Saopštenje za javnost

posted in: Vijesti | 0

U skladu sa odredbama Kriznog štaba Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, a u cilju kvalitetnog odgovora na novonastalu epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa (COVID-19) i povećanog broja inficiranih, od 21.1. 2022. godine, u ovoj ustanovi se redukuju redovni specijalističko-konsultativni pregledi, sa izuzetkom specijalističko-konsultativnih pregleda za koje se po procjeni specijaliste utvrdi da su neodložni i hitni.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se u narednih 14 dana.

Molimo pacijente za razumijevanje i saradnju kao i poštivanje propisanih higijensko-epidemioloških mjera.