• Vodeća zdravstvena institucija u BiH
  • Vodeća zdravstvena institucija u BiH
  • Vodeća zdravstvena institucija u BiH

11. april – Svjetski dan Parkinsonove bolesti

posted in: Vijesti | 0

Svjetski dan Parkinsonove bolesti je dan kojim se obilježava rođendan engleskog liječnika Sir Jamesa Parkinsona, po kome je Parkinsonova bolest dobila ime i koju je opisao u svom djelu „An Essay on the Shaking Palsy“ 1817. godine. Parkinsonova bolest je bolest s …

Na konferenciji za novinare prezentovana nova medicinska oprema

posted in: Vijesti | 0

U cilju poboljšanja uslova rada i pružanja kvalitetnije zdravstvene usluge Univerzitetski klinički centar Tuzla je u kontinuiranom procesu nabavljanja nove i zanavljanju dotrajale medicinske opreme. U toku sedmice izvršena je isporuka urološkog aparata ShockPulse SE Litotriptor koji se koristi za …

Predstavnici ZZOR FBiH u radnoj posjeti UKC Tuzla

posted in: Vijesti | 0

U zvaničnoj posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla boravili su predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Delegaciju koju je predvodila direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, doc. dr. sc. Vlatka Martinović, primio je direktor UKC Tuzla prim. doc. dr. …

Saopštenje za javnost

posted in: Vijesti | 0

Na osnovu člana 45. stav 1. tačka 15. i 23. Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, direktor ove ustanove donio je Odluku kojom se vrši dopuna Odluke broj: 02-81-6/22 od 18. marta 2022. godine. Prema navedenoj Odluci nalaz …

1 4 5 6 7 8 9 10 145