Održan 9. kongres kardiologa u BiH sa međunarodnim učešćem

Održan 9. kongres kardiologa u BiH sa međunarodnim učešćem

posted in: Vijesti | 0

U organizaciji Udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini, a uz pokroviteljstvo Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu je održan 9. kongres kardiologa Bosne i Hercegovine.

Program kongresa odvijan je u četiri sale sa održanih 40 sesija organizovanih od strane Radnih grupa Udruženja kardiologa u BiH, uz 8 edukativnih satelitskih simpozijuma.

Aktivno učešće na kongresu je uzelo 30 domaćih i 45 inostranih pozvanih predavača iz 12 evropskih zemalja, 2 azijske zemlje, te iz SAD-a.

Deveti kongres kardiologa u Bosni i Hercegovini zvanično otvorenim proglasila je prof. dr sc. Zumreta Kušljugić, predsjednik Organizacionog i Naučnog odbora kongresa i predsjednik Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine.

“Nakon četiri godine ponovo održavamo najveći naučni događaj iz oblasti kardiologije u našoj zemlji. Kao organizatori, program kongresa smo planirali na način da pored naučnog sadržaja uživamo i u kolegijalnom i prijatnom druženju. Tokom Kongresa imat ćemo priliku upoznati se sa najnovijim ESC vodičima u čijem kreiranju su učestvovali i eminentni stručnjaci Udruženja kardiologa u BiH. Cilj nam je pomoći poboljšanju edukacije i znanja bosansko-hercegovačkih kardiologa i zato smo se potrudili da napravimo atraktivan program, koji će svojom informativnošću i kliničkom orijentacijom potpuno zadovoljiti slušaoce”, istakla je u svom obraćanju prof. dr. Zumreta Kušljugić.