) koji su i obišli, prilikom čega im je glavna sestra UKC Tuzla Safija Kalajlić predstavila principe rada koji se primjenjuju u palijativnoj njezi. • Radni sastanak s ciljem početka implementacije projekta „Reforma finansiranja sekundarne zdravstvene zaštite u BiH“

  U UKC Tuzla juče održan radni sastanak vezan za implementaciju projekta Evropske unije pod nazivom "Reforma finansiranja sekundarne zdravstvene zaštite u BiH". Članovi menadžmenta JZU UKC Tuzla, koordinatori u projektu i njihovi zamjenici, te članovi tima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona razgovarali su sa dr. Karolinom Kalanj i Karlom Karol, konsultantima u projektu  o planiranim aktivnostima u procesu implementacije projekta i trodnevnom treningu koji će se održati u Tuzli. Kako je istaknuto edukacija će obuhvatiti sve informacije o projektu, planovima implementacije, karakteristikama i modelima upotrebe te ulogama svih nosioca aktivnosti. Projekat "Reforma finansiranja sekundarne zdravstvene zaštite u BiH“ ima za glavni cilj implementaciju sistema prikupljanja podataka korištenjem DRG metodologije, analiza prikupljenih podataka, određivanje prikladnih cijena za DRG kategorije i implementacije novog modela ugovaranja za pacijente na bolničkom liječenju, koji ima potencijal da osigura kontrolu nad troškovima pružanja zdravstvene zaštite i da poboljša efekat zdravstvenih ustanova u pružajnju zdravstvenih usluga.

 • U FUNKCIJI NOVI LITOTRIPTOR

  Na Odjeljenju za urologiju Klinike za hirurgiju JZU UKC Tuzla, danas je u funkciju stavljen novi savremeni aparat za razbijanje kamenca u bubregu i ureteru, litotriptor. Riječ je o aparatu najnovije generacije kompanije Siemens, koji će omogućiti pružanje usluga u oblasti urologije. „Uređaj je kupljen vlastitim sredstvima  u okviru planiranih projekata nabavke opreme u JZU UKC Tuzla, a vrijednost mu je 870.000 konverztibilnih maraka. Cilj nam je obezbijediti što kompletniju uslugu za pacijente u ovoj oblasti“, rekao je Prof.dr.Elmir Čičkušić, direktor JZU UKC Tuzla. Prema riječima Doc.dr.Zijaha Rifatbegovića, direktora  Klinike za hirurgiju ovo je prilika da se za pacijente, nakon tri godine pauze, ponovo pružaju usluge kao što su ekstrakorporalno razbijanje kamenca u bubregu i ureteru i niz drugih procedura u urologiji. „Edukacija i stručni kadar na Odjeljenju za urologiju uz ovaj savremeni aparat pružiće za pacijente najkvalitetniju uslugu u najkraćem roku i zbog takvih terapijskih postupaka pacijenti sa našeg kantona neće morati ići u druge centre“.  „Mi smo stavljanjem u funkciju ovog aparata stvorili uslove optimalnog tretmana kalkuloza, jer moram istaći,“ rekao je dr Samed Jagodić, šef Odjeljenja za urologiju, „da svaki deseti pacijent koji se javi u specijalističku lošku ambulantu dolazi upravo zbog kalkuloze. Aparat koji sada imamo je multifunkcionalan i posjeduje vrlo širok spektar modula i principa u radu, a što je isto tako jako važno, obezbjeđuje  veliki komfor za pacijente i visoku sigurnost. Radi na elektromagnetnom principu sa velikim izborom funkcija i modula za rad, ima mogućnost preciznog lociranja kamenca i obezbjeđuje ljekaru komforan pristup pacijentu.“ Predstavnici kompanije Siemens nakon instaliranja aparata proveli su neophodnu obuku za pravilno korištenje aparata.

 • ABASADOR KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE U BIH POSJETIO UKC TUZLA

  Njegova ekselencija ambasador  Kraljevine Saudijske Arabije u BiH, Eid Mohammed A. Althakafi danas je posjetio Univerzitetski klinički centar Tuzla.
  Prilikom posjete, sa menadžmentom Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, razgovarao je o mogućnostima za saradnju u oblasti zdravstva između UKC Tuzla i zdravstvenih institucija u Saudijskoj Arabiji.
  “Univerzitetski klinički centar Tuzla ima vrlo impresivne rezultate, infrastrukturu ali  što je najvažnije educiran kadar i mogu samo reći da ćemo zasigurno uspostaviti saradnju”, rekao je  nj.e. Eid Mohammed A. Althakafi, ambasador Kraljevine Saudijske Arabije u BiH.
  Prof.dr.Elmir Čičkušić, direktor JZU UKC Tuzla, sa saradnicima dr. Nešadom Hotićem, mr.med.sci., medicinskim direktorom, Safijom Kalajlić, glavnom sestrom Ustanove i doc. dr. Midhatom Nurkićem, direktorom Klinike za kardiovaskularne bolesti, ovom je prilikom ambasadora Kraljevine Saudijske Arabije upoznao sa najznačajnijim projektima u ustanovi te pokazateljima rada i razvoja u svim oblastima medicine.

 • ODRŽAN 213. STRUČNI SASTANAK MEDICINSKIH SESTARA –TEHNIČARA

  U okviru planiranih edukacija sestrinskog kadra, u amfiteatru Klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla danas je održan  213. stručni sastanak medicinskih sestara –tehničara.
  Izlagane su dvije aktuelne teme.
  „Zdravstvena njega pacijenta sa urađenim operativnim zahvatom na kičmi“ je tema o kojoj je govorila Zumreta Mahmudbegović, diplomirana medicinska sestra Klinike za ortopediju i traumatologiju. U svom radu je istakla da zdravstvena njega pacijenta sa urađenim operativnim zahvatom na kičmi, zahtijeva dobru educiranost zdravstvenih radnika, kao i  angažovanost medicinske sestre – tehničara 24 sata. Osnovni cilj zdravstvene njege je sprečiti postoperativne  komplikacije i ponovno uspostaviti maksimalne moguće  funkcionalne sposobnosti. Prilikom izlaganja istakla je i da o svim radnjama koje obavlja u cilju prevencije komplikacija i bržeg oporavka medicinska sestra educira  pacijenta, kao i članove njegove porodice.
  O ulozi citoskrininga papa-nalaza u prevenciji raka grlića materice izlagala je Selma Hasanović, diplomirana medicinska sestra Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku.

 • PREPOZNALI ZNAČAJ PROJEKTA

  Predstavnici irske zajednice John Roberts, Micheal Conneely i Amelia Nolan u pratnji predstavnika NVO Sisters of the Cross and Passion posjetili su danas Centar palijativne njege Hospis JZU UKC Tuzla i tom prilikom uručili donaciju u visini od 6.000 KM prikupljenih  u okviru donatorskih aktivnosti vezanih za obilježavanje največeg praznika u Irskoj, Dana svetog Patrika. Naime, svake godine Irska zajednica u BiH obilježava praznih i organizuje različite donatporsake aktivnosti. „Odluka da sredstva doniramo tuzlanskom Centru palijativne njege je bila zbog toga što je to jedini centar ove vrste u BiH ali i zbog toga što je cijeli taj projekat implementiran sa redom časnih sestara iz Irske i organizacijom Sisters of the Cross and Passion“ rekli su prilikom današnjeg susreta predstavnici delegacije koja je boravila u Tuzli. „Kada su nas naše zemljakinje prije tri godine po prvi put upoznale sa ovim projektom bili smo veoma dirnuti njihovom posvećenošću, te činjenicom da kao gošće u ovoj zemlji provode vrijeme pokušavajući da pomognu teško oboljelim osobama i da ulažu zaista velike napore sa svojim kolegama iz BiH da ovim ljudima obezbijede adekvatnu njegu“, rekao je John Roberts predstavnik delegacije.“Veoma smo radosni što makar na ovaj način možemo podržati ovaj humanitarni rad, te biti u prilici da posjetimo Centar i sami osjetimo snagu i entuzijazam ljudi koji rade na ovom projektu,” dodao je Roberts.

 • ULAZAK U EUROTRANSPLANT KAO JASAN CILJ

  Članstvo u Eurotransplantu omogućilo bi nastavak razvoja transplantacijske medicine u Bosni i Hercegovini, a što u suštini predstavlja nadu za liječenje velikog broja pacijenata. U isto vrijeme to bi značilo i podršku naporima koji su do sada uloženi u razvoj ove oblasti u kojoj je JZU UKC Tuzla ostvarila vrlo značajne napretke i rezultate. Tome u prilog govore podaci da je do sada urađeno ukupno 95 presađivanja bubrega, 93 u okviru srodničke transplantacije, jedna supružnička i 11 kadaveričnih. Osim toga, u okviru 6 kadaveričnih donacija obavljene su i transplantacije jetre i rožnica. U kontinuitetu provođenja programa uvedena je i transplantacija jetre sa živog davaoca te transplantacija matičnih čelija hematopoeze – koštane srži. Kako je istaknuto na seminaru „Transplantacija i doniranje organa“ danas održanom u Tuzli u organizaciji Klinike za interne bolesti Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a u okviru održavanja Ljetnog univerziteta u Tuzli, neophodno je da u projekat transplantacije i doniranja budu uključeni svi relevantni  faktori i posebno država.

FaLang translation system by Faboba

Blic vijesti

U protekla 24 sata u Klinici za ginekologiju i akušerstvo JZU UKC Tuzla rođeno je četrnaest  beba, sedam djevojčica i  sedam dječaka.

U Poliklinici za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, dana, 12.2.2016.godine krv je darovalo 19 davalaca.

Trenutno na stranici

Ko je na portalu: 52 gostiju i nema prijavljenih članova

006843655
Your IP: 54.221.38.147
Server Time:23:14:15 14-02-2016
© Design IT Sektor JZU UKC Tuzla